Utløpt

Vil du bidra til Norges internasjonale arbeid med bærekraft, natur og klima?

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
Midlertidig stilling innen internasjonalt miljø- og kunnskapssamarbeid
Frist
22.11.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Midlertidig stilling innen internasjonalt miljø- og kunnskapssamarbeid

Hva gjør vi i kunnskap- og globalseksjonen?

Kunnskaps- og globalseksjonen koordinerer og leder Klima- og miljødepartementets nasjonale og internasjonale arbeid med kunnskap for klima og miljø. Dette inkluderer feltene forskning og høyere utdanning, miljødata, miljøovervåkning og statistikk. I tillegg arbeider seksjonen blant annet med FNs miljøprogram,  konvensjonen om biologisk mangfold, bærekraftsmålene og OECD.

Seksjonen har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som jobber i team og løser varierte og spennende oppgaver. Seksjonen er en del av Bærekraft- og omstillingsavdelingen.


Dine arbeidsoppgaver :

Vi har ledig en ev. to midlertidige stillinger som førstekonsulent/rådgiver fra 1. januar 2024 for ett år, med mulighet for forlengelse.

2024 er et viktig år for flere av prosessene som ligger til stillingen. Blant annet skal det blant annet gjennomføres UNEA-møte i FNs miljøforsamling og COP for naturavtalen. KLD og Norge har en viktig rolle når det kommer til gjennomføringen av naturavtalen og i det internasjonale klima- og miljøsamarbeidet i FN og OECD.

I 2024 skal regjeringen legge fram naturmelding, klimamelding og stortingsmelding om bærekraftsmålene. Innspill og bidrag fra KGS er sentrale i alle disse tre prosessene.

Aktuelle oppgaver i kunnskapsteamet vil være: 

 • Arbeid med internasjonalt miljø- og kunnskapssamarbeid i FN og OECD.
 • Bistå i forberedelsene til internasjonale forhandlinger knyttet til Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold (naturavtalen).
 • Arbeid med oppfølging av FNs bærekraftsmål, internasjonalt og nasjonalt.
 • Gi faglige råd og innspill i politiske og nasjonale prosesser slik som stortingsmeldinger, utredninger o.l.
 • Det er ønskelig at du også kan bidra inn i andre deler av seksjonens oppgaver ved behov. 

Du må regne med noe reisevirksomhet.


For å være kvalifisert for stillingen må du ha:

Nødvendige

 • Fullført mastergrad gjerne med samfunnsøkonomi i fagkretsen, svært relevant erfaring kan erstatte kravet om mastergrad.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskelige:

 • Relevant erfaring fra ett eller flere av ansvarsområdene i stillingen.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller internasjonal virksomhet vil telle positivt.

Klarering: Du må tilfredsstille kravene til autorisasjon på nivå BEGRENSET. Se nsm.no.


For å lykkes i stillingen har du:

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å se sammenheng og helhet i arbeidsoppgavene.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Evne til å se løsninger og få gjennomført disse.
 • Trives med en blanding av kortsiktige og langsiktige oppgaver.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • du kan bidra til det internasjonale klima- og miljøsamarbeidet
 • du kan bidra til samfunnsmålet om en bærekraftig og grønn omstilling.
 • du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse. 
 • vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos KLD her (https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/stillinger/Jobbe-i-Klima--og-miljodepartementet/id757636/)


Lønn

Årslønn for førstekonsulent: kr 509 300  - 594 500 ( lønnstrinn 51 - 61)

Årslønn for rådgiver: kr 604 900 - 708 000 (lønnstrinn 62 - 71)

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som førstekonsulentr eller rådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Det kreves som hovedregel to års relevant erfaring for å bli innplassert som rådgiver.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være NOKUT godkjent. Bekreftelsen vedlegges.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Ellinor Dalbye Kasahara, tlf.nr. 40 04 36 41


Vi er opptatt av : 

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Om arbeidsgiveren

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og senter mot marin forsøpling. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Bærekraft- og omstillingsavdelingen har ansvaret for å utvikle politikken for klima- og miljøkunnskap, økonomisk utvikling og grønn omstilling. Avdelingen har et ansvar for tropisk skog og multilateralt arbeid.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Kongensgate 18-20, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Saksbehandler

Nøkkelord

internasjonalt, forhandling, bærekraftsmål, kunnskap, stortingsmelding

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
1126 følger dette firmaet

Kongensgate 18-20, 0153 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 327905928
Sist endret 9. nov. 2023 10:41

Rapporter annonse