Avdelingsleder

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Avdelingsleder ny avdeling Skatval
Frist
03.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Ser du etter en lederstilling hvor du får muligheten til å bidra til oppbygging av et nytt tilbud for barn og unge?

Vi søker deg som er opptatt av å skape relasjoner, er faglig sterk, og inspireres av å jobbe med utviklingsoppgaver.

En av de viktigste oppgavene er ledelse av avdelingen og ivareta personalet og ungdommene.

Du blir en del av en ledergruppe bestående av avdelingsledere ved Buvika- og Moholt ungdomssenter og enhetsleder ved Trøndelag behandlingssenter. Enhetsleder ved Trøndelag behandlingssenter blir din nærmeste leder.

Har du ledererfaring fra etablering, utviklings- og endringsarbeid? Da vil vi høre fra deg.

Om Trøndelag behandlingssenter og avdeling Skatval
Trøndelag behandlingssenteret består i dag av to avdelinger – Buvika ungdomssenter og Moholt ungdomssenter. Avdeling Skatval skal åpne sommeren 2024.

Vi har sterke fagmiljø som støtter opp under fagutviklingen av avdelingen, og vil være viktige samarbeidspartnere for deg.

Vår målgruppe er ungdommer i alderen 13 til 18 år med atferdsvansker og høy risiko for videre utvikling av disse.

Vil du være med å bygge opp vår nye institusjon, les mer her:https://www.bufdir.no/om/jobb-hos-oss/jobb-i-bufetat-region-midt-norge/


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaven vil være å etablere avdelingen og deretter drifte denne. I prosessen blir det viktig å involvere medarbeidere og drive opplæring slik at de er klar til å ta imot ungdom når avdelingen åpner.

Det viktigste arbeidet en avdelingsleder gjør er kontinuerlig støtte og utvikling av personalet, for det er våre ansatte som gjør at vi er i stand til å gi ungdommene på huset et godt og styrkende opphold.

Dine viktigste oppgaver vil være:

 • Personal- og økonomiansvar
 • Å bistå ansatte med faglige råd, veiledning og avklaringer ved å være synlig og tilgjengelig i miljøet
 • Du vil ha ansvar for at vi til enhver tid har forsvarlig bemanning og følge opp ansatte i det daglige arbeidet på avdelingen
 • Sørge for at metoder, rutiner, prosesser og dokumentasjonskrav følges i samarbeid med fagansvarlig
 • Samarbeide med relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Være en trygg og tydelig rollemodell for de ansatte og ungdommene
 • Bufetat er en lærende organisasjon, og du har en sentral rolle i å sørge for at de ansatte er faglig oppdatert
 • Bidra inn i den kontinuerlige faglige og organisatoriske utviklingen ved ungdomssenteret, i samarbeid med resten av ledergruppen.

Hvilken bakgrunn har du?

Vi ser etter deg som har:

 • Minimum tre års relevant utdanning på bachelornivå
 • Erfaring med å lede mennesker, og det er spesielt interessant om du har erfaring med å lede mennesker i kontinuerlige utviklingsprosesser, gjerne i en lignende kontekst
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B.

Det er en fordel om du i tillegg har:

 • Minimum 15 studiepoeng innen ledelse og administrasjon.Søkere som mangler dette, må forplikte seg til på å gjennomføre dette innen to år etter ansettelse.
 • Det er svært ønskelig at du har erfaring fra fagfeltet og kjennskap til vår målgruppe.
 • Erfaring fra arbeid på barnevernsinstitusjon.

Hvem ser vi etter?

Du vil trives i denne stillingen hvis disse punktene beskriver deg:

 • Du er omgjengelig, tilpasningsdyktig og jobber godt sammen med mange ulike mennesker.
 • Du ser verdien av å være til stede og ønsker å være nær de ansatte og ungdommene ved senteret.
 • Du har pågangsmot og entusiasme, selv i utfordrende situasjoner.
 • Relasjonsorientert - Du ser verdien av å motivere og engasjere de ansatte, og bygger de opp slik at de er er trygge i sin rolle.
 • Du er god på å prioritere mellom oppgaver i en hektisk arbeidshverdag.

For oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Dette vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 avdelingsleder, med lønn fra kr. 646 000 pr. år til kr. 796 600 pr. år (ltr. 66-77). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Ditt arbeid har en stor samfunnsmessig betydning; du er med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud.
 • Du vil få mulighet til å starte noe nytt og bygge sammen en helt ny personalgruppe.
 • Vi er et godt tverrfaglig miljø bestående av flere fagteam og avdelinger som jobber på tvers og støtter hverandre i arbeidshverdagen.
 • Mulighet til å trene inntil en time i uken i arbeidstiden.

En jobb med mening, med muligheten til å utgjøre en forskjell – det får du i Bufetat.


Generell informasjon

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Trøndelag behandlingssenter, avdeling Skatval.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søknad med CV, vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet sendes elektronisk via link på denne siden.

Søknadsfrist 03.01.2024

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.


Bufetat, region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Sektor
Offentlig
Sted
Forbordsfjellvegen 119, 7510 Skatval
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Omsorg og sosialt arbeid
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Barnevern, Institusjon, Miljøterapi, Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hilde Kvam
Stillingstittel
Enhetsleder Trøndelag behandlingssenter
Telefon
46 61 74 51
Kontaktperson
Monika Lian Bjørgmo
Stillingstittel
Avdelingsleder Buvika ungdomssenter
Telefon
46 61 59 11
Følg firma
3925 følger dette firmaet

Forbordsfjellvegen 119, 7510 Skatval

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329408812
Sist endret 22. nov. 2023 10:52

Rapporter annonse