Utløpt

Rådgiver/seniorrådgiver jernbane - kompetanse i  samferdselssektoren

Arbeidsgiver
Jernbanedirektoratet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
14.08.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Jernbanedirektoratet

Vil du jobbe for at jernbane- og samferdselssektoren har rett kompetanse for fremtiden?

Om Konnekt

Konnekt - Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, er et samarbeid mellom Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Konnekt jobber for at vei- og banesektoren skal ha nødvendig og riktig kompetanse i et langsiktig perspektiv og forsterke innovasjon i transportsektoren. Konnekt undersøker og analyserer kompetansebehovene i sektoren, og jobber for økt dialog og samarbeid mellom aktører i samferdselssektoren og utdanningsaktører slik at kompetansebehovene blir adressert. Konnekt jobber også med å promotere kompetanse og studier samferdselssektoren trenger. Konnekt skal legge til rette for samarbeid mellom arbeidslivet og utdanning slik at nødvendige tiltak utvikles.

Konnekt ledes av Trond Michael Andersen. Han tiltrer 1 september og er ansatt i Statens vegvesen.

For denne stillingen vil medarbeider være ansatt i Jernbanedirektoratet. Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren blir drevet effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet.

Du vil få ha en viktig rolle for å:

 • sikre dialog med sentrale aktører i jernbanesektoren for å kunne fange opp, analysere og forstå kompetanseutfordringer i sektoren, både på strategisk og operativt nivå
 • ha oversikt og innsikt om dagens utdanning i Norge som har særlig relevans for jernbanesektoren
 • videreutvikle dialog med utdanningssektoren (fagskoler, høyskoler og universitet) og være en ambassadør for jernbanesektorens kompetansebehov i møte med disse..

Gjennom en god forståelse av kompetansesituasjonen og tilhørende behov og muligheter skal du, sammen med kollegaer i Konnekt:

 • utvikle langsiktige mål og bidra til å øke sektorens attraktivitet
 • vurdere behov og muligheter for endring og utvikling av eksisterende fag, utdanninger og kompetansetiltak i jernbanesektoren
 • identifisere felles utfordringer med veisektoren
 • bidra til utvikling av nye tiltak for å møte kompetanseutfordringer
 • se etter sammenhenger mellom forskning, innovasjon og utdanning og jobbe for at både kunnskap og kompetanse bidrar til å nå sektorens ambisjoner
 • bidra til å støtte innovasjonstiltak for jernbanesektoren
 • legge til rette for økt arbeidslivsrelevans i studier, tverrfaglighet, økt kontakt mellom studenter og arbeidslivet samt andre tiltak som styrker rekruttering til sektoren

Vi ønsker at du:

 • har utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • har utdanning og/eller erfaring fra samferdselssektoren (minimum 3 års erfaring)
 • har gode samarbeidsegenskaper og er en dyktig kommunikator
 • evner å tenke strategisk, samtidig som du liker å jobbe operativt
 • har, eller er motivert for å skaffe deg innsikt i utdannings- og forskningsområdet og forstår behovet for å skape samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv
 • liker å jobbe i team og prosjekt som arbeidsform
 • er nysgjerrig, fremoverlent og selvstendig
 • evner til å utfordre bestående holdninger og tradisjoner

Vi tilbyr:

 • stilling som rådgiver (kode 1434)/seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kroner 553 500 - 845 900.
  For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.
 • en interessant og spennende jobb i et direktorat i utvikling
 • et aktivt og engasjert fag- og arbeidsmiljø, og hyggelige kollegaer
 • gode arbeidsvilkår (fleksitid, sommertid, hjemmekontor inntil to dager i uka)
 • gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse

Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.

Jernbanedirektoratet har kontor i Oslo, Trondheim og Bergen. Medarbeider i Konnekt kan jobbe fra Oslo eller Trondheim. Noe reising må påregnes i tillegg.

Det kan bli endring i organisatorisk plassering internt i Jernbanedirektoratet i løpet av høsten 2023.

Generelle vilkår

Vi vil at alle som jobber i Jernbanedirektoratet skal kunne identifisere seg med våre verdier: nytenkende, åpen, modig og kompetent.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser,
fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil
tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det, innenfor de rammer som stillingen krever.

Du kan lese mer om inkludering og mangfold i staten her:
https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

I samsvar med offentlighetsloven § 25 vil offentlig søkerliste foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Vi benytter oss av Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i vår rekrutteringsprosess. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Adresser: Oslo: Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14, 0155 Oslo
Trondheim: Miljøbygget, Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim

Om arbeidsgiveren

Om Jernbanedirektoratet:


Jernbanedirektoratets samfunnsoppdrag er å nå overordnede mål om en effektiv, sikker og miljøvennlig jernbanesektor. Jernbanedirektoratet skal ivareta den strategiske, helhetlige og overordnede koordineringen og planleggingen av jernbanesektoren og skal legge samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger til grunn for sin virksomhet. Vi skal også definere og kjøpe tjenester innen infrastruktur, persontrafikk og togmateriell.


 For mer informasjon se: http://www.jernbanedirektoratet.no/

Sektor
Offentlig
Sted
Biskop Gunnerus gate 14, 0155 Oslo
Flere arbeidssteder
5008 Bergen,
7468 Trondheim
Bransje
Annet
Stillingsfunksjon
Annet

Nøkkelord

kompetanse, utdanning, jernbane, innovativ, samferdsel

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Pål Midtlien Danielsen
Stillingstittel
seksjonssjef
Telefon
40 01 92 94
Følg firma
418 følger dette firmaet

Biskop Gunnerus gate 14, 0155 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 310318253
Sist endret 10. jul. 2023 14:20

Rapporter annonse