Utløpt

Har du kompetanse og interesse for bærekraftig skogforvaltning?

Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Innlandet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver - skogbruk
Frist
15.05.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Statsforvalteren i Innlandet
Om stillingen

Statsforvalteren i Innlandet har ledig en fast stilling innen oppfølging, rådgivning og saksbehandling knyttet til Statsforvalterens oppgaver på skogområdet.

Stillingen er plassert i Enhet skog og trebruk i Virksomhetsområde miljøvern, landbruk og næringsutvikling.

Enheten er kompetansesenter for offentlig skogforvaltning, med rådgivnings-, forvaltnings- og utviklingsoppgaver, og har en offensiv og sentral rolle i å videreutvikle bærekraftig skogbruk og skogbasert verdiskaping i landets tyngste skogregion. Vi samarbeider nært med flere departement og direktorat, kommuner, fylker og relevante nærings- og interesseorganisasjoner. Enheten har i alt 9 medarbeidere, med kontorsted Lillehammer.


Arbeidsoppgaver

Dette er noen av arbeidsoppgavene som du vil få:

 • Oppfølging av skogbruksplanprosjekter.
 • Bidra til økt bruk av skogbruksplan som verktøy ut mot kommunene.
 • Oppfølging og saksbehandling knyttet til kommuneskoger.
 • Bidra i vurderinger rundt miljøfaglige problemstillinger.
 • Ajourføring og formidling av statistikk.
 • Veiledning og kommunikasjon.
 • Bidra i enhetens og Statsforvalterens samla arbeid med å fremme skogens betydning og plass i det grønne skiftet.

Hvem er du?

Vi søker deg som har kompetanse og stor interesse for bærekraftig skogforvaltning og planlegging. Vi ser etter en medabeider som vil jobbe utadrettet mot kommuner og andre samarbeidspartnere, og ønsker innsikt i ulike sider ved offentlig skogforvaltning. Du vil utføre arbeidsoppgavene gjennom internt og eksternt samarbeid, der direktorat, kommunene, skognæringen og takstselskaper er viktige medspillere. Kommunikasjon og veiledning inngår som en viktig del av stillingen.

Stillingen krever utdanning på masternivå innen skogfag, eller annen relevant utdanning og erfaring som gir tilsvarende kompetansenivå. Det er ønskelig med gode data- og GIS-ferdigheter, statistikk- og økonomiforståelse samt erfaring fra eller innsikt i offentlig forvaltning. Kunnskap og erfering knyttet til miljøkrav i skogbruket er også en fordel. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt.

For at du skal lykkes i jobben er det viktig at du er:

 • motivert for en spennende stilling med varierte oppgaver og høyt tempo
 • god til å samarbeide
 • effektiv og har høy arbeidskapasitet
 • villig til å gi av deg selv både faglig og sosialt
 • løsningsorientert, fleksibel, strukturert og har evne til å lytte

Søkerne vurderes utfra kvalifikasjoner, praksis og personlige egenskaper. De første 6 månedene er prøvetid.


Hva kan du forvente som ansatt hos oss?
 • Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, engasjement og faglig spennende oppgaver.
 • Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn 520.000 - 690.000, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, låns-, og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for delvis fjernarbeid.
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Moderne  kontorlokaler.
 • Trening i arbeidstiden.

Vi ønsker mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.


Har du spørsmål, eller ønsker mer informasjon?

Opplysninger om stillingen gis av Eva Skagestad, 97174457, epost: eva.skagestad@statsforvalteren.no

Søknad sendes elektronisk via lenke på denne siden. Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

Om arbeidsgiveren

Statsforvalteren er statens representant i Innlandet, og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 4 virksomhetsområder. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Stataforvalteren i Innlandet har hovedkontor på Lillehammer.

Vi er en kompetansearbeidsplass med 240 dyktige medarbeidere. Som statens representant ønsker vi å bidra til å bygge Innlandet sterkt.

Sektor
Offentlig
Sted
Gudbrandsdalsveien 186, 2619 Lillehammer
Hjemmekontor
Delvis hjemmekontor
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Nøkkelord

Skugforvaltning, Skogbruksplan, Bærekraft, Skogfag, GIS

Følg firma
357 følger dette firmaet

Gudbrandsdalsveien 186, 2619 Lillehammer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 300574780
Sist endret 26. apr. 2023 09:22

Rapporter annonse