Utløpt

Rådgiver/seniorrådgiver jurist

Arbeidsgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Stillingstittel
(2023/33) Rådgiver/seniorrådgiver jurist
Frist
03.09.2023
Ansettelsesform
Fast

Ønsker du å bidra til IMDis viktig samfunnsoppdrag og være med å videreutvikle IMDis juridiske kompetanse og oppbyggingen av en avdeling?

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med både ledelsen og ulike fagmiljøer på tvers i organisasjonen. Du vil få mulighet til å jobbe med et vidt spenn av problemstillinger, fra det prinsipielle til det operative.

Stillingen er plassert i Avdeling for Informasjonssikkerhet og anskaffelser. I tillegg til informasjonssikkerhet har avdelingen ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, personvern, anskaffelser og bygningers drift. Avdelingen inngår i Divisjon for Økonomi og IT, sammen med Avdeling for økonomi- og tilskudd og Avdeling for IT og dokumentasjon.

Arbeidsoppgaver

 • gi råd til IMDis ansatte, spesielt knyttet til offentlighetsloven og forvaltningsloven
 • juridiske innspill og avklaringer i aktuelle utredning- og regelverksarbeider
 • saksbehandling av rettslige spørsmål/vurderinger
 • formidling og informasjon om juridiske spørsmål
 • bidra i høringsprosesser
 • utarbeidelse av rutiner og retningslinjer på tvers av direktoratet
 • opplæring/kurs (intern) innen blant annet generell forvaltningsrett

Andre oppgaver kan overlappes, som for eksempel anskaffelser, kontraktsrett etc.

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Fullført master i rettsvitenskap
 • Minimum 1-års relevant arbeidserfaring
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Fordelskrav:

 • Erfaring fra offentlig sektor, særlig innen forvaltningsrett
 • Erfaring med formidling/undervisning
 • Gode IT-ferdigheter

Personlige egenskaper

 • evne til å formidle jus og lovforståelse på en enkel og forståelig måte, både skriftlig og muntlig
 • gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 548 600 - kr. 679 700) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 635 400 - kr. 759 100 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med god kantineordning, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Om arbeidsgiveren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 


Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2023 ca. 371 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca. 18,8 mrd. kr. i tilskuddsmidler. Arbeidsspråket i direktoratet er norsk.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.


I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Sektor
Offentlig
Sted
Tollbugata 20, 0152 Oslo
Stillingsfunksjon
Jurist,
Forhandling,
Saksbehandler

Nøkkelord

jurist, forvaltning, veiledning, lov, direktorat

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Thomas Nordraak
Stillingstittel
fung. divisjonsdirektør
Telefon
97 54 43 54
Følg firma
1328 følger dette firmaet

Tollbugata 20, 0152 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 315776564
Sist endret 18. aug. 2023 12:10

Rapporter annonse