Inaktiv

Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn

Arbeidsgiver
Ålesund Kommune
Stillingstittel
Avdelingsleiar Drift vatn og avløp
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Vi treng deg som er god til å leie folk og prosjekt!

Verksemd Vatn og avløp sitt hovudoppdrag er å sikre innbyggarane i Ålesund kommune reint drikkevatn og avløpshandtering som ikkje forureinar elvane, fjordane og fjørene våre.

Vi søkjer avdelingsleiar for vår nye driftsavdeling, Avdeling Drift vatn og avløp. 

Avdelinga har i dag til saman 50 tilsette og er inndelt i fire fagteam: Vassbehandling, Avløpsreinsing, Leidning/pumper og Driftsstøtte. Desse teama har kvar sin fagleiar som har avgrensa personal- og økonomiansvar.

Avdelinga sitt ansvarsområde er trygg og effektiv drift av all VA-infrastruktur og å sikre koordinering og godt samarbeid på tvers av fagområda. Dette inkluderer drift og prosjekt av ulikt omfang, og at forvaltning av drikkevatnet og avløpsreinsing skjer på ein miljømessig forsvarleg måte. Vi skal i gang med fleire store prosjekt som til dømes det nye felles hovudrenseanlegget for Sula og Ålesund kommune på Kongshaugen, og nytt vassrenseanlegg i Fremmerholen.

Verksemdsleiar er næraste overordna, og du vil ilag med han og to andre avdelingsleiarar utgjere verksemda si leiargruppe.

Som leiar må du vise retning mot felles mål i tråd med Ålesund kommune sin visjon og verdiar. Visjonen vår er: Nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet. Vi forventar at du er etisk bevisst og at du kan identifisere deg med verdiane våre Open, engasjert og modig.


Arbeidsoppgåver

 • overordna organisering, leiing, fordeling og kontroll av arbeidsoppgåver
 • ivareta fag, økonomi og personalansvar
 • utvikle driftsorganisasjonen med fokus på arbeidsmiljø, kompetanse, HMS og kvalitet
 • tverrfagleg samarbeid mellom einingar, kommunar, akademia og leverandørar
 • sikre at tenester og oppgåver vert levert i tråd med lov, forskrift m.m

Kvalifikasjonar

 • relevant utdanning frå høgskule/universitet, primært frå tekniske fag, men søkjarar med anna utdanningsbakgrunn kan også søkje
 • det er ønskjeleg med formell leiarkompetanse, og leiarerfaring der du også har hatt personal- og økonomiansvar.
 • erfaring frå prosjektleiing vil bli vektlagt
 • god digital kompetanse
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne – på norsk
 • sertifikat klasse B

Personlege eigenskapar

Vi ser etter deg som har vilje og evne til å

 • vere ein tydeleg og inkluderande leiar i god dialog med dei tilsette
 • engasjere og motivere, skape tillit og lagånd
 • arbeide sjølvstendig, strukturert og målretta og samhandle godt med eksterne og interne samarbeidspartar
 • kontinuerleg tilpasse og utvikle avdelinga og arbeidsmåtar til nye behov og krav
 • jobbe strategisk, langsiktig og heilskapleg

Vi tilbyr

 • varierte og spennande leiaroppgåver med fokus på miljø og kvalitet
 • gode moglegheiter for fagleg utvikling og vidareutdanning
 • leiarnettverk og fagleg- og administrativ støtte.
 • høve til heimekontor i samsvar med retningslinjer
 • løn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

 


Om arbeidsgiveren

Om arbeidsgivaren
Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er "nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet".

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Sektor
Offentlig
Sted
Storgata 25, 6002 Ålesund
Bransje
Annet
Stillingsfunksjon
Ingeniør

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arve Olav Bang
Stillingstittel
Verksemdsleiar
Mobil
99 15 19 59
Kontaktperson
Synnøve Ragnhild Thorseth
Stillingstittel
Seniorrådgjevar
Mobil
48 27 64 20
Følg firma
99 følger dette firmaet

Storgata 25, 6002 Ålesund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329062531
Sist endret 11. des. 2023 00:04

Rapporter annonse