Utløpt

Blir du med og realiserer NTNUs strategi for forskning og innovasjon?

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver - Analyse og kvalitetsutvikling
Frist
02.10.2023
Ansettelsesform
Fast

Rådgiver/seniorrådgiver - Analyse og kvalitetsutvikling

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

NTNU har etablert en ny avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (FIE) i Fellesadministrasjonen. Avdelingen har et bredt spekter av strategiske- og administrative oppgaver innenfor feltet forskning, innovasjon og samarbeid med arbeidslivet. Vi søker derfor etter medarbeidere som vil være med og bygge en kompetent og fremadrettet avdeling.

Det lyses ut en fast 100 % stilling innen forskningsadministrasjon med særlig ansvar for å styrke avdelingens analysekapasitet og bidra til innføring av nye administrative rutiner og prosesser.

Stillingen inngår i et team som skal støtte arbeidet med å realisere NTNUs forskningsstrategi. Den er tuftet på tre pilarer: utvikling av talenter og fremragende forskningsmiljøer; kvalitetsheving i hele virksomheten; forskning i og på tvers av disipliner.

Din nærmeste leder er avdelingsdirektør for avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner og arbeidsted er i Trondheim.


Arbeidsoppgaver

 • Særlig ansvar for å styrke avdelingens analysekapasitet og bidra til utvikling av administrative prosesser og systemer innenfor forsknings- og innovasjonsområdet
 • Andre aktuelle arbeidsoppgaver kan være knyttet til oppfølging av ulike digitaliseringsprosjekter, plan- og budsjettarbeidet, campusutvikling og liknende
 • Bidra i interne strategi-, medvirknings- og utviklingsprosesser
 • Den som ansettes må regne med å få ulike arbeidsoppgaver over tid som også inkluderer utredningsarbeid, prosessledelse, generell saksbehandling og sekretariatsfunksjoner.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på minimum masternivå.
 • Relevant erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • Administrativ erfaring   relevant for stillingens innhold
 • Kunnskap om til det nasjonale virkemiddelapparatet og EUs rammeprogram.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Kjennskap til og interesse for bibliometri og FoU-statistikk
 • God data- og metodeforståelse
 • God kunnskap om UH-sektoren, offentlige virkemiddelaktører og privat sektor

Personlige egenskaper 

 • Du har god organisasjons- og rolleforståelse
 • Du har et analytisk og strategisk blikk med evne til å se helhet og synergier
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og samarbeider godt med ulike interessenter og i team
 • Du er strukturert og løsningsorientert
 • Du er fleksibel og tåler perioder med høyt arbeidspress
 • Du er proaktiv med god gjennomføringskraft
 • Du har god leveringsevne og opprettholder frister

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

Stillingen som rådgiver (1434)/seniorrådgiver (kode 1364) lønnes etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3#%C2%A725). Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fungerende avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner Ruth Hagen Rødde, tlf. 73598038/92442245, e-post ruth.rodde@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. Ref. 80/23.

 Søknadsfrist: 02.10.2023


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verdenVed NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjonerAvdelingen for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (FIE) bidrar til å realisere NTNUs strategi og utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, initierer og følger opp strategier og beslutninger, og tilrettelegger og koordinerer forsknings- og innovasjonsstøtte. Videre har FIE ansvar for å koordinere samarbeid med arbeidslivspartnere. Avdelingen har tett samhandling med fakultetene og fellesadministrasjonen i å tilby og utvikle gode støttetjenester for forsknings og innovasjon.  Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner er en enhet i NTNUs Fellesadministrasjon. 

Sektor
Offentlig
Sted
Høgskoleringen, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Kontor og administrasjon,
Rådgivning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ruth Hagen Rødde
Stillingstittel
Fungerende avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner
Telefon
92 44 22 45
Følg firma
1221 følger dette firmaet

Høgskoleringen, 7491 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 318263942
Sist endret 16. okt. 2023 11:28

Rapporter annonse