Vi søker miljøterapeut  til 100% fast stilling i boligtiltak innen rus og psykisk helse

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Miljøterapeut
Frist
27.09.2023
Ansettelsesform
Fast

Velferdsetaten Oslo kommune åpnet i april 2019 Ljabruveien bo- og behandlingsenhet, med 10 nybygde og spesialtilpassede boliger for rusavhengige menn med alvorlige psykiske lidelser og lang historikk med utfordrende atferd knyttet til vold, trusler og skadeverk. Boligene er tilknyttet en døgnbemannet personalbase. Formålet med boligtiltaket er å gi personer med en vanskelig livssituasjon en mulighet til å kunne mestre å bo i egen bolig over tid. De samlokaliserte boligene skal ivareta både privatlivet og sikkerheten til den enkelte beboer. En viktig arbeidsoppgave for personalet er å legge til rette for et trygt og godt bomiljø, samt økt livskvalitet og mestring for den enkelte. Personalgruppen har stort fokus på både trivsel og sikkerhet, og bygningsmasse med personalbase er bygget med tanke på målgruppen.

Vi har nå ledig en stilling som miljøterapeut i full stilling med turnusarbeid dag/kveld, og for tiden arbeid hver tredje helg.

Vi søker etter deg som har lang erfaring fra arbeid med mennesker med komplekse utfordringer knyttet til rus, psykiske lidelser, vold, trusler og utagering. Det er en forutsetning at du takler å stå i utfordrende situasjoner. Boligene er ment som et varig botilbud og det er derfor viktig at du over tid evner å stå i relasjoner til mennesker i vanskelige livssituasjoner og med utfordrende atferd. Du må ha interesse og hjerte for målgruppen og ha troen på at det er mulig for beboerne på sikt å kunne klare å bryte negative mønstre med utagering og å kunne mestre å bo i egen bolig. Vi kommer til å legge stor vekt på dine personlige egenskaper og at du har relevant arbeidserfaring dersom du velger å søke stilling ved Ljabruveien bo- og behandlingsenhet.

Du vil inngå i et fagteam bestående av 20 miljøterapeuter, assisterende leder og leder ved tiltaket.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig drift og videreutvikling av boligtiltaket som en del av fagteam, og i nært samarbeid med assisterende - og seksjonsleder
 • Booppfølging og miljøterapeutisk arbeid i samsvar med definerte arbeids- og samhandlingsmetoder, primærkontaktansvar, og endrings- og motivasjonsarbeid
 • Legge til rette for at bomiljøet oppleves trygt og godt for beboerne
 • Bistå den enkelte beboer med å beholde sin bolig. Dette gjøres blant annet ved å hjelpe den enkelte beboer å overholde husordensregler og få til mestring på relevante livsområder
 • Bistå til at beboerne får dekket sine behov for samtidige tjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Forebygge at situasjoner oppstår og håndtere oppståtte situasjoner i samarbeid med nødetater og andre når det er nødvendig
 • Utarbeide eller bidra i arbeidet med å utarbeide rutiner og prosedyrer for faglig drift, HMS-arbeid, avviksrapportering, sikkerhet, mv.
 • Tekniske og praktiske oppgaver knyttet til driften av boligtiltaket
 • Dokumentasjonsarbeid, herunder journalføring og rapportskriving
 • Du må regne med å få tildelt flere og/eller andre oppgaver enn beskrevet over

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie, vernepleie eller sosialt arbeid, eller annen relevant universitets- eller høyskoleutdanning som kvalifiserer for innplassering som miljøterapeut. Dersom du er sykepleier eller vernepleier, kreves det at du er autorisert
 • Lang arbeidserfaring med personer med sammensatte lidelser knyttet til rus og psykisk uhelse, i aktiv rus og som kan ha en utfordrende atferd
 • Erfaring med håndtering av akutte situasjoner som krever samhandling med nødetater
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum B2 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Det er ønskelig at du har erfaring med å jobbe målrettet med å forebygge konflikter og uønskede situasjoner
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til organiseringen av tjenestetilbudet for målgruppen
 • Det er ønskelig at du har relevant videreutdanning innen psykisk helsearbeid og/eller rus
 • Det er ønskelig at du har førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter ved å være imøtekommende, tydelig, dempende og tålmodig
 • Du er trygg på deg selv og beholder roen i utfordrende situasjoner
 • Du er støttende, empatisk og utholdende når det gjelder utfordrende relasjoner
 • Du er god til å forebygge og håndtere konflikter og du klarer å legge konflikter bak deg
 • Du er praktisk orientert og god på å finne nye tilnærminger og løsninger
 • Du er reflektert og deler generøst av dine kunnskaper og ferdigheter
 • Du er engasjert i fagområdet og har empati for målgruppen
 • Du tar ansvar for beboerne, deg selv og kollegaene dine til beste for fellesskapet
 • Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende ansvars- og arbeidsoppgaver
 • Interessant og spennende fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet til å være med å drifte og videreutvikle et nytt boligkonsept innen rus- og boligfeltet
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning ved innplassering som miljøterapeut: Lønnstrinn 29 - 41 (kr 528 600 - 637 900,-) i Oslo kommunes regulativ, etter ansiennitet, samt turnustillegg

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester og TT. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.


Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no
Elektroniske søknader foretrekkes.

Sektor
Offentlig
Sted
Ljabruveien 159, 1266 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Sosionom,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Nøkkelord

rusomsorg, miljøarbeid, bo-oppfølging, dokumentasjonsarbeid, driftsoppgaver

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
John-John Aaserud
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
94 01 67 82
Følg firma
712 følger dette firmaet

Ljabruveien 159, 1266 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 319476610
Sist endret 13. sep. 2023 11:19

Rapporter annonse