Fagansvarlig ny avdeling Skatval

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Fagansvarlig avdeling Skatval
Frist
03.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Har du en drøm å få være med å bygge opp en ny institusjon?

Vi trenger deg som ønsker å være den røde tråden i det faglige arbeidet på avdelingen.Som fagansvarlig vil du inngå i lederteamet, og være stedfortreder for avdelingsleder. Du vil jobbe tett på miljøpersonalet og ha ansvar for den faglige delen av driften på avdelingen.

En god barndom varer livet ut

I Bufetat er vi stolte over det arbeidet vi gjør for å gi barn og unge en god barndom som varer livet ut. Vi ligger i front internasjonalt innenfor våre fagfelt når det kommer til kunnskapsbasert praksis, der vi både bidrar til og praktiserer den aller siste forskningen.

Om Trøndelag behandlingssenter
Trøndelag behandlingssenter består av to avdelinger – Buvika ungdomssenter og Moholt ungdomssenter.Avdeling Skatval skal åpne sommeren 2024.

Vi har sterke fagmiljø som vil støtte opp under fagutviklingen av avdelingen.

Vår målgruppe er ungdommer i alderen 13 til 18 år med atferdsvansker og høy risiko for videre utvikling av disse. Ungdommene kommer til oss etter Barnevernlovens § 6-1 og § 6-2. Totalt kan Trøndelag behandlingssenter gi tilbud til 10 ungdommer og familier, hvorav inntil seks ungdommer bor hos oss mens inntil tre får oppfølging på hjemstedet. Avdeling Skatval vil ha 3 plasser.

Vil du være med å bygge opp vår nye institusjon, les mer her:https://www.bufdir.no/om/jobb-hos-oss/jobb-i-bufetat-region-midt-norge/


Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver:

 • Lederstøtte og stedfortreder for avdelingsleder.
 • Særlig ansvar forfaglige vurderinger i avdelingen.
 • Overordna ansvar for utarbeidelse og oppfølging behandlingsplaner for ungdommene, og sørge for lik praksis og kontinuitet i behandlingsarbeidet.
 • Ansvar for innleie av personell i samarbeid med avdelingsleder.
 • Miljøterapeutisk arbeid med ungdom på institusjonen.
 • Koordinere behandlingsarbeidet og sørge for at informasjon blir videreformidlet. Blant annet delta på overlapping og interne møter.
 • Råd og faglig veiledning til miljøpersonalet.
 • Ansvar for samarbeid med kommunale barnevernstjenesterog tverretatligsamarbeid med for eksempel: skole, PPT, BUP, DPS, politi og NAV.
 • Andre oppgaver etter institusjonens behov.

I tråd med fremtidige behov, kan oppgavene endre seg.

Hvilken bakgrunn har du?

Krav:

 • Utdanning på bachelornivå innan barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.Annen relevant bachelor vil også vurderes.
 • Erfaring fra institusjon.
 • Kunnskap om lovverket som regulerer arbeidet vårt. Blant annet god kjennskap til ny barnevernslov.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Førerkort.
 • Gode IKT-ferdigheter.

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Erfaring med lederstøtte.
 • Erfaring med miljøterapeutisk arbeid med målgruppen.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som:

 • Har ferdigheter til å skape gode relasjoner.
 • Er fleksibel og løsningorientert - Er i stand til å håndtere uventede hendelser på en god måte.
 • Er trygg i krevende situasjoner
 • Er god til å skape relasjoner og godt samarbeid med både med kolleger og med andre samarbeidspartnere
 • Har ferdigheter til å motivere andre i krevende perioder.
 • Er strukturert og liker å ha oversikt.
 • Kan stå i utfordrende situasjoner over tid.
 • Skaper gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt.
 • Er opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø og møter alle med et smil.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tas med i totalvurderingen.

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode1489 miljøterapeut, 1495 barnevernspedagog, 1508 vernepleier eller 1494 sosionom, med lønn p.t. kr 502 300 - 604 900 pr år (ltr. 50-62) eller 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, 1509 spesialutdannet vernepleier, 1534 spesialutdannet miljøterapeut, pt kr 524 700 - 657 300 pr. år (ltr. 53-67), eller klinisk sosionom (kode 1173) eller klinisk barnevernspedagog (kode 1496) i lønnstrinn 54-68, p.t. kr. 532 200 - 667 700 pr. år i 100% stilling. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Ut over dette kan vi tilby:

 • Et stort faglig fellesskap.
 • Ingen dag er lik og du lærer noe nytt hver dag.
 • Engasjerte kollegaer.
 • Godt sosialt fellesskap.

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Trøndelag behandlingssenter, avdeling Skatval.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisksom vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Søknadsfrist 03.01.2024

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.


Bufetat, region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Sektor
Offentlig
Sted
Forbordsfjellvegen 119, 7510 Skatval
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Omsorg og sosialt arbeid
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Fagansvarlig, Miljøterapi, Institusjon, Barnevern, Stedfortreder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Monika Lian Bjørgmo
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
46 61 59 11
Kontaktperson
Hilde Kvam
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
46 61 74 51
Følg firma
3912 følger dette firmaet

Forbordsfjellvegen 119, 7510 Skatval

Annonseinformasjon

FINN-kode 329410642
Sist endret 22. nov. 2023 11:00

Rapporter annonse