Utløpt

Avdelingsingeniør / overingeniør - skoggenetikk og foredling

Arbeidsgiver
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Stillingstittel
Avdelingsingeniør / overingeniør - skoggenetikk og foredling
Frist
07.05.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
Nøkkelinformasjon

Skogen binder mer enn halvparten av Norges karbonutslipp, tilfører samfunnet store verdier og er en viktig brikke i det grønne skiftet. Vi har ledig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør for å ivareta felt- og forsøksvirksomhet knyttet til forskning innen skoglig foryngelse og skogplanteforedling. Du vil være en viktig del av et godt fagmiljø innen produksjon av skogplanter, skogetablering og skoggenetikk.

Vi har et nært samarbeid med Skogfrøverket på Hamar, som har det praktiske ansvaret for skogplanteforedlingen i Norge, og norske skogplanteskoler som dyrker skogplanter for skogbruket. Vi søker deg som liker kombinasjonen av praktisk arbeid og teoretiske utfordringer og som med entusiasme og driv vil bidra på fagområdet og utvikle deg i stillingen.

Stillingen er fast og arbeidsstedet er på Ås.

Det er gjort to endringer i annonsen den 27.04.23, merket *


Stillingens hovedoppgaver
 • Utføre variert arbeid - datainnsamling, bearbeide innsamlede prøver - for eksempel for DNA-analyse, etablere og vedlikeholde feltforsøk, sikre dataflyt og utføre grunnleggende analyser og kvalitetssikring av data
 • Utforme bestillinger hos underleverandører som er nødvendige for vår feltvirksomhet
 • Bidra i publisering på norsk og eventuelt på engelsk
 • I tillegg for overingeniør: Planlegge feltforsøk og analysere data fra slike forsøk, bidra i utviklingen av digital datainnsamling, for eksempel ved hjelp av droner

Noe reisevirksomhet må påregnes, særlig i sommerhalvåret.
Andre oppgaver kan også tildeles etter behov og avhengig av interesser og kompetanse.


Kvalifikasjonskrav
 • Mastergrad i skogfag, biologi, plantedyrking, eller tilsvarende utdannelse
  * Søkere med bachelor og flere års erfaring innen stillingens hovedoppgaver kan også komme i betraktning 
 • Grunnleggende kompetanse i med bruk a bruk av GPS og GIS
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Gode kunnskaper i engelsk
 • Førerkort (klasse B)
 • I tillegg for overingeniør: Minst 5 års erfaring med plantedyrking i veksthus, alternativt med planlegging og gjennomføring av feltforsøk knyttet til foredlings eller foryngelsesforskning

Det er en fordel om du har
 • Kunnskap om og interesse for skogbruk
 • Erfaring fra eksperimentell forsøksvirksomhet i felt eller laboratorium
 • Ferdigheter i håndtering av biologisk materiale, og for eksempel DNA-ekstraksjon og PCR
 • Ferdigheter i statistiske analyser og vurdering av resultater
 • Erfaring med bruk av droner
 • Erfaring med plantedyrking
 • Lyst til å jobbe i et miljø som er opptatt av bærekraftig bruk av skogressursene

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Initiativrik og fleksibel
 • Ansvarsfull og nøyaktig
 • Trives med kombinasjonen av ute- og innearbeid
 • God gjennomførings- og leveringsevne

Vi tilbyr
 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085 eller overingeniør kode 1087, lønnstrinn* 49 - 63 (kr 464.200 - 584.700 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.


Trenger du mer informasjon?

Kontakt Tor Myking på 404 61 745 eller se nettside nibio.no (http://nibio.no)


Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

NIBIO gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS.


Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.
Les mer om dette her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet.

Avdeling skoggenetikk og foryngelse sine kjerneområder er foryngelse, genetisk mangfold, skogplanteforedling og klimatilpasning av skog. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Divisjon for skog og utmark.

Sektor
Offentlig
Sted
Høgskoleveien 8, 1430 Ås
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Jordbruk og skogbruk
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Teknisk personell,
Biolog

Nøkkelord

skog, feltforsøk, skogforvaltning

Følg firma
748 følger dette firmaet

Høgskoleveien 8, 1430 Ås

Annonseinformasjon

FINN-kode 299305991
Sist endret 27. apr. 2023 11:16

Rapporter annonse