Sjukepleiar

Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Stillingstittel
Sjukepleiar
Frist
02.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Helse Møre Og Romsdal Hf

Vi har ledig eit 100% vikariat som sjukepleiar frå 08.01.24.Vi søkjer deg, som er ein påliteleg, positiv, engasjert og arbeidsom kollega!

Kirurgen B omfattar ulike typer fagområde; Ortopedi, Urologi, ØNH og Auge.
Sidan avdelinga omfattar forskjellige fagområde, vil du som sjukepleiar mest sannsynleg oppleve at det er lærerikt å jobbe her, samt at det vil ta litt tid før ein blir utlært.
Vi på kirurgen B er ein inkluderande gjeng med engasjerte og fagleg dyktige sjukepleiarar. I tillegg til sjukepleiar-staben har vi også eit særskilt godt samarbeid med legane i avdelinga. Fag og kvalitet er nøkkelord, og dette er verdiar vi tilstreber å jobbe etter i ein hektisk kvardag. Samstundes er eit godt arbeidsmiljø og ei positiv innstilling viktig for trivsel på jobb.

Dersom du tenkjer at du har noko å bidra med, ønskjer deg ein spanande arbeidsplass med flinke og engasjerte kollegaer så søk på stillinga!

Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi.

Vi ber om at relevante attestar ogvitnemål vert lasta opp og lagt ved søknad og CV. Interne omrokkeringar kan gje andre ledige stillingsprosentar.


Arbeidsoppgåver

 • Arbeide i tverrfagleg team, både med forskjellige legegrupper, fysioterapeutar, ernæringsfysiolog, farmasøytog palliativt team
 • Sørgje foriverksetting og utføring av tiltak knytt til kvar enkelt pasient
 • Når det gjeld turnus er det behov for sjukepleiar som kan jobbe tre-delt turnus, men ta kontakt sjøl om du ikkje kan gå natt.
 • Når det gjeld arbeidshelg er vi i gang med å prøve ut langvakter kvar 4. helg, men dette er heilt frivillig.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Beherske norskmuntleg og skriftleg svært godt
 • Det er ei fordel om du kan beherske fleire språk
 • Erfaring og kompetanse vil bli vektlagt

Personlege eigenskapar

 • Vi ser etter deg som har ei interesse for ortopedi og urologi, då dei fleste av pasientane våre er innan desse fagområda
 • Du må vere imøtekomande og bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Du må vere påliteleg og lojal til arbeidsplassen og kollegane dine
 • Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Om arbeidsgiveren
Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Helse Møre og Romsdal er underlagt offentleglova. Vi arbeidar for meiroffentlegheit, og søkarlista til stillinga kan bli offentleggjort. Ein kan be om unntak frå offentleg søkarliste. Unntak skal grunngjevast frå søkar si side. Arbeidsgivar vil vurdere ei slik oppmoding, og søkar vert kontakta om oppmodinga ikkje vert tatt til følgje.


Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseføretaket, sjå Helse Møre og Romsdal 


 

Sektor
Offentlig
Sted
Parkveien 84, 6412 Molde
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Charlotte Råmkes
Stillingstittel
71121851
Telefon
71 12 18 51
Følg firma
179 følger dette firmaet

Parkveien 84, 6412 Molde

Annonseinformasjon

FINN-kode 329403849
Sist endret 20. nov. 2023 08:31

Rapporter annonse