Utløpt

Er du vår nye kommunikasjonsrådgiver?

Arbeidsgiver
Etterretningstjenesten
Stillingstittel
Kommunikasjonsrådgiver
Frist
29.09.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker nå en motivert og faglig dyktig kommunikasjonsrådgiver. I denne rollen vil du yte kommunikasjonsstøtte til både interne og eksterne kontaktpersoner. Du vil holde deg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen samt på eksterne plattformer.

Har du erfaring med kommunikasjonsarbeid? Ønsker du å arbeide med informasjonsformidling både internt og eksternt? Da kan du være akkurat den personen vi er på jakt etter!

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.

Den midlertidige stillingen har varighet til og med 31.12.2025, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjonsstøtte til ledere, avdelinger og intranett
 • Informasjonsarbeid internt og eksternt
 • Nyhetsproduksjon (artikler, kampanjer etc.)
 • Kartlegge informasjonsbehov
 • Støtte avdelingen i annet informasjonsarbeid

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet. Relevante fagområder er eksempelvis kommunikasjonsfag/ webfag/ journalistfag.
 • Redaktørerfaring fra intranett
 • Kunnskap/ erfaring i bruk av relevante programvare
 • Erfaring med redaksjonell ekstern- og internkommunikasjon
 • Meget god norsk og engelsk formidlingsevne både skriftlig og muntlig

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • God forståelse av det norske mediemiljøet
 • God oversikt over norsk samfunnsliv og norsk sikkerhetspolitikk
 • God kjennskap til E-tjenestens organisasjon

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Gjelder fast stilling:
  Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner: knytter kontakt med kolleger og aktuelle partnere som åpner for kommunikasjon og innsikt i andres gjøremål for å finne interessante og nyttige saker å skrive om. Engasjerer og involverer kolleger i arbeidet med kommunikasjon. I Etterretningstjenesten ønsker vi et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Kreativ: evner å skrive engasjerende tekster og produsere informative artikler.Finner materiale i tematikk man kanskje ikke enkelt finner det.
 • Initiativrik og selvgående: ser behov og kan starte arbeid for å dekke behovene på egenhånd. Trenger ikke en direkte bestilling for å gjennomføre nødvendige produksjoner. Etterretningstjenesten søker personer som ivrer for sitt fagfelt og som møter arbeidshverdagen med lærelyst og ønske om å levere.
 • God vurderingsevne og helhetsoversikt: ser hvilke behov som bør prioriteres og som er formålstjenlige.
 • Stressmestring: det er en forutsetning at våre medarbeidere har egenskapene til å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning.
 • Evner å jobbe selvstendig, raskt og effektivt.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400 - 745 000 (lønnstrinn: 65 - 74) i stillingen som rådgiver (kode: 1434) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

Om arbeidsgiveren

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Postboks 193, 0614 Oslo
Bransje
Medie- og innholdsproduksjon,
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Nøkkelord

Kommunikasjon, informasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Faglige spørsmål
Telefon
23 09 58 06
Følg firma
12070 følger dette firmaet

Postboks 193, 0614 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 319723732
Sist endret 15. sep. 2023 10:17

Rapporter annonse