Utløpt

Sekretariat til granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner  samfunnsviter

Arbeidsgiver
Barne- og familiedepartementet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
16.11.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET

Sekretariat til granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner  -samfunnsviter 

Om stillingen 

Det er tilsatt leder og ett medlem til sekretariatet, begge jurister. Det søkes nå etter et medlem med samfunnsvitenskapelig utdannelse. Medlemmene skal delta i forberedelsen av og gjennomføringen av utredning og møter, herunder delta i det faglige og administrative arbeidet i sekretariatet. Det faglige utredningsarbeidet gjelder juridiske spørsmål som barnerett, menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og forvaltningsrett. Feltet berører internasjonale spørsmål og forholdet til andre stater og andre staters rettssystemer. Utredningsarbeidet krever også tverrfaglig arbeid, der systemforståelse nasjonalt og internasjonalt og evne til å sette seg inn i historiske forhold er sentralt. Utvalget må sette seg inn i et stort, historisk datamateriale fra flere land.


Nødvendige kvalifikasjoner for stillingen 

Mastergrad, med dokumenterbar kompetanse på samfunnsvitenskapelige metoder, både kvantitative og kvalitative.

I tillegg må du: 

 •  arbeide analytisk, strukturert og selvstendig
 •  ha systemforståelse
 •  være fleksibel
 •  samarbeide godt, også tverrfaglig
 •  kommunisere svært godt skriftlig og muntlig, også på engelsk

Når det gjelder erfaring, vil vi legge vekt på om du har

• sekretariatserfaring, forskererfaring, doktorgrad eller annen erfaring med å håndtere et stort datamateriale, samt kvantitative og kvalitative studier av en viss størrelse, og/eller

• erfaring med komplekse utredninger


Når det gjelder personlige egenskaper, vil vi legge vekt på om du

 • tar helhetlig ansvar for oppgavene
 • tar initiativ
 • trives i et arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav
 • liker utfordringer
 • klarer å anvende din faglige bakgrunn på politiske og samfunnsmessige problemstillinger

Vi tilbyr

 • interessante, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • lønn etter regulativet i staten i stillingskode rådgiver eller seniorrådgiver
 • lønnsspenn fra kr 557 100 til kr 821 100, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Innplassering som rådgiver krever minimum to års relevant arbeidserfaring. For innplassering som seniorrådgiver kreves minimum fire års relevant arbeidserfaring.


Andre opplysninger

 • Utvalget med sekretariat skal jobbe i to år fra oppstart høsten 2023.
 • Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingen. Muligheten for tidlig oppstart vil bli vektlagt i vurderingen av kandidatene.
 • Vi ber om at attester og fullt vitnemål legges ved søknaden, herunder utskrift fra vitnemålsportalen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall bli informert før offentliggjøringen og få mulighet til å trekke søknaden.

Har du spørsmål? 

Kontakperson for stillingen: Avdelingsdirektør Trude Elisabeth Sveen, tlf. 22 24 25 34. 


Barne- og familiedepartementet som arbeidsgiver 

Barne- og familiedepartementet ønsker som arbeidsgiver å speile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn til å søke jobb i departementet. Vi sørger for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.


Om arbeidsgiveren

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Barne- og familiedepartementet (BFD) ved Familie- og oppvekstavdelingen har ansvar for utvalget.

Et overordnet formål med utvalgets arbeid er å få svar på om det har vært ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge. Utvalget skal utrede om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Dette inkluderer spørsmål om regelverk og praksis. Utvalget skal se på om hensynet til rettssikkerhet og menneskerettslige forpliktelser, inkludert barnets beste, har vært ivaretatt.

Utvalget skal ledes av professor Camilla Bernt ved Universitetet i Bergen. Frist for utvalget er inntil 2 år fra oppstart. Les om mandat og utvalgets sammensetning her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utval-skal-granske-utanlandsadopsjonar/id2985968/

Sektor
Offentlig
Sted
Akersgata 59, 0180 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler,
Samfunnsviter

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Trude Sveen
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
22 24 25 34
Følg firma
693 følger dette firmaet

Akersgata 59, 0180 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 326933780
Sist endret 2. nov. 2023 15:27

Rapporter annonse