Utløpt

 Anskaffelsesansvarlig

Arbeidsgiver
Agder politidistrikt
Stillingstittel
Anskaffelsesansvarlig
Frist
28.08.2023
Ansettelsesform
Fast

Vil du jobbe med anskaffelser og er du interessert i jobb i politiet? Da kan denne stillingen være noe for deg!

Ved Stab for virksomhetsstyring (SVS), seksjon for økonomistyring, er det ledig fast stilling som anskaffelsesansvarlig. Stab for virksomhetsstyring er for tiden delt inn i to seksjoner, seksjon for økonomistyring og seksjon for sikkerhet, juridisk og dokumentforvaltning. Stillingen er for tiden plassert i seksjon for økonomistyring. Det pågår arbeid med organisering av stabens oppgaver, og stillingen er stedsplassert i Kristiansand i vårt nye, flotte politihus.

Arbeidsoppgaver i SVS har et stort spenn hvor hovedoppgavene er økonomistyring, anskaffelser og innkjøp, eiendom, materiell, IKT, arkivtjeneste og sikkerhet. Dialog og rapportering til Politidirektoratet (POD), samt sikre at vi har god internkontroll er også viktige oppgaver i avdelingen.

Økende oppdragsmengde på anskaffelsesområdet nødvendiggjør en dedikert person til å løse disse oppgavene. I SVS er vi opptatt av godt samarbeid, og oppgaveløsning i team er viktig for at vi skal kunne løse våre oppgaver og innfri krav og forventninger. Som anskaffelsesansvarlig er det viktig at du yter støtte og service til ledere og medarbeidere i politidistriktet.

Vi søker deg som har operative og strategiske egenskaper og som kan håndtere anskaffelsesområdet, men som også bidrar i annet arbeid ved behov på tvers av seksjonene i SVS. Du må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til å se viktigheten av å lage gode strukturer og systemer i et langsiktig perspektiv.

Bekreftede vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader kan bli utelatt fra vurdering dersom dokumentasjon mangler. Det må også legges ved godkjenning fra NOKUT for eventuell utenlandsk utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for planlegging, rådgivning og saksbehandling innenfor anskaffelsesområdet
 • Ansvarlig for lokal implementering av avtaler
 • Koordinator og bindeledd mellom politidistriktet og samarbeidsaktører innen anskaffelser
 • Foreta kostnadskontroll og synliggjøre kostnader og gevinster
 • Foreta analyser, og bistå med løsningsforslag som optimaliserer driften i politidistriktet
 • Delta i nasjonale nettverk innenfor fagområdet
 • Oppgaver innen løpende drift
 • Andre oppgaver i Stab for virksomhetsstyring ved behov

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Høyere relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis master. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav om formalkompetanse.
 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse
 • God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse og interesse for digitale verktøy
 • Gode ferdigheter innen Office-verktøy (særlig Excel og pivot)

Ønskelig:

 • Utdanning innen økonomiske-, tekniske-, eller juridiske fag
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og/eller avtaleforvaltning
 • Erfaring fra arbeid med anskaffelser, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring med forbedringsarbeid

Andre krav:

 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Må kunne klareres for inntil HEMMELIG
 • Ved å søke stilling i politiet samtykker du til at det foretas en skikkethetsvurdering før et eventuelt intervju

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter
 • Gode analytiske evner
 • Initiativrik, selvgående og engasjert
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Kunne arbeide selvstendig

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer (www.politiet.no).

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434), fra kr 580.000,- til 660.000,- eller seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 660 000 - 700 000,- brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Jobbe i helt nytt politihus

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 24 kommuner der det bor nærmere 310.000 mennesker. Agder politidistrikt ledes av politimester Kjerstin Askholt og visepolitimester Morten Sjustøl.


Agder politidistrikt har omtrent 730 ansatte, og er nå organisert med 10 politistasjonsdistrikt som inneholder 15 politistasjoner. Politistasjonsdistriktene ligger under tre geografiske driftsenheter (Vestre Agder driftsenhet, Midtre Agder driftsenhet og Østre Agder driftsenhet).


I tillegg til geografiske driftsenheter har politidistriktet fire funksjonelle driftsenheter (felles enhet for påtale, felles enhet for operativ tjeneste, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie). I tillegg kommer PST og tre lederstøttestaber (kommunikasjon, virksomhetsstyring og HR/HMS).

Sektor
Offentlig
Sted
Vestre Strandgate 55, 4612 Kristiansand S
Bransje
Økonomi og regnskap,
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Innkjøp/forhandling,
Økonomi og regnskap

Nøkkelord

anskaffelse;, politiet;, økonomistyring;, innkjøp

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Annlaug Øygarden Brekke
Stillingstittel
Leder stab for virksomhetsstyring
Telefon
98 21 55 13
Følg firma
275 følger dette firmaet

Vestre Strandgate 55, 4612 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 314056707
Sist endret 16. aug. 2023 09:35

Rapporter annonse