Utløpt

Miljøterapeut søkes til Grorud barneverntjeneste

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Miljøterapeut
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Grorud barneverntjeneste er i en tjeneste som har fokus på utviklingsarbeid og kontinuerlig forbedring og har som mål å fungere som et Lean - barnevernskontor. I vårt arbeid er befolkningens stemme viktig. I gjennom nær samhandling er vi opptatt av å spørre befolkningen i bydelen om hva de er opptatt av, slik at vi bedre kan yte helhetlig tjenester med barnet i fokus. I utviklingsarbeidet er barnets opplevde verdi i sterkt fokus. Barnas kunnskap og stemme er ledestjerner for oss og vi tar dem på alvor. Tjenesten vårer opptatt av gode overganger mellom teamene slik at familie- og barneperspektivet blir ivaretatt på best mulig måte. Videre har vår barneverntjenestefokus på tidlig innsats, gode tiltak i hjemmet, styrking av foreldreferdigheter og økt bruk av brukermedvirkning.Vi har medarbeidere som er engasjerte, kompetente og utviklingsivrige.

Tjenesten er delt inn i 7 enheter; Stab, Administrativt team, Mottaksteam, Barn undersøkelsesteam, Barn tiltaksteam, Ungdomsteam og Fosterhjemsteam.

Vi søker etter en miljøterapeut i 100% fast stilling til tjenesten. Miljøterapeut skal ha fokus på barneverntjenestens tiltakssaker, og skal igjennomfamiliestøttende tiltak og brukermedvirkning jobbe systematisk for å dempe risikofaktorene i familien. For oss er det ønskelig at barn og deres familier får tidlig og tilpasset hjelp. Målsetningen er å yte tiltak som styrker foreldrerollen, og på best mulig måte legge til rette for god utvikling hos barn og ungdom for å sikre gode oppvekstsvilkår i hjemmet.Miljøterapeut skalbidra til å styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats.

Vi søker deg som har erfaring med systematisk tilnærming til familiearbeid, spesielt rettet mot foreldre.

Ønsker du en utfordrende stilling der du får utfordringer og ansvar, variert arbeidshverdag, med høyt tempo, oppleve utvikling og er villig til å bidra til å opprettholde et godt fagligmiljø? Da er dette jobben for deg.Arbeidsoppgaver

 • Følge opp familiemedlemmene samlet og enkeltvis gjennom målrettede samtaler.
 • Bruke metoder og verktøy for å fremme endring og utvikling og å styrke foresattes omsorgsferdigheter.
 • Veiledning og bistandindividuelt og i grupper, på kontoret eller hjemme hos familien.
 • Samarbeide med andre aktører for å sikre en helhetlig innsats og om nødvendig motivere familien til å ta imot hjelp.
 • Tett samarbeid med tjenestens team
 • Evaluere endring og utviklingen i samarbeid med barnet og foreldre, fortløpende rapportere til avdelingsleder, samt skriftlig dokumentere aktivitet og utvikling.
 • Bidra til fag og tiltaksutvikling i teamet
 • Vitneførsel for fylkesnemnda
 • Delta i oppgaveutførelse tilvist av avdelingsleder
 • Arbeidet vil medføre noe fast ettermiddag- og kveldsarbeid- høy grad av fleksibilitet kreves
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • 3 årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom, eller annen relevant utdanning
 • Ønskelig med mastergrad i familieterapi, barnevern eller tilsvarende.
 • Erfaring fra akuttarbeid og krisehåndtering
 • Erfaring med arbeid knyttet til vold i nære relasjoner, alvorlig atferdsproblematikk, rus og psykiatri.
 • Det er en fordel med videreutdanning og kompetanse i samspillsveiledning og/eller familieterapi
 • Fordel med erfaring og kompetanse i, eks. Sinnemestring, COS-P, PMTO, Tuning in to kids/teens, Marte Meo, DCM - barnesamtalen
 • Erfaring fra veiledning med ungdom, sped- og småbarnsfamilier og endringsarbeid i familier
 • Inneha god kunnskap om traumeforståelse
 • Kunnskap og erfaring med flerkulturelt arbeid
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig er nødvendig.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • God kjennskap til barnevernloven
 • Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder må fremvises ved tiltredelse
 • Ønskelig med førerkort, klasse B
 • Gode IKT ferdigheter

Personlige egenskaper

Vi ønsker en person som har:

 • God relasjonskompetanse hvor verdier som ydmykhet og medbestemmelse er viktige.
 • Gode samarbeidsevner, lojal og forståelse for linjestruktur.
 • Nøyaktig, utviklingsorientert, fleksibel, nytenkende og initiativtagende
 • Engasjert, strukturert,tydelig
 • Ønsker å være med å utvikle en faglig sterk tjeneste
 • Ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • Er villig til å tilegne seg nye ferdigheter
 • Våger å evaluere egen praksis for å gi innbyggerne rett hjelp
 • Kan jobbe selvstendig
 • Trives med at arbeidsoppgaver er i endring som følge av behov hos familiene
 • Innehar forståelse for og liker å jobbe etter systemisk praksis
 • Trives med å jobbei et høyt arbeidstempo, samt evne til å omstille seg uten at det gårutover arbeidets kvalitet
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Et faglig og ivaretagende arbeidsmiljø som er resultat og utviklingsorientert.
 • Deltakelse i spennende utviklingsarbeid i bydelen
 • Samarbeid med dyktige kollegaer
 • Oppfølging og veiledning
 • Gode forsikring-, pensjon- og lånemuligheter
 • Fleksitid
 • Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger
 • Stillingen som miljøterapeut lønnes i lønnstrinn 31 - 43 (kr pr år 541 500- 661 600) avhengig av ansiennitet ihht Oslo Kommunes lønnsregulativ

Om arbeidsgiveren

Vil du være med oss å jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen gjennom helse, deltagelse og mestring? Da er Grorud bydelen for deg.


Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen har rundt 27.000 innbyggere med over 150 ulike nasjonaliteter. I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming. Sammen med nabobydelene er Bydel Grorud en del av Groruddalssatsingen, som er forlenget med ti nye år fra 2017.Les mer om bydelen her: www.bydel-grorud.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelgrorudHvis du ønsker at søknaden skal unntas offentlighet, må du begrunne dette. Du vil bli varslet dersom begrunnelsen ikke tas til følge. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.
Bydel Grorud er en røykfri arbeidsplass.


Sektor
Offentlig
Sted
Ammerudveien 22, 0958 Oslo
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Annet
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Sosionom

Nøkkelord

Miljøterapeut Grorud barneverntjeneste

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Elin Rydjord
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
47 28 69 12
Kontaktperson
Kari Handeland
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
98 22 01 75
Følg firma
751 følger dette firmaet

Ammerudveien 22, 0958 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 329105852
Sist endret 18. nov. 2023 10:54

Rapporter annonse