Utløpt

Spennende og allsidig stilling for rådgiver / seniorrådgiver

Arbeidsgiver
Sjøfartsdirektoratet
Stillingstittel
Rådgiver / seniorrådgiver
Frist
05.10.2023
Ansettelsesform
Fast

Seksjon for risikostyring og analyse har et bredt ansvarsområde innenfor overvåking av risikofaktorer for en sikker og bærekraftig sjøfart, og vi har nå behov for å styrke vår kapasitet innenfor forebyggende risikoarbeid og analyse. Vi søker derfor etter en allsidig fagperson som har evne til å se ulike løsninger, samtidig som du løfter vår kompetanse og evne til å levere innenfor områder som kartlegging og utredning, tiltaksutforming, videreutvikling av risikoarbeid, design og analyse av spørreundersøkelser, databehandling, arbeid-og-levevilkår kartlegginger og ulykkesoppfølging.

Som ansatt hos oss vil du arbeide i et tverrfaglig team på tvers av Sjøfartsdirektoratet. Seksjonen vår har et særskilt ansvar for å bistå med beslutningsstøtte for interne og eksterne kunder, og oppdragene vi løser er både varierte og utfordrende. Som vår nye rådgiver vil du inngå i et team med dyktige fagfolk, og benytte deg av verktøy som for eksempel SQL server/MS Reporting services, Excel, Power BI, Regresjonsverktøy, Utredningsinstruksen, Tableau, og R til å utarbeide analyser, konsekvensutredninger, og ulike former for beslutningsstøtte knyttet til etatens ansvarsområder. Du vil presentere dine resultater i skriftlige rapporter, men også i form av innlegg og foredrag i både små og store forsamlinger. Forefallende arbeid, kundebehandling og ad-hoc oppdrag vil også forekomme.

I tillegg til å være en fagavdeling knyttet til analyse har seksjonen også oppgaver knyttet til oppfølging av ulykkeshendelser. Avhengig av søkers kompetanseprofil og behov på seksjonen kan det være aktuelt å bistå inn i disse oppgavene.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og avdekke bakenforliggende årsaker til ulykker
 • Bistå inn i arbeidet med å utvikle tiltak for en nullvisjon for hardt skadde og omkomne, spesielt knyttet til faktorer som påvirker arbeids- og levevilkår
 • Gjennomføre utredninger og beslutningsstøtteanalyser, som for eksempel kost-nytte analyser, og samfunnsøkonomiske analyser, spesielt knyttet opp mot nullvisjon
 • Bistå i arbeidet med å bygge prediktive modeller, som risikomodeller for ulykkesutsatte skip
 • Bidra med å følge opp sikkerhetstilrådninger fra Statens Havarikommisjon
 • Automatisere rapportering og analyser til linjeorganisasjonen
 • Formidle resultater skriftlig og muntlig internt og eksternt
 • Andre administrative oppgaver
 • Følge opp og registrere ulykker i fastsatt turnus etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevant fagkrets med vekt på arbeid og levevilkår, risiko, analyse, ulykkesforebyggende arbeid, og/eller utredning
 • Andre utdanninger/bakgrunner kan være relevant om du kan vise til relevant kompetanse/erfaring
 • Interesse for, og mulighet til å sette deg inn i kompliserte problemstillinger, også utover egen fagkrets
 • Interesse for, og erfaring med, analyse av store datasett og utredningsarbeid, gjerne knyttet til skipsfart, miljø, eller ulykker
 • Erfaring med verktøy som Power BI, Tableau, SPSS, STATA, avansert Excel, og R

Tilsetting skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert og autorisert. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Personlige egenskaper

 • Har en strukturert tilnærming og leverer høy kvalitet til rett tid
 • Analytisk anlagt og evner å se både detaljer og det store bildet
 • Evne til å se både positive og negative sider ved alle tiltak
 • Gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk – søker må være forberedt på å kunne skrive rapporter og presentere disse i ulike fora
 • Evne til å være nytenkende, og løsningsorientert ovenfor komplekse problemstillinger
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling. Vi er opptatt av digitalisering av våre tjenester for bedre å kunne legge til rette for våre kunder.

 • Vi har en familievennlig personalpolitikk med fleksible ordninger for arbeidstid og -sted
 • Vi har gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Vi satser på medarbeiderne våre og legger til rette for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning
 • Vi har et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • Vi har mulighet for trening i arbeidstiden
 • Vi har ferieleilighet i Spania

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver med brutto årslønn på henholdsvis kr 530 000 - 620 000 eller kr 590 000 - 790 000. I tillegg får du kompensasjon for reisetid og betalt overtid.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - det vil si positivt særbehandlet på denne måten - må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon her.

Bli bedre kjent med oss nettsidene våre - sdir.no!

Om arbeidsgiveren

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan med et viktig samfunnsoppdrag - vi skal være den foretrukne maritime administrasjonen. Vi er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.


I Sjøfartsdirektoratet styrker vi Norges posisjon som ledende maritim nasjon ved å ivareta og legge til rette for videreutvikling av maritim virksomhet, særlig innenfor grønn omstilling og digitalisering i den maritime næringen.


Noen av våre ansvarsområder:


 • Realregister for norskregistrerte fartøy.
 • Utstedelse av sertifikater for sjøfolk
 • Godkjenning av nybygging og ombygging av skip samt flyttbare innretninger.
 • Tilsynsansvar for norsk registrerte fartøy og utenlandske fartøy i norske havner.
 • Forvaltning og utvikling av regelverk som trygger liv, helse og miljø i tillegg til materielle verdier. 

Sektor
Offentlig
Sted
5528 Haugesund
Bransje
Maritim og offshore,
Offentlig administrasjon

Nøkkelord

ulykkesoppfølging, analyse, maritim, offentlig

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Vegar Berntsen
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
93 64 48 65
Følg firma
446 følger dette firmaet

5528 Haugesund

Annonseinformasjon

FINN-kode 320211532
Sist endret 18. sep. 2023 15:42

Rapporter annonse