Utløpt

Fast stilling som bærekraft-/ESG-analytiker

Arbeidsgiver
Nærings- og fiskeridepartementet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
09.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - Bærekraft-/ESG-analytiker

Om avdelingen

I eierskapsavdelingen er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å forvalte statens direkte eierskap i selskaper der målet med eierskapet er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Avdelingen forvalter eierskapet i ca. 21 selskaper, inkludert børsnoterte selskaper som Equinor, DNB Bank og Telenor samt hel- og deleide selskaper som Statkraft, Flytoget, Petoro og Nammo. Avdelingen forvalter også statens eierskap i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel.

Eierskapsavdelingen er i tillegg sekretariat for næringsministeren og regjeringen om eierskapspolitikk, og et ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departementer og avdelinger i NFD. Avdelingen har ca. 35 ansatte med bakgrunn primært fra privat næringsliv og et godt faglig og sosialt miljø.


Arbeidsoppgaver

Eierskapsavdelingen søker nå en bærekraft-/ESG-analytiker som primært skal arbeide bærekraftrelaterte problemstillinger, gjerne relatert til klima og omstilling. Vedkommende vil inngå i både fagteam og selskapsteam. De sentrale oppgavene er blant annet:

 • gjennomføre kvalitative og kvantitative analyser av selskapenes arbeid med bærekraft/ESG generelt og klima spesielt
 • følge med på den faglige utviklingen og bidra til utvikling av avdelingens arbeid på området
 • oppfølging av regjeringens eierpolitikk knyttet til bærekraft/ESG
 • videreutvikle analysemetoden avdelingen benytter for å vurdere selskapenes prestasjoner og arbeid med bærekraft/ESG
 • vurdere selskapenes rapportering på feltet
 • forberede saker for næringsministeren, regjeringen og Stortinget, gi faglige vurderinger og anbefalinger
 • forberede og delta i møter med selskapene som ledd i eieroppfølgingen
 • bidra til gjennomføring av ulike arrangementer og kompetansehevende tiltak
 • utføre andre oppgaver i avdelingen. Dette kan være annen type strategisk og finansiell analyse som grunnlag for å forstå selskapene og arbeide med eierbeslutninger

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • relevant utdanning på mastergradsnivå - gjerne innen økonomi/ingeniørfag eller annen relevant utdanning
 • relevant arbeidserfaring fra eiermiljøer, industriell virksomhet, rådgivnings-/analysemiljøer, organisasjoner eller statlig forvaltning
 • det kan være særlig interessant med erfaring fra å vurdere og ev. gjennomføre selskapers omstillingsplaner og -tiltak knyttet til klima

Vi søker deg med følgende egenskaper:

 • analytisk sterk og motivert av komplekse faglige utfordringer
 • lagspiller - motiveres av å bidra til gode leveranser og resultater sammen med andre
 • initiativrik og engasjert med utpreget egen drive og gjennomføringsevne
 • strukturert og etterrettelig med høy integritet
 • god kommersiell og samfunnsmessig forståelse
 • interesse for eierrollen i skjæringspunktet næringsliv, politikk og forvaltning
 • leverer høy kvalitet innenfor korte frister. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.


Vi tilbyr

 • fast/midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver
 • stillingskode- og lønnsinnplassering vurderes ut fra kvalifikasjoner og erfaring innen spennet: kr 550 000 - 700 000 i året som rådgiver og kr 600 000 - 850 000 i året som seniorrådgiver. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • mulighet til trening i arbeidstiden
 • god ordning for lån, forsikring og pensjon gjennom Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/)
 • kontorsted i Kongens gate 8, Oslo sentrum

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Muriel Bjørseth Hansen på telefon: 996 98 639 eller e-post: mbh@nfd.dep.no.

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges.

 

Søknadsfrist. 09.11.2023.

 

Annet

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.
 


Om arbeidsgiveren

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Dette innebærer å understøtte regjeringens politikk for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass, samt kutte klimagassutslippene.Viktige ansvarsområder er også næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper, og har mange underliggende etater og tilknyttede virksomheter.Departementet har ca. 360 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfdVi i NFD ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har særskilte behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. 

Sektor
Offentlig
Sted
Kongensgate 8, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Analyse,
Rådgivning,
Saksbehandler

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
671 følger dette firmaet

Kongensgate 8, 0153 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 324867618
Sist endret 30. nov. 2023 15:08

Rapporter annonse