Utløpt

Vil du analysere viktige problemstillinger i politiet sammen med oss?

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
Analytiker
Frist
08.10.2023
Ansettelsesform
Fast

Vi søker etter deg som vil være en del av et godt fagmiljø hvor du får bryne deg på komplekse problemstillinger innenfor en etat med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. Med et årlig budsjett på over 20 milliarder kroner og om lag 20 000 ansatte utgjør politiet en stor del av samfunnets ressursbruk. En viktig motivasjon for deg er å bidra til at samfunnets ressurser benyttes best mulig gjennom solide analyser som grunnlag for beslutninger. Du er engasjert, ønsker å bruke kompetansen din, jobbe tverrfaglig og å utvikle deg som fagperson. Du blir en del av et sterkt fagmiljø som benytter både kvalitative og kvantitative metoder for å gi råd til politiets øverste ledelse.

Stillingen er plassert i strategi- og analyseseksjonen i Politidirektoratet (POD). PODs rolle er å styre, lede og utvikle norsk politi samt være faglig rådgiver for blant andre Justis- og beredskapsdepartementet. Strategi- og analyseseksjonen er en av to seksjoner i strategisk ledelsesstab og gjennomfører blant annet analyser og utredninger som skal gi ledelsen gode og transparente grunnlag for beslutninger. Seksjonen består av 13 engasjerte medarbeidere med tverrfaglig kompetanse innenfor blant annet samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi og politifag.

Arbeidsoppgavene dine 

De viktigste arbeidsoppgavene dine vil være utfordrende analyse- og rådgivningsoppgaver knyttet til et av Norges mest aktuelle og viktige samfunnsoppdrag. Dette inkluderer blant annet:

 • Bearbeide store mengder data til forståelig og relevant informasjon
 • Bidra til gjennomføring av ulike analyser og evalueringer av politiets virksomhet
 • Bidra til gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for strategiske diskusjoner og veivalg i politiets toppledelse

I tillegg samhandler vi med kollegaer fra andre avdelinger i deres analysearbeid.

Hva er dine kvalifikasjoner?

 • Du har mastergrad fortrinnsvis innenfor samfunnsvitenskapelige fag, for eksempel som samfunnsøkonom, siviløkonom, industriell økonom eller statsviter. Gode akademiske resultater vil bli vektlagt
 • Du tiltrekkes av varierte arbeidsoppgaver og av faglige utfordringer
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du har god kompetanse innen sentrale arbeidsverktøy som Excel og/eller andre kvantitative analyse- verktøy

Det er en fordel om du har:

 • Relevant erfaring med behandling av store datamengder
 • Relevant erfaring innenfor analysearbeid
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning eller fra konsulentbransjen
 • Kjennskap til relevant metodeverk som utredningsinstruksen og DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser
 • Erfaring og interesse fra programmering og/eller bruk av avanserte og moderne analyseverktøy

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Hva er dine personlige egenskaper?

Vi ser etter deg som:

 • Er analytisk sterk, som evner å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger og systematisere og behandle store mengder informasjon
 • Er god til å samarbeide på tvers av fagområder og er løsningsorientert
 • Jobber selvstendig og strukturert og har god gjennomføringsevne også når arbeidstempoet er høyt

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform på https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434) fra 600.000 - 800.000 kroner brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (blant annet fleksibel arbeidstid, sommertid fra mai til september, trening i arbeidstiden, hjemmekontorordning og overtidsbetaling)
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo på Majorstua

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre
trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er
underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået
i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre
regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle
politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og
fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan
består til sammen av over 18.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Sektor
Offentlig
Sted
Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Samfunnsviter,
Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi,
Saksbehandler

Nøkkelord

Analyse, Utredning, Kunnskapsutvikling, Evaluering, Strategi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Espen Frøyland
Stillingstittel
seksjonssjef
Telefon
93 49 18 01
Følg firma
1079 følger dette firmaet

Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 320337682
Sist endret 30. sep. 2023 14:10

Rapporter annonse