Utløpt

PhD-stipendiat om bærekraftig forbruk i husholdningene

Arbeidsgiver
CICERO Senter for klimaforskning
Stillingstittel
CICERO har ledig 4-årig stilling som PhD-stipendiat om bærekraftig forbruk i husholdningene
Frist
21.08.2023
Ansettelsesform
Vikariat

CICERO har ledig 4-årig stilling som PhD-stipendiat om bærekraftig forbruk i husholdningene

Om stillingen

CICERO Senter for klimaforskning har en ledig stilling som PhD-stipendiat som skal skrive avhandling innenfor temaet sirkulær økonomi, bærekraftig forbruk og samfunnsmessig omstilling til et lavutslippssamfunn.

Stillingen er fireårig og består i 75% arbeid med PhD-prosjektet og 25% pliktarbeid ved CICERO. Som del av pliktarbeidet, vil den som tilsettes bli involvert i andre prosjekter ved CICERO. Personen som tilsettes må være villig til å påta seg varierende forskningsaktiviteter avhengig av de prosjektene CICERO til enhver tid har.

Stipendiaten vi være tilknyttet faggruppen Klima og samfunn.


Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å knytte til oss en PhD-stipendiat innenfor det nye forskningsprosjektet Enabling transition to circular economic consumer practices for e-products in Norway (eLife), som forsker på hvordan en kan utvikle mer bærekraftig forbruk av elektronikk og elektroniske produkter i husholdningene.

En viktig del av forskningen i eLife er å studere hvordan forsøk med deling, gjenbruk og reparasjon av elektronikk i lokalsamfunn kan involverer privatpersoner og husholdninger, og hvordan aktiviteter på lokalnivå kan oppskaleres så de får større samfunnsmessig betydning. Arbeidet er innrettet med en høy grad av samarbeid med partnere innenfor forskning, næringsliv, frivillighet og offentlig sektor. Du kan lese mer om eLife her: eLife - hvordan sirkulere mer elektronikk (cicero.oslo.no) (https://cicero.oslo.no/no/prosjekter/elife--hvordan-sirkulere-mer-elektronikk) . PhD-kandidaten er tenkt å jobbe innenfor prosjektets deler som fokuserer på husholdningers forbruksvaner og en hovedmetode forventes å være kvalitative forskningsintervjuer.

Søkeren må sende inn en prosjektbeskrivelse på opptil 3000 ord som spesifiserer forskningen som skal gjennomføres, med konkretisering av forskningsspørsmål, konkretisering av teori, metode og fremgangsmåte. Skissen skal også inneholde en tidsplan. Personen som blir ansatt må forvente å jobbe videre med denne skissen, og utvikle en 10-siders prosjektskisse for opptak ved en utdanningsinstitusjon.


Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha god forståelse for relevante samfunnsfaglige teoretiske perspektiver gjerne med grunnlag i sosiologi, antropologi, samfunnsgeografi eller STS-studier.  Det er en forutsetning med kvalifikasjoner innen bruk av kvalitative metoder, men kjennskap til kvantitative metoder utover dette vil være fordelaktig. Det er ønskelig med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagfelt:

 • Sosiologiske teorier om forbruk
 • Bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi
 • Sosio-teknisk endringsteori
 • Sosialt rettferdig omstilling
 • Lokal omstilling

Vi legger ellers vekt på følgende forhold:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå med gode resultater, tilsvarende B eller bedre på masteroppgaven
 • Evne til å arbeide selvstendig og ha interesse for tverrfaglige problemstillinger
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk og engelsk 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Den som tilsettes vil måtte søke opptak som PhD-kandidat ved et universitet, og vil ha en veileder på CICERO i tillegg til formell veileder oppnevnt av det valgte universitetet.

CICERO tilbyr et godt arbeidsmiljø med om lag 100 ansatte med bred tverrfaglig bakgrunn iblant annet statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi og flere disipliner innenfor naturvitenskap. CICERO tilbyr gode muligheter for tverrfaglig samarbeid, men det legges også stor vekt på å utvikle hver enkelt forskers interesser og kompetanse. CICERO er aktivt med i internasjonalt samarbeid gjennom et bredt kontaktnett.


Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • CICERO er IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen.
 • CICERO holder til i moderne lokaler i Forskningsparken i Oslo.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Startlønn for stipendiater er pt. kr 532 200,-. Opprykk etter reglene for PhD-stipendiater ved CICERO.
 • Tiltredelse så snart som mulig.

Spørsmål om stillingen
 • Avdelingsdirektør Frode Longva: frode.longva(at)cicero.oslo.no, tlf. +47 480 30 832
 • Forskningsleder Tom Erik Julsrud: tom.erik.julsrud(at)cicero.oslo.no, tlf +47 22 00 47 57

Slik søker du

Søknad, CV, karakterutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og en opptil 3000 ord prosjektskisse sendes inn elektronisk via vårt søknadssystem. Søknadsfrist: 21. august 2023. Ingen søknader blir behandlet før søknadsfristens utløp. Søknader utenfor systemet vil ikke bli vurdert.


Om arbeidsgiveren

CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk råd. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan somfunn kan tilpasses og motvirke endringene.CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er ca. 100 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo. 

Sektor
Privat
Sted
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, 0349 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
266 følger dette firmaet

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, 0349 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 307397433
Sist endret 28. jul. 2023 11:20

Rapporter annonse