Utløpt

Vil du være med å ivareta våre veteraner?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Seniorrådgiver Dokumentasjon
Frist
16.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Vil du være med å ivareta våre veteraner? Forsvarets veterantjeneste søker seniorrådgiver dokumentasjon.

Over 100 000 norske kvinner og menn har stilt opp i tjeneste for Norge i internasjonale operasjoner siden 1947. Forsvarets veterantjenestens (FVT) hovedoppgave er å styrke anerkjennelse og oppfølging av Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner, samt videreutvikle tilbudet til disse og deres familier. Avdelingens arbeid er rettet både mot samfunnet som helhet, Forsvaret som etat og de mange interessegruppene som på forskjellige måter bidrar til anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

FVT ledes av Forsvarets veteraninspektør (FVI), og er en av flere avdelinger under Forsvarets personell og vernepliktsenter (FPVS) som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Stillingen er i Dekorasjonsseksjonen (DEKSEK). DEKSEK forvalter Forsvarssjefens dekorasjonsinstitutt. Seksjonen utvikler, utreder og gir anbefalinger innenfor dekorasjonsfaglige problemstillinger. DEKSEK har sekretariats-funksjonen for Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd (FSDR) og Forsvarssjefens dekorasjonsråd (FDR) i henhold til egne instrukser. Seksjonen håndterer videre saksbehandling av etter-tildeling av medaljer og militær-historisk dokumentasjon av internasjonale operasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med å fremskaffe, sammenfatte og bearbeide dokumentasjon fra internasjonale operasjoner i forbindelse med erstatningssaker fra veteraner
 • Jobbe med (militær-historisk) dokumentasjon av internasjonale operasjoner
 • Utvikle og modernisere Forsvarets nettsider om internasjonale operasjoner, herunder www.itjenestefornorge.no
 • Være sekretær for Forsvarets veteranprisråd
 • Ha ansvar for saksbehandling av dekorasjonssaker knyttet til andre verdenskrig
 • Saksbehandle dekorasjonssaker
 • Ved behov understøtte Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd og Forsvarssjefens dekorasjonsråd
 • Være med å arrangere medaljeseremonier
 • I tillegg må du også regne med å delta innenfor avdelingens øvrige arbeidsområder

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for denne stillingen må du ha:

 • Mastergrad eller tilsvarende 5 års utdanning fra høyskole/universitet innen relevant fagområde, for eksempel historie, sosialantropologi, statsvitenskap, samfunnsfag, kulturstudier
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMLIG/NATO SECRET før tiltredelse

Det er også en fordel om du har:

 • Tjenesteerfaring fra internasjonale operasjoner
 • Erfaring fra Forsvaret eller god kjennskap til Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og jobber godt i team
 • God vurderings- og gjennomføringsevne
 • Kunne jobbe selvstendig samt være løsningsorientert og kreativ
 • Høy faglig integritet og er strukturert
 • Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Meget godt og trivelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1364 som seniorrådgiver, lønnstrinn 72-76, for tiden kr. 720.100-777.900 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
0150 Oslo
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Dokumentasjon,
Annet

Nøkkelord

veterantjeneste, Forsvaret, dokumentasjon, militærhistorie, dekorasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Meum, Harald-David
Stillingstittel
Oberstløytnant
Telefon
40 03 14 55
Følg firma
12075 følger dette firmaet

0150 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 325926112
Sist endret 26. okt. 2023 15:01

Rapporter annonse