Utløpt

Rådgiver/seniorrådgiver - risiko og sårbarhet forsyningssikkerhet

Arbeidsgiver
Statnett
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver - risiko og sårbarhet forsyningssikkerhet
Frist
20.04.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Statnett SF

Vil du være sentral i å realisere det grønne taktskiftet?

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag, og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.


Seksjon Sikkerhet og beredskap (NIS), forvalter Statnetts strategi for sikkerhet og beredskap, energilovens kraftberedskapsforskrift (kbf) og sikkerhetsloven. Du vil inngå i et fellesskap hvor du kan være kreativ og utviklende. Du vil organisasjonsmessig tilhøre seksjon for sikkerhet og beredskap. Enheten har ansvaret for øvelser, beredskapsplanverk, risiko- og sårbarhetsanalyser, fysisk sikring, innsiderisiko og informasjonssikkerhet. Enheten støtter også Statnetts sentrale kriseledelse med krisestab, en krisestab hvor du også vil inngå.

Vi ønsker oss en kandidat som vil som være med å sikre landets viktigste infrastruktur, og legge til rette for det grønne taktskiftet. Du vil jobbe med å identifisere risiko for Statnetts anlegg med fokus på forsyningssikkerhet – både med områderisiko og risiko for enkeltanlegg. Arbeidet er spennende, samfunnsviktig og i utvikling. Du har interesse for samfunnssikkerhet og beredskap, du liker å arbeide på tvers, og har en utdannelse og bakgrunn som gir deg en faglig trygg plattform. 

Ditt arbeid vil bidra til å understøtte våre mål om en sikker forsyning basert på felles risikoforståelse, og til en helhetlig kraftsystemplanlegging med bruk av områdeplaner. Konkret vil du få ansvar for å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser for sårbare områder i kraftsystemet (ROS nivå 1), og med risiko- og sårbarhetsanalyser for enkeltanlegg (ROS nivå 2). Arbeidet med ROS 1-analyser er utpekt som spesielt viktig grunnlag for områdeplanene. Det vil kreve at du samarbeider bredt i Statnett og har ønske og evne til å kommunisere risiko på en tydelig og god måte, på alle nivåer i selskapet. Resultatene fra dette arbeidet er et viktig grunnlag for å gjøre riktige valg i områdeplanene. Du vil i denne sammenheng få et spesielt ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid på tvers av forretningsområdene i selskapet.

Ansettelse forutsetter at du kan sikkerhetsklareres til HEMMELIG etter sikkerhetslovens bestemmelser. Arbeidssted kan være på et av våre kontorer i Oslo, Trondheim, Sunndalsøra, Sandnes eller Alta.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og videreutvikle risiko- og sårbarhetsanalyser i tråd med Statnetts strategi
 • Utarbeide ROS-analyser og inngå i det tverrfaglige kjerneteamet i Statnett for denne type analyser
 • Lede store ROS-analyser over lengre perioder
 • Utarbeide rapporter, samt presentere disse for ulike leder- og faggrupper i selskapet
 • Planlegge, samarbeide, samt sikre fremdrift og leveranse i henhold til avtalt tid
 • Delta i øvelser og krisehåndtering

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på universitets- eller høyskolenivå
 • Interesse for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Erfaring med risikovurderinger
 • Erfaring med prosjektledelse, samt å lede prosesser
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • Trives med å jobbe i team og dele kompetanse
 • Er selvstendig, strukturert og analytisk
 • Er innovativ, modig og endringsvillig 
 • Ser det store bildet og tar bredere hensyn i betraktning
 • Evner å formidle informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig
 • Bidrar til det faglige og sosiale miljøet

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Stor mulighet for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Firmahytter og bedriftsidrettslag
 • God kantineordning

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskapingVåre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg


 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?


 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.Sektor
Offentlig
Sted
Nydalen allé 33, 0484 Oslo
Bransje
Kraft og energi
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Nøkkelord

Risikoanalyser, Sårbarhetsanalyser, Forsyningssikkerhet, Områderisiko, Kraftsystemplanlegging;

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Håkon Ruud Fartum
Telefon
909 25 028
Følg firma
1706 følger dette firmaet

Nydalen allé 33, 0484 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 296882655
Sist endret 31. mar. 2023 15:26

Rapporter annonse