Fagansvarlig Beskyttelse

Arbeidsgiver
UDI
Stillingstittel
Fagansvarlig Beskyttelse
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Utlendingsdirektoratet (UDI)

Er du jurist og brenner for å få bruke dine analytiske evner til fagarbeid innen utlendingsfeltet? UDI ser etter deg til en spennende og krevende rolle som;

Fagansvarlig Beskyttelse (Asyl)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Vi er prosessorientert, med brukerne i sentrum og vi jobber etter smidig-arbeidsmetodikk. Se også www.udi.no

Beskyttelse i UDI består pr i dag av ca. 250 medarbeidere og en av hovedoppgavene er å vurdere asylsøknader i henhold til utlendingsloven og veilede søkerne om regelverk og status i sakene. Beskyttelse består av faglig dyktige og dedikerte medarbeidere som er opptatt av å møte brukerne våre med respekt og profesjonalitet.


Arbeidsoppgaver

Kort fortalt om jobben som fagansvarlig:

Fagarbeidet i Beskyttelse er organisert som et team der seks fagansvarlige deler ansvar for ulike deler av fag- og regelverksarbeidet. Alle de fagansvarlige ledes på tvers av en fagleder. Teamet samarbeider med Regelverksenheten og Internasjonal enhet i Styring og Regelverk, andre fagteam i UDI, eksterne samarbeidspartnere og saksbehandlingsteamene.

Som fagansvarlig i UDI får du muligheten til å fordype deg i komplekse problemstillinger innenfor eget ansvarsområde. Du får muligheten til å sette søkelys på oppgavene og utvikle kompetansen din i et fagmiljø med dyktige kolleger fra ulike fagbakgrunner inkludert samfunnsvitenskap, digitalisering og juss. Du får muligheten til, og forventes å ta en rolle innen fagfeltet ditt både nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeid og kunnskapsformidling er avgjørende, men vi forventer også at du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne arbeidsoppgaver. Du vil gi råd og veiledning til våre saksbehandlere i faglige spørsmål samtidig som du vil utrede faglige problemstillinger. Din kunnskap og ditt initiativ er viktig for at vi skal nå målet vårt som er å levere gode og effektive tjenester til brukerne våre. Vi som jobber her, er engasjerte i UDIs samfunnsoppdrag. Vi har brukerne våre i sentrum og jobber med smidig som arbeidsmetodikk.

Prioriterte arbeidsoppgaver:

 • Hovedarbeidsområdet vil være av juridisk art, du vil få anledning til og forventes å være UDI’s oppdaterte ekspert innen eget fagområde og knytte dette til utviklingen av det som er Beskyttelse sitt samlede ansvarsområde.
 • Oppgavene består videre i å gi råd til prosessledelsen og leveranseteamene i rettslige spørsmål. Du vil også ha andre generelle oppgaver knyttet til arbeidet i prosessen. Arbeidet krever selvstendighet, initiativ og at du sørger for fremdrift i oppgaveløsingen. Det vil ofte være nødvendig at du leder arbeidsprosesser der du samarbeider med saksbehandlere eller ledere i vedtaksenhetene.
 • Ansvarlig for oppdaterte retningslinjer/vedtakstekster/arbeidsrom på operativt nivå i samarbeid med fagressurser i leveranseteam
 • Koordinerende funksjon: - faglige avklaringer og oppfølging av praksis i og på tvers av leveranseteam - involvere nødvendige fagressurser, fagansvarlige og støttetjenester ved behov - jobber i egen brukerprosess og på tvers av brukerprosesser, og i samarbeid med støttetjenester - Ta initiativ til praksisredegjørelser, praksisavklaringer og lovtolkningsspørsmål – i samarbeid med fagressurser og støttetjenester
 • Identifisere og følge opp behov for regelverksendringer og utilsiktede konsekvenser av regelverket – i samarbeid med fagressurser og støttetjenester
 • Du styrer i hovedsak egen tidsbruk, er delegert beslutningsmyndighet innenfor eget ansvarsområde, og tar kontakt med fagleder for å avklare faglige spørsmål ved behov

Kvalifikasjoner (overskrift)

Du har disse kvalifikasjonene:

 • Master- eller hovedfagsutdanning innen rettsvitenskap
 • Erfaring med regelverksarbeid i utlendingsforvaltning, internasjonalt arbeid og gjerne forbedringsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er viktig, ytterligere språkkunnskaper vil kunne være positivt
 • God samfunnskunnskap og kulturforståelse
 • God digital kompetanse

Hvem er du?

 • Vi jobber mye i team så du må også være god på å samarbeide. Samtidig må du være selvstendig og resultatorientert.
 • Du må ha evne og vilje til å sluttføre prosesser og ha stor arbeidskapasitet.
 • Du må ha gode analytiske evner, tenke helhetlig, ta initiativ, ha stå-på-vilje og godt humør.
 • Du må ha interesse for sammenhengen mellom fag og prosesser.
 • Du må kunne lede prosesser.
 • Du må like å jobbe i et hektisk miljø der vi ikke alltid kan planlegge arbeidsoppgavene våre lang tid i forveien, og der vi for en stor del er styrt av endringer i omgivelsene som f.eks økninger eller endringer i asylankomstene.

Vi tilbyr

 • Du får en veldig meningsfull jobb med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag
 • Du blir en del av en virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Du får arbeidsplass i nye og flotte lokaler på Helsfyr med en kjempegod kantine. Du får goder som sommertid, trening i arbeidstiden, fleksitidsordning, fleksibel arbeidsplass, et godt og inkluderende arbeidsmiljø med sosiale møteplasser, og gjennom to prosent trekk av lønn sikrer du deg gunstige pensjon og mulige låne- og forsikrings-ordninger i Statens pensjonskasse.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode1364) i lønnsspennet kr 640 000 - 790 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Du er velkommen!

I Utlendingsdirektoratet er vi opptatt av mangfold. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss.

Du søker på stillingen via søknadssystemet WebCruiter. Du må fylle ut CV og søknadsfelt selv om du velger å legge ved søknad/CV i eget format i tillegg. Du må også legge ved vitnemål som kan lastes ned fra Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no).

Dersom du har utdanning fra utlandet, må den være godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no). I tråd med offentleglova kan du bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. I så fall blir du varslet.


Høres ikke dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg.

Om arbeidsgiveren

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Sektor
Offentlig
Sted
Innspurten 11D, 0663 Oslo
Bransje
Juridiske tjenester,
Offentlig administrasjon,
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Jurist,
Rådgivning,
Prosjektledelse
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

fagledelse, jurist, rådgiver, veileder, asylpolitikk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Runar Pedersen
Stillingstittel
fung fagleder Beskyttelse
Telefon
95 87 73 96
Kontaktperson
Arne Askautrud
Stillingstittel
Seniorrådgiver Rekruttering
Telefon
93 09 80 23
Følg firma
2447 følger dette firmaet

Innspurten 11D, 0663 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329447142
Sist endret 5. des. 2023 19:30

Rapporter annonse