Utløpt

Stipendiat innen satellitt-teknologi for havovervåking

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Stipendiat innen satellitt-teknologi for havovervåking
Frist
24.04.2023
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Stilling som stipendiat innen satellitt-teknologi for havovervåking ledig ved Institutt for teknologisystemer (ITS) (https://www.mn.uio.no/its/) i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt.

Tiltredelse snarest.

Ansettelsen gjelder i utgangspunktet for en periode på 3 år.

Et fjerde år som stipendiat vil kunne bli aktuelt og det vil innebære 25 % pliktarbeid. Dette vil avhenge av kvalifikasjonene til kandidaten og behovet ved instituttet.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.


Se våre mål, ambisjoner og satsningsområder for realfag og teknologi mot 2030

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Video: https://www.youtube.com/watch?v=AzvA_UaUXgQ (https://www.youtube.com/watch?v=AzvA_UaUXgQ)


Mer om stillingen

Stipendiaten vil få en sentral rolle i arbeidet med satellitten Norsat-4. Dette er en eksperimentell satellitt for havovervåking utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Norsk romsenter. Satellitten skal skytes opp i begynnelsen av 2024 og vil ha et spesialdesignet kamera for overvåking av skipstrafikk.

Stipendiaten vil blant annet arbeide med planlegging av bildeopptak og styring av satellitten, samt analyse og tolkning av data. En målsetting med arbeidet vil være å utnytte data og modeller for å finne optimale opptaksprosedyrer tilpasset arktiske vær- og lysforhold.

Stipendiaten vil bli ansatt og veiledet ved Universitetet i Oslo, Institutt for teknologisystemer, men vil samarbeide tett med FFI. Arbeidssted er Kjeller.

Institutt for teknologisystemer (ITS) er en del av det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. ITS er lokalisert på Kjeller og nabo til FFI. ITS er vert for Center for Space Sensors and Systems (CENSSS), et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Forskningsrådet. CENSSS arbeider med utvikling av småsatellitter for jordobservasjon, og har også driftsansvar for en bakkeradar på NASAs Perseverance-rover på Mars. ITS starter til høsten et nytt masterstudium i romteknologi.

FFI er et statlig forskningsinstitutt som hovedsakelig betjener Forsvaret, men også forsvarsindustrien og andre brukere.  FFI har utviklet en serie av småsatellitter for havovervåking ved hjelp av ulike sensorteknologier.


Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Mastergrad eller tilsvarende innen fysikk, elektronikk, informatikk, matematikk eller relaterte felt, med gode resultater.
 • Søkere som har studert i utlandet må ha avsluttet grad på M.Sc.-nivå tilsvarende minst fire års fulltidsstudier i det norske universitetssystemet.
 • Norsk sikkerhetsklarering for arbeid på FFI kreves før den utvalgte søkeren kan tiltre stillingen. (Søknad om klarering sendes når tilbud om stilling aksepteres.)
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Evne til å ta initiativ og løse problemer. (En kommentar til deg som er interessert i jobben: Husk at de som har slike evner ofte ikke synes selv at de har det. Det kan hende du er god nok, og du skal bli enda bedre i denne jobben)

Opptakskrav for opptak til ph.d - programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:
http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html (https://www.mn.uio.no/english/research/phd/regulations/regulations.html#toc8)

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#§1-3 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#%C2%A71-3)

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ (https://www.mn.uio.no/forskning/phd/)


Vi tilbyr
 • Lønn: NOK 501 200 - 544 400,- pr år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Spennende og interessante arbeidsoppgaver i tett kontakt med det norske romteknologimiljøet og internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater (https://www.mn.uio.no/english/research/phd/career-support/index.html)
 • Gode velferdsordninger (https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/ansattgoder/)

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • Eventuelt også attester fra tidligere jobber

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk ?Søk stillingen".

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli benyttet intervju i ansettelsesprosessen.


Andre opplysninger

Se forskrift (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102) om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer (https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html) for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale (https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsresultater/overtakelsesavtale.html)for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen og rekrutteringsprosessen vennligst ta kontakt med:

Professor Torbjørn Skauli, e-post: torbjorn.skauli@its.uio.no

Sjefsforsker ved FFI Knut Svenes, e-post knut.svenes@ffi.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt:

HR rådgiver Olga Holmlund, e-post: olga.holmlund@mn.uio.no


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Universitetet I Oslo (UiO) utvider sin aktivitet ved Campus Kjeller for å styrke vår utdanning, forskning og innovasjon på teknologi for en bærekraftig fremtid. UiO er et høyt rangert universitet hvor Institutt for teknologisystemer (ITS) på Kjeller har fokus på anvendt forskning innenfor fagfeltene fornybar energi, autonome systemer, rom og sikkerhet.

Her på Kjeller er også Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Institutt for energiteknikk (IFE) som ITS jobber tett sammen med. ITS sin forskning er tett og tverrfaglig koblet til de andre instituttene ved UiO på Blindern, med Oslo Science City, samt med andre internasjonale aktører.
 

TS tilbyr flere masternivå-programmer, både alene og sammen med andre institutt. Våre program er Fornybare energisystemer, Kybernetikk og autonome systemer, Robotikk og intelligente systemer, og Informasjonssikkerhet.

ITS er vert for SFI Centre for Space Systems and Sensors (CENSSS) som blant annet har operasjonen av georadaren Rimfax på NASA sin Perserverance rover på Mars. Et nytt masterprogram på romsystemer er også under planlegging. På nåværende tidspunkt har instituttet 9 faste vitenskapelige ansatte, ca. 35 bistillinger fra Kjellermiljøet og industri og ca. 20 PhD stipendiater.

Denne stillingen er en del av utvidelsen av UiO sin aktivitet på Campus Kjeller. Campus Kjeller ligger 20km nordøst for Oslo, mellom Oslo sentrum og Oslo lufthavn, Gardermoen. Det tar 20 minutter med kollektivtransport fra Oslo sentrum til campus.   
 

Sektor
Offentlig
Sted
Gunnar Randers vei 19, 2007 Kjeller
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
3259 følger dette firmaet

Gunnar Randers vei 19, 2007 Kjeller

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 297350260
Sist endret 14. apr. 2023 15:34

Rapporter annonse