Ved NTNU Universitetsbiblioteket er det ledige stillinger som universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Universitetsbibliotekar/Spesiabibliotekar, med arbeidsfelt undervisning og veiledning (123/23)
Frist
17.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

Brenner du for læring og undervisning ? Er du en god formidler? Da kan du være den rette for oss.

Ved NTNU Universitetsbiblioteket er det ledig to faste 100% stillinger som universitetsbibliotekar eller spesialbibliotekar i Seksjon for undervisning og læringsstøtte.
Seksjonens oppdrag er knyttet til NTNU sin utdannings- og læringsmiljøstrategi. Vi har et omfattende undervisnings- og veiledningstilbud for studenter og ansatte og er integrerte i både lavere grads-, høyere grads- og ph.d.-utdanninger ved NTNU.

Vi ønsker oss deg som brenner for læring og undervisning, har relevant erfaring på området og er en dyktig formidler i møtet med våre brukergrupper. 

På universitetsbiblioteket jobber vi i team og sammen med oss vil du få en variert arbeidshverdag der du samarbeider både med kolleger ved universitetsbiblioteket og med fagmiljøene ved NTNU. Din nærmeste leder er seksjonssjefen.

Din nærmeste leder er seksjonssjef.


Arbeidsoppgaver

 • Undervise og veilede studenter og ansatte i kildebruk, litteratursøking og referansehåndtering mm. Den ene stillingen tenkes knyttet til pedagogikk/HumSam-feltet (arbeidssted Trondheim), den andre til teknologifeltet (arbeidssted Trondheim, Gjøvik eller Ålesund)
 • Bidra til utvikling av nye digitale og fysiske undervisnings- og veiledningstilbud
 • Bidra til utvikling av nettbaserte ressurser
 • Delta i aktuelle team, arbeidsoppgaver og prosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • For innplassering som universitetsbibliotekar kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende masternivå, gjerne med bibliotekfag i fagkretsen. For innplassering som spesialbibliotekar kreves utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelornivå innen bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende utdanning med bibliotekfag i fagkretsen
 • Erfaring innenfor varierte undervisnings- og veiledningsformer
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Bakgrunn fra de aktuelle fagfeltene
 • Erfaring med samhandlings- og læringsverktøy
 • Kjennskap til UH-sektoren

Personlige egenskaper 

 • Du er digitalt nysgjerrig
 • Du er utviklingsorientert, initiativrik og løsningsfokusert
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Du er lærevillig og god til å tilegne deg kunnskap
 • Du har gode relasjons- og samarbeidsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes etter avtale som spesialbibliotekar (kode 1515) eller universitetsbibliotekar (kode 1199). I stillingen som universitetsbibliotekar vil du normalt lønnes fra brutto kr 580 000,- til kr. 680 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. I stillingen som spesialbibliotekar vil du normalt lønnes fra brutto kr 520 000,- til kr. 620 000,-pr. år avhengig av kvalifikasjoner. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-utenlandsk-utdanning). Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3#%C2%A725). Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med seksjonssjef Astrid Kilvik, mob. 918 69 367 eller epost astrid.kilvik@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

 Søknadsfrist: 17.12.2023


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
 
NTNU UniversitetsbiblioteketNTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, og bidrar til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Vi satser sterkt på nettbaserte tjenester og legger vekt på en aktiv dialog med fagmiljøene. NTNU Universitetsbiblioteket er en enhet i Fellesadministrasjonen.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Kalvskinnet, 7491 Trondheim
Flere arbeidssteder
 • 6009 Ålesund
 • 2815 Gjøvik
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Arkivar og bibliotekar,
Brukerstøtte/support

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Astrid Kilvik
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
91 86 93 67
Følg firma
1221 følger dette firmaet

Kalvskinnet, 7491 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329401911
Sist endret 22. nov. 2023 14:58

Rapporter annonse