Fagsykepleier - fast stilling

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Fagsykepleier - fast stilling
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Oppsalhjemmet har vært privat drevet i mange år og er blitt virksomhetsoverdratt til Oslo kommune fra mai 2023. Nå er muligheten her til å utvikle virksomheten videre sammen med oss. Oppsalhjemmet ligger i Bydel Stovner og har 151 plasser fordelt på ordinære og skjermede plasser for beboere med demenssykdom og dagsenter.Oslo kommune og Sykehjemsetaten er Norges største aktør innenfor eldreomsorg, og har i dag 37 langtidshjem og fire helsehus, i tillegg til at det bygges nye institusjoner.

Oppsalhjemmet skal bli et godt og trygt hjem i tråd med Sykehjemsetatens visjon; Livsutfoldelse i trygge omgivelser . På langtidshjemmet skal vi bygge opp et helt nytt tjenestetilbud, som skal gi beboerne omsorg og helsehjelp av høy kvalitet. Vi skal jobbe med fokus på kvalitet og kompetanse og sørge for at vi jobber kunnskapsbasert og etter beste praksis. Ikke minst skal vi sørge for at hver dag teller for beboerne på Oppsalhjemmet. Som sykepleier vil du være en viktig bidragsyter til dette.Du liker å jobbe i team og selv være med å påvirke arbeidshverdagen. Det er positivt om du på egen hånd kan identifisere behov og utfordringer, og enda bedre om du også bidrar til å finne de gode løsningene. Du er ikke redd for nye utfordringer, jobbe i team og ha ansvar, og tenker at velferdsteknologi er både en måte å øke kvaliteten, samt bidra til åløse oppgaver.

Som fagsykepleier vil du være en del av den operative driften men ha utvidet ansvar for fag- og kvalitetsarbeid i avdelingen. Fagsykepleier er en del av kvalitetssjefens fagnettverk, og du vil i samarbeid med kvalitetssjef utarbeide strategier, handlingsplaner og årshjul for kompetanseheving og fagutvikling.

Høres dette interessant uthar vi veldig lyst til at du søker denne stillingen hos oss!


Vi har nå ledig en stilling som fagsykepleier på en av våre somatiske langtidsavdelinger. To-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Stillingen er ledig fra 01.02.2024Arbeidsoppgaver

Bidra til fagutvikling i samarbeid med de andre fagsykepleierne/kvalitetssjef og andre faggrupper.

Bidra til at den sykepleien som utøves er i overenstemmelse med gjeldende myndighetskrav, retningslinjer og prosedyrer.

Være pådriver for systematisk kompetanseheving ogbidra til at den sykepleiefaglige kompetansen vedlikeholdes og utvikles.

Bidra til at beboere, pårørende, medarbeidere, lærlinger og studenter får målrettet veiledning.

Bidra til at velferdsteknologiske løsninger implementeres i avdelingen.

Være pådriverfor gjennomføring av internkontroll og kvalitetsstyring.

Sikre dokumentasjon etter gjeldende lovverk.

Direkte beboerrettet arbeid.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier.

30 studiepoengs relevant videreutdanning, fortrinnsvis innen geriatri, palliasjon eller velferdsteknologi

Dokumentert norskkompetanse tilsvarende Bergentest/C1.

Må kunne beherske digitale verktøy.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Erfaring med Gerica, eller annet elektronisk dokumentasjonssystem er ønskelig

Engasjement for eldreomsorgen.


Personlige egenskaper

Faglig engasjert, fleksibel og målrettet.

God på kommunikasjon og samhandling.

Gode evner til å koordinere og planlegge oppgaver.

Du kan håndtere stort arbeidspress i en hektisk arbeidshverdag.

Omstillingsevne.

Du evner å kommunisere godt med både beboere, pårørende og kollegaer.

Være en aktiv bidragsyter for et godt og åpent arbeidsmiljø

Evne til å tenke helhet.

Du liker å hjelpe og å gjøre andre gode.

Personlig egnethet vektlegges.


Vi tilbyr

Varierte vakter med bredt spekter av faglige utfordringer

Et godt arbeidsmiljø, hvor vi jobber med basis i Oslo kommunes verdigrunnlag (Brukerorientering, Redelighet, Engasjement, Respekt)

Et godt fagmiljø som gir deg mulighet for utvikling

Lønn etter Oslo kommunes tariffavtale

Gode forsikring- og pensjonsordninger

Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med
viktige samfunnsoppgaver?
Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem
og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget.
Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge
omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre
helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie,
rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig
med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens
behov.
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og
våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er
kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn,
seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vaksinasjonsstatus mot  Covid-19 og sesonginfluensa vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i arbeidsgivers helhetsvurdering av kandidatenes personlige egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus vil bli ansett som uvaksinerte.


 Vi ser frem til å høre fra
deg.
Søkere
gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om
søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
 
Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Sektor
Offentlig
Sted
Fjellstuveien 64, 0982 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lelanie Hermosa
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
46 85 52 87
Kontaktperson
Elisabeth Ljåstad
Stillingstittel
Administrasjonssjef
Telefon
48 86 39 70
Følg firma
459 følger dette firmaet

Fjellstuveien 64, 0982 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329403366
Sist endret 28. nov. 2023 08:52

Rapporter annonse