Utløpt

Vil du jobbe med å sikre og videreutvikle kvaliteten i høyere utdanning?

Arbeidsgiver
NOKUT
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
29.05.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Har du lyst til å være en del av en virksomhet med stort faglig engasjement? Vil du bidra til at kvaliteten på utdanningene ved norske universiteter og høyskoler sikres og videreutvikles? Kan du tenke deg å arbeide innenfor et meningsfullt fagfelt i skjæringspunktet mellom utdanning og forvaltning?

Vi søker nå kandidater til to vikariat. Et med varighet på ni måneder, et på ett år.

NOKUTs Avdeling for akkreditering og tilsyn skal bidra til kvalitetsutvikling av norske utdanninger og institusjoner. Seksjon for høyere utdanning er en av to seksjoner i avdelingen, og har et særskilt ansvar for avdelingens virkemidler innen høyere utdanning. Dette innebærer blant annet at seksjonen følger opp alle norske universiteter og høyskoler, og akkrediterer institusjoner som ønsker å bytte institusjonskategori og nye studietilbud på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Seksjonens arbeid er internasjonalt forankret, og det betyr at vi arbeider systematisk med å sikre at norsk høyere utdanning oppfyller internasjonale standarder. Vi er aktivt med i internasjonale nettverk, og arbeider med å spre kunnskap og erfaring om sektoren. Videre forvalter vi sentrale deler av regelverket og veileder i forståelsen av det, utreder juridiske problemstillinger og bidrar til erfaringsdeling blant utdanningsinstitusjonene. Vi bistår også Kunnskapsdepartementet i arbeidet med å videreutvikle regelverket, og vi har et særlig ansvar for koordinering og oppfølging av NOKUTs relasjoner til sentrale aktører innen høyere utdanning.

Vi holder med andre ord på med mange spennende oppgaver innenfor et viktig felt, og nå er vi på utkikk etter to engasjerte medarbeidere som vil jobbe sammen med 14 andre dyktige og hyggelige kolleger og lære mer om NOKUTs arbeid med høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid
 • saksbehandle søknader om akkreditering av studietilbud
 • være faglig støtte for våre sakkyndige komiteer
 • vurdere og systematisere informasjon
 • utforme rapporter og analyser
 • veilede, holde presentasjoner, delta på møter og bistå i arbeidet med å planlegge og gjennomføre digitale og fysiske seminarer
 • videreutvikle prosesser og arbeidsmetoder

  De konkrete oppgavene vil avhenge av kompetansen til dem som blir tilsatt og NOKUT sitt behov. I NOKUT arbeider vi tverrfaglig og på tvers av seksjoner og avdelinger. Vi ønsker at alle medarbeiderne våre er motivert for og ser verdien av å bidra på denne måten.

Kvalifikasjoner

Du må kunne vise til:

 • høyere utdanning med minimum mastergrad eller tilsvarende
 • minimum to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis erfaring fra høyere utdanning, saksbehandling og/eller erfaring med tilsynsvirksomhet
 • god kunnskap om høyere utdanning
 • gode metodiske og analytiske evner
 • gode formuleringsevner på norsk, både muntlig og skriftlig


  Det er en fordel at du har:
 • god forståelse for offentlig forvaltning
 • relevant arbeidserfaring fra utrednings- og/eller prosjektarbeid
 • saksbehandlingserfaring fra offentlig sektor
 • generelt gode IKT-kunnskaper, fortrinnsvis erfaring med Microsoft 365

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som

 • evner å se ulike sider av problemstillinger
 • tør å fremme egne vurderinger og anbefalinger, og gjør dette på en tillitsvekkende måte
 • er initiativrik, handlekraftig og løsningsorientert
 • trives med å jobbe både selvstendig og sammen med andre

Vi tilbyr

 • spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et komplekst og meningsfullt område
 • et arbeidsmiljø med engasjerte, morsomme, hyggelige kollegaer med kloke hoder og interesse for den jobben de gjør
 • moderne lokaler rett ved Lysakers strandlinje med kort avstand til kollektivknutepunkt (10 min med tog fra Oslo S) og gode sykkelveier
 • god opplæring med fadder og introduksjonskurs
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, trening i arbeidstiden, mobiltelefonordning, sykkelparkering innendørs, subsidiert kantine og treningsfasiliteter

  Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kroner 540 500 - 759 100 (tilsvarende lønnstrinn 55-75). For å bli vurdert som seniorrådgiver må du ha minimum seks års relevant arbeidserfaring.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. NOKUT bidrar til regjeringens inkluderingsdugnad, og oppmuntrer deg til å søke. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova §25.

Om arbeidsgiveren

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - er et faglig uavhengig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUT skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Drammensveien 288, 0283 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Konsulent og rådgivning,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Analyse,
Kvalitetssikring,
Samfunnsviter

Nøkkelord

forvaltning, akkreditering, tilsyn, utdanning, universitet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hege Brodahl
Stillingstittel
Seksjonssjef
Kontaktperson
Edda Kapskarmo
Stillingstittel
HR-rådgiver
Følg firma
586 følger dette firmaet

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 302736722
Sist endret 11. mai 2023 08:42

Rapporter annonse