Utløpt

Forskningsdirektør - Avdeling Innovasjon og industriutvikling

Arbeidsgiver
Forsvarets forskningsinstitutt
Stillingstittel
Forskningsdirektør
Frist
07.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Vi søker en ny leder for avdeling Innovasjon og industriutvikling. Forskningsdirektør rapporterer til administrerende direktør og inngår i instituttets ledergruppe.

Avdeling Innovasjon og industriutvikling skal understøtte og forsterke FFIs samlede innovasjonsaktiviteter.

Avdelingen består av ca. 75 medarbeidere, de fleste med arbeidssted Kjeller, men noen få er tilknyttet instituttets innovasjonsarenaer på Rena, i Horten og på Setermoen. En sentral oppgave er å drifte og utvikle ICE worx, som er FFIs senter for hurtig innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering. ICE worx skal medvirke til at både sivil og FFI-utviklet teknologi raskere kan tas i bruk av Forsvaret. Avdelingen omfatter også instituttets enhet for produktutvikling, test og verifikasjon (PTV), samt forskningsprosjekter som naturlig faller inn under avdelingens virkeområde.


Stillingens hovedansvar

Forskningsdirektør har det øverste ansvaret for avdelingens samlede virksomhet og FoU-prosjekter, og andre områder som tildeles fra administrerende direktør. Stillingen utøver arbeidsgiver- og personalansvar i egen avdeling, har budsjettdisponeringsfullmakt og delegert autorisasjonsansvar iht. sikkerhetsloven.

Kvalifikasjoner

Det kreves fullført utdanning på minimum masternivå, bakgrunn fra innovasjons- og forskningsvirksomhet og solid ledererfaring.

Det er en fordel med god innsikt i forsvarssektorens virksomhet og totalforsvaret, samt kompetanse innen HMS, sikkerhet og relevante lover og regelverk. Det er ønskelig med erfaring fra forskningsrelaterte verv i styrer, råd og utvalg, erfaring med strategiarbeid, organisasjonsutvikling og endringsledelse, samt kunnskap om økonomistyring i staten og om finansiering av FoU-virksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Vi vektlegger gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper. Du må være trygg i lederrollen og ha et ønske om å bidra i videreutviklingen av en organisasjon med høy kompetanse. Evne til strategisk tenkning veier tungt.

Stillingen vil ha ansvar for etablering og oppfølging av en betydelig nasjonal og internasjonal kontaktflate, noe som krever god evne til relasjonsbygging og gode språkkunnskaper.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres på Strengt hemmelig/ NATO Secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg tilassisterende direktør Jan Erik Torp, tlf. 63 80 71 02 / 95 23 46 70, eller rådgiver Rune Frøyslie, tlf. 40 28 21 50. Henvendelser til rådgiver kan behandles med konfidensialitet.

Søknadsfrist 07. januar 2024.

I det elektroniske søknadsskjemaet må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i offentleglova. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i dette tilfellet bli forhåndsvarslet før offentliggjøring.

Om arbeidsgiveren

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon
direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 850 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som
utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker
fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin,
statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
Instituttveien 20, 2007 Kjeller
Bransje
Forsvar og militær,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Direktør, Forskning, Forskningsdirektør, FFI

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Erik Torp
Stillingstittel
Assisterende direktør
Telefon
95 23 46 70
Kontaktperson
Rune Frøyslie
Stillingstittel
Rådgiver
Telefon
40 28 21 50
Følg firma
1530 følger dette firmaet

Instituttveien 20, 2007 Kjeller

Annonseinformasjon

FINN-kode 328762622
Sist endret 27. des. 2023 15:16

Rapporter annonse