Inaktiv

Ombruksansvarlig

Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stillingstittel
Ombruksansvarlig
Frist
24.09.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger kommune

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.

Seksjon for Byggdrift er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen består av driftsenhetene Renhold, Drift og vedlikehold, samt Ombruk.


Gjenbruk og sirkulær økonomi står sentralt i kommunens klima- og miljøplan. En omlegging fra lineær til sirkulær økonomi innebærer at vi skal bevege oss bort fra bruk og kast – og over til gjenbruk og ombruk. Regjeringen har høye ambisjoner og har satt som mål at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre , og at det skal utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Byggenæringen står for en stor andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Klimagassutslippet fra produksjon av byggematerialer og behandling av avfall fra byggeprosjekter, er betydelige. Ombruk er viktig for å kutte i utslippene i byggesektoren.

Arbeidsoppgaver

 • Å tilrettelegge for god materialflyt i kommunens byggevare/ møbel/inventar bank gjennom kartlegging, dokumentasjon, informasjon og formidling av byggematerialer og møbler.
 • Lede og administrere ombrukslageret, herunder mottak, bearbeiding, registrering, planlegging og plassering av materialer og artikler for ombruk, samt klargjøring for utlevering
 • Daglig arbeidsleder for andre faste og midlertidig engasjerte på ombrukslageret
 • Administrere og følge opp den digitale markedsplassen for ombruk, Loopfront, samt videreutvikle denne i samarbeid med leverandør
 • Koordinere ombruk på tvers av prosjekter i Stavanger kommune
 • Markedsføre og selge inn byggevarene og møblene i nye prosjekter, i samarbeid med arkitekter og rådgivere
 • Lede og følge opp kartlegging for ombruk i kommunens prosjekter, og selv kunne gjennomføre ombruks-kartlegging i prosjekter når dette er nødvendig.
 • Videreutvikle rutiner og prosedyrer for ombruk innen drift, vedlikehold og avhending (rivning) av eksisterende kommunale bygninger, samt innen oppføring av nye bygg
 • Planlegge, følge opp og om nødvendig selv gjennomføre transportoppdrag i forbindelse med ombruk ved behov
 • Planlegge, følge opp reparasjon og oppsirkulering av brukt inventar (rengjøring, omtrekking, maling, lakkering, re-design, skifte bordplater osv)
 • Veilede prosjektene og ansatte ift kommunens ombrukssystem

Kvalifikasjoner

 • Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå som ingeniør eller tilsvarende.
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra logistikk og lagerdrift er en fordel
 • God brukerkompetanse innen IKT/Web baserte programmer for lagerstyring (Loopfront)
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Førerkort klasse B
 • Truckførerbevis ønskelig
 • Meget god og tydelig norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper

Arbeidet vil til tider være svært operativt så du må like en blanding av ledelse, planlegging og rapportering kombinert med praktisk arbeid.
Du er strukturert, selvgående og handlekraftig, samtidig som du har evne til å tenke strategisk og planlegge langt frem. Tverrfaglig samarbeid og kontakt på tvers av ulike avdelinger er sentralt i denne stillingen og det er derfor viktig at du er konstruktiv i din måte å samarbeide med andre på. Du er flink til å lede andre, men er ikke redd for selv å ta et tak og gå foran som et godt eksempel.
Du motiveres av miljøaspektet og grunntanken ved prosjektet.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling innen gjenbruk og sirkulær økonomi, noe som står sentralt i kommunens klima- og miljøplan
 • Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner
 • Forventninger som utfordrer og motiverer deg
 • Et kompetent fagmiljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet og betydelig påvirkningsmulighet
 • Gode ferie- og personalordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode tekniske løsninger ved behov for hjemmekontor
 • Arbeid i et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø med arrangementer på og utenfor jobben og et aktivt bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 808400 Ingeniør

Om arbeidsgiveren

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.


 Som ansatt i Stavanger kommune:


 • får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne
 • blir du en del av et åpent og inkluderende fellesskap der alle er velkomne
 • blir du en del av en spennende storbyregion med konkurransedyktige næringer

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende


Offentlig søkerliste:


Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.


Politiattest:

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

Sektor
Offentlig
Sted
Fabrikkveien 25, 4033 Stavanger
Bransje
Bygg og anlegg,
Drift og vedlikeholdstjenester,
Eiendom
Stillingsfunksjon
Koordinering,
Ingeniør,
Logistikk og lager

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Leif Arne Amundsen
Stillingstittel
Driftsleder
Telefon
95 83 79 99
Følg firma
1324 følger dette firmaet

Fabrikkveien 25, 4033 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 317829039
Sist endret 25. sep. 2023 00:12

Rapporter annonse