Inaktiv

Vi søker

Arbeidsgiver
NTNU Samfunnsforskning AS
Stillingstittel
Kvantitativ forsker
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Kvantitativ forsker

Om stillingen

Avdeling Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning AS har i det siste fått mange nye prosjekter og trenger flere forskere med på laget. Vi søker derfor etter en kvantitativ orientert forsker som kan være med å utvikle den metodiske kompetansen på avdelingen, og bidra med analyser av høy vitenskapelig kvalitet. Prosjektene våre handler primært om velferdspolitiske tema og hvordan velferdspolitikken påvirker hverdagslivet til utsatte grupper.

Vi er et ledende forskningsmiljø innen forskning på innvandring og integrering, barnevern, oppvekst og utdanning, og funksjonshemming. Mange av våre prosjekter handler om tema der ulike sosiale utfordringer og velferdsområder møtes, og hvordan det er å vokse opp i dagens samfunn. Vi er et tverrfaglig miljø der forskerne har bakgrunn fra blant annet sosiologi, psykologi, sosialt arbeid, pedagogikk og sosialantropologi. 

I prosjektene våre vektlegger vi høy faglig kvalitet og relevans for politikkutforming og utvikling av velferdstjenester.  Vi er opptatt av nærhet til feltene vi forsker på, samtidig som vi er med på å utvikle forskningsfronten. Som forsker hos oss vil du få gode muligheter til å utvikle deg faglig, utvikle dine egne prosjektideer og nettverk og påvirke retningen forskningsaktiviteten vår skal ta. Hos oss arbeider vi sjelden alene, og både søknadsprosesser og prosjektarbeid foregår i tett samarbeid med andre forskere - på og utenfor avdelingen, nasjonalt og internasjonalt. I noen prosjekter samarbeider vi også tett med aktører innenfor praksisfeltet (for eksempel barnevern, skoler, brukerorganisasjoner og kommunale og nasjonale myndigheter).

Vi søker etter en kvantitativ forsker som ønsker å jobbe i et faglig og sosialt fellesskap med stor faglig frihet og selvstendighet. 

Arbeidsspråket er norsk og i noen tilfeller også engelsk. Avhengig av kompetanse vil den som ansettes innplasseres som forsker 1 eller 2. 


Arbeidsoppgaver

Til stillingen forventes det at du bidrar til avdelingens ordinære aktiviteter. Disse omfatter blant annet:

 • Prosjektledelse, prosjektakkvisisjon, utvikling av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering.
 • Gjennomføring datainnsamling og analyse.
 • Publisering og formidling av forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt.
 • Deltakelse i forskningssamarbeid med våre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav

 • For forsker 1 kreves vitenskapelig kompetanse tilsvarende professor, men uten de samme krav til undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse. Vi forventer at du kan bidra aktivt i utviklingen av forskningsfeltet, lede søknadsprosesser, samt initiere og lede større forskningsprosjekt. 
 • For forsker 2 kreves vitenskapelig kompetanse tilsvarende doktorgrad. Vi forventer at du har erfaring fra initiering og gjennomføring av store og mindre forskningsprosjekt, og kan ta ansvar for ledelse av slike prosjekt. 
 • God kompetanse i statistiske analyseverktøy som SPSS og/eller STATA. I tillegg er det en fordel om du har erfaring med andre verktøy som R, MPlus eller lignende. 
 • Relevant erfaring fra arbeid med ulike typer kvantitative data, som surveydata, registerdata eller andre store datasett.

I tillegg tor vi det er en fordel om du:

 • Har evne til å arbeide selvstendig og har interesse for tverrfaglige problemstillinger.
 • Har god kjennskap til forvaltning og politikk innenfor ett eller flere av våre områder.
 • Har kjennskap til instituttsektoren og oppdragsforskning.
 • Har erfaring og kompetanse innen ett eller flere av avdelingens forskningsområder.
 • Er faglig engasjert og har en velutviklet evne til å tenke kritisk.
 • Er samarbeidsorientert og kreativ.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Anledning til å jobbe i et engasjerende faglig miljø, med et sterkt forskerfellesskap, og en arbeidsgiver som setter fag og godt arbeidsmiljø i sentrum.
 • Stor faglig autonomi og frihet til å dyrke egne faglige interesser og nettverk.
 • Store muligheter for faglig utvikling, og tilgang til solide samarbeidsnettverk nasjonalt og internasjonalt. 
 • Mulighet til å jobbe med en stor prosjektportefølje med langvarige prosjekter og gode muligheter for nasjonal og internasjonal publisering. 
 • Gode lønnsbetingelser, samt konkurransedyktige pensjons-, velferds- og forsikringsordninger.
 • En fleksibel arbeidshverdag med personalpolitikk som tar hensyn til hvor du befinner deg i livet.
 • Eget cellekontor i våre lokaler på Dragvoll.

Generell informasjon

Det er NTNU Samfunnsforsknings mål at vi skal være en ansvarsfull og attraktiv arbeidsgiver. Vi skal sørge for å ha et inkluderende og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø som er godt og trygt, og som henter frem det beste hos den enkelte uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og alder. Arbeidet med likestilling og mangfold skal ikke bare omhandle fravær av diskriminering, men representere gode holdninger i organisasjonen som skal kjennetegnes ved respekt og forståelse for ulikhet. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater skal søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Søknad 
Sammen med søknaden må du laste opp følgende dokumenter og informasjon: 
•    CV, inkludert liste over eventuelle publikasjoner og prosjekter. Kommenter kort dine arbeider i eget dokument (maks 2 sider totalt).  
•    Inntil 5 relevante vitenskapelige arbeider. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med forskningssjef Joakim Caspersen, e-post joakim.caspersen@samforsk.no eller telefon 990 19 380.
 


Om arbeidsgiveren

NTNU Samfunnsforskning AS er et uavhengig forskningsinstitutt med tilhørende nasjonalt kompetansesenter, og som arbeider innenfor et bredt spekter av samfunnsfaglige og samfunnsrelaterte spørsmål. Vi har over mange år vært et betydelig samfunnsvitenskapelig institutt i Norge, og har en tverrfaglig profil. Instituttet ble etablert i 2004 som en videreføring av aktiviteter i stiftelsen Allforsk.Instituttet har ca. 120 medarbeidere. Selskapet eies i sin helhet av NTNU og har nært samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Instituttet driver sin virksomhet fra Trondheim, og størstedelen av selskapet har lokaler like ved NTNUs campus på Dragvoll. Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018.

Sektor
Privat
Sted
Dragvoll allé 38 B, 7049 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Analyse,
Samfunnsviter

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
81 følger dette firmaet

Dragvoll allé 38 B, 7049 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 327031725
Sist endret 4. des. 2023 00:04

Rapporter annonse