Utløpt

Er du samfunnsengasjert og ønsker å bidra aktivt i det grønne skiftet?

Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Stillingstittel
Seniorrådgiver - Bærekraftige og innovative anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

Er du samfunnsengasjert og ønsker å bidra aktivt i det grønne skiftet?

Seniorrådgiver - Bærekraftige og innovative anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom

Vi søker deg som kan byggebransjen, har relevante nettverk, er utviklingsorientert og opptatt av bærekraft, særlig klima og miljø.

I sektoren for bygg, anlegg og eiendom er det et stort potensial for bærekraft, digitalisering og innovasjon. Nå ser vi etter en dyktig fagperson til teamet for bærekraftige og innovative offentlige anskaffelser.

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 740 mrd kroner hvert år. Vi i DFØ bygger kompetanse og veileder offentlig sektor i hvordan de kan bruke innkjøpskraften sin enda mer strategisk til å fremme og utvikle nye, bærekraftige løsninger og stille krav til klima og miljø i sine anskaffelser. Vi har bygget opp et tverrfaglig sterkt team med dybdekompetanse innen bygg, anlegg og eiendom, innovasjon, miljø, menneskerettigheter, anskaffelser og jus som bistår ledere, fagfolk og innkjøpere i dette arbeidet.

Samfunnsoppdraget vårt er å sørge for at innkjøps-Norge bruker handlingsrommet anskaffelsesregelverket gir til å fremme grønn og bærekraftig omstilling.

I denne jobben får du bruke evnene dine til å utvikle et fagfelt i stor endring. Oppgavene spenner fra kompetansebygging og veiledning, til utvikling av nye tjenester og måling av bærekraftseffekter ved anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom.

Nå søker vi en erfaren medarbeider til teamet vårt. Stillingene er plassert i seksjon for bygg, innovasjon og samfunn i avdeling for bærekraftige anskaffelser i divisjon for offentlige anskaffelser.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle veiledning for kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter i hvordan fremme blant annet miljø, klima, menneskerettigheter og innovasjon i anskaffelser.
 • veilede innkjøpere som har spørsmål og behov for støtte i sine bærekraftige anskaffelser bl.a. gjennom vår sparretelefon, vårt regionale innsatsteam og i konkrete anskaffelser
 • prosjektledelse i utvikling av nye konsepter for å oppnå mer bærekraft i bygg, anlegg og eiendomsanskaffelser
 • deltakelse i relevante nettverk og referansegrupper med offentlige virksomheter, leverandører og andre interessenter
 • formidling og kommunikasjon, bidra i webinarer, seminarer og konferanser, og arrangere møter, workshops og lignende.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • relevant utdanning på mastergradsnivå (byggrelaterte ingeniørfag, miljøfag, naturfag, samfunnsfag, økonomi, jus, miljørelatert utdanning eller lignende). Bachelorgrad i tillegg til relevant erfaring, kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant erfaring fra arbeid med bygg- og anleggsbransjen, fortrinnsvis knyttet til anskaffelser, bærekraft og/eller utvikling
 • meget god norsk fremstillingsevne (muntlig og skriftlig) og gode engelskkunnskaper
 • kunnskap om offentlig sektor

I tillegg må du ha kompetanse innen minst ett av disse områdene:

 • utdannelse eller erfaring innen miljø- og klimafeltet, eventuelt erfaring fra arbeid innen et av de spesifikke satsningsområdene i handlingsplanen for grønne og innovative anskaffelser, spesielt innen sirkulær økonomi.
 • relevant erfaring fra arbeid med bygg- og anleggsprosesser i offentlig sektor
 • relevant erfaring fra arbeid med livssyklusanalyser (LCC/LCA)
 • innsikt i byggeprosesser i offentlig sektor, byggteknisk forskrift, og plan- og bygningsloven
 • erfaring med koordinering av flere aktører, nettverksarbeid og lignende
 • erfaring med å arrangere og fasilitere møter, kurs, konferanser, webinarer og lignende
 • erfaring med kommunikasjonsaktiviteter
 • kjennskap til lovverket knyttet til offentlige anskaffelser

Vi søker deg som

 • er åpen, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • er serviceinnstilt og motiveres av å hjelpe andre og jobbe sammen med andre
 • er analytisk og strukturert, og setter deg raskt inn i nye problemstillinger
 • tar selvstendige initiativ og ansvar
 • er utviklingsorientert og liker å utforske muligheter for å nå målene vi har innen bærekraft, klima og miljø, og innovasjon
 • har god formidlingsevne skriftlig og muntlig

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Hos oss får du

 • en spennende, utviklingsorientert og meningsfull stilling på et fagområde i sterk vekst og med stor politisk interesse
 • store utviklingsmuligheter, både faglig og personlig
 • hyggelige og dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage - les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise

Betingelser

Du vil få stilling som seniorrådgiver med lønn fra kr 667 700 til kr 895 500, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønn. Det er 6 måneder prøvetid.

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Sissel Kristin Hoel på telefon 95 03 18 41. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ!

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du finner mer informasjon om dette her: Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.Om arbeidsgiveren

dfo.no

Sektor
Offentlig
Sted
Lørenfaret 1, 0585 Oslo, 0580 Oslo
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Innkjøp/forhandling,
Rådgivning,
Undervisning og pedagogikk / Veileder
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Bærekraftig, innovativ, anskaffelser, bygg, anlegg eiendom

Video

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sissel Kristin Hoel
Stillingstittel
Seksjonssjef
Mobil
95 03 18 41
Følg firma
1202 følger dette firmaet

Lørenfaret 1, 0585 Oslo, 0580 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 329447706
Sist endret 1. jan. 2024 14:40

Rapporter annonse