Utløpt

Vil du jobbe for å redusere plastforurensning?

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
Midlertidig nordisk koordinatorstilling (rådgiver)
Frist
15.10.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Midlertidig nordisk koordinatorstilling (rådgiver)

Om stillingen:

Klima- og miljødepartementet, ved Seksjon for bærekraftige produkter, er vertskap for en koordinatorstilling som følger opp nordiske initiativer i forhandlingene om en global plastavtale. Stillingen arbeider for å fremme nordiske prioriteringer i forhandlingene, og er del av et større nordisk prosjekt.

Ønsket tiltredelse: 1. januar 2024

Varighet: 12 måneder fra tiltredelsestidspunktet

Stillingstype: Midlertidig


Hva gjør vi i seksjon for bærekraftige produkter?

Seksjonen er en del av Hav-og forurensningsavdelingen. Vi jobber med virkemidler og tiltak for å fåmer bærekraftige produkter og verdikjeder i en sirkulær økonomi. Dette inkluderer blant annet arbeidet med å stanse bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier, utvikling av et nytt og bredere regelverk for bærekraftig design av produkter (økodesign) og miljøspørsmål knyttet til enkelte sentrale verdikjeder som plast og batterier. Seksjonen har et særlig ansvar for produktkontrolloven og arbeidet med en ny lov for mer bærekraftige produkter og verdikjeder. Seksjonen har ansvar for flere kjemikaliekonvensjoner og arbeidet med å få på plass en ny global avtale for å stanse plastforurensningen. Dette er politikkområder i rask utvikling og stiller oss overfor store faglige utfordringer. En viktig del av seksjonens arbeid er internasjonalt samarbeid, både globalt, regionalt og gjennom EU/EØS-samarbeidet.


Som nordisk koordinator vil du:

 • legge til rette for at nordiske erfaringer med å bekjempe marin forsøpling og med å forhindre og redusere plastforurensning benyttes aktivt i de internasjonale forhandlingene
 • bidra til arbeidet til høyambisjonskoalisjonen for å stanse plastforurensning (HAC)
 • identifisere nye områder for kunnskapsutvikling, hvor de nordiske landene kan bidra inn i forhandlingene
 • kommunisere og spre funnene i prosjektrapporten Towards Ending Plastic Pollution (https://www.norden.org/en/publication/towards-ending-plastic-pollution)
 • legge til rette for informasjonsdeling og dialog med nordiske representanter fra sivilsamfunn og næringsliv om den globale forhandlingsprosessen
 • koordinere arbeidet til den nordiske styringskomiteen for prosjektet, bla. gjennom planlegging og gjennomføring av styringskomitemøter og oppfølging av handlingspunkter i prosjektet

Koordinatoren vil ha et tett samarbeid med kolleger i seksjonen og det norske plastforhandlingsteamet (KLD, UD og Miljødirektoratet). Stillingen vil innebære nær kontakt med øvrige nordiske land, nordisk ministerråds sekretariat og kontakt med sivilsamfunns- og næringslivsorganisasjoner. Du må regne med noe reisevirksomhet.


Vi søker deg som har følgende bakgrunn: 

For å kvalifisere deg for stillingen må du ha:

 • utdanning på masternivå med gode karakterer, fortrinnsvis samfunnsviter
 • svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk
 • gode IKT-kunnskaper (MS Office)
 • kjennskap til saksfeltet
 • erfaring fra nordisk eller annet internasjonalt samarbeid

Det er ønskelig at du har:

 • departementserfaring
 • erfaring fra internasjonale forhandlinger

For å lykkes i stillingen må du :

 • være analytisk og kunne sette deg raskt inn i nye problemstillinger
 • kunne kommunisere faglige budskap på en effektiv og forståelig måte
 • være strukturert og ha stor arbeidskapasitet
 • være fleksibel, trives med korte frister og arbeid under tidspress
 • ha gode samarbeidsevner, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta ansvar for framdrift i oppgavene dine
 • ha god rolleforståelse

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du får følge et fagområde i rask utvikling, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.


Lønn:

Årslønn for rådgiver fra kr 575 400 - 692 400 (lønnstrinn 59 - 70). Med krav om minst to år med relevant erfaring.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være NOKUT godkjent. Bekreftelsen vedlegges.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.


Om arbeidsgiveren

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Senter mot marin forsøpling. Klima- og miljødepartementet har ca. 260 ansatte. 

Hav- og forurensningsavdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver rettet mot hav- og nordområdene, forurensning, miljøgifter, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

Sektor
Offentlig
Sted
Kongens gate 18, 0153 Oslo, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Koordinering,
Saksbehandler,
Samfunnsviter

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Mona Aarhus
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
47 66 54 33
Følg firma
1117 følger dette firmaet

Kongens gate 18, 0153 Oslo, 0153 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 321760737
Sist endret 29. sep. 2023 15:06

Rapporter annonse