Utløpt

Bærekraftkoordinator

Arbeidsgiver
Bærum kommune
Stillingstittel
Spesialrådgiver
Frist
11.04.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Bærum Kommune

Prosjektenheten - realisering av spennende prosjekter
Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur; vei, vann og avløp, byutvikling, renovasjon, grønt i form av turveier, parker og gravplasser og massehåndtering. Vi er 43 ansatte, som ivaretar kommunens byggherreansvar gjennom ledelse av prosjekter fra forprosjekt til gjennomføring og overlevering av ferdige anlegg. Vår prosjektomsetning er på 350 – 400 millioner kr pr. år.

Vi er ISO-sertifisert for oppfølging av kvalitet ISO 9001 og miljø ISO 14001 og har gode systemer for gjennomføring av prosjekter.

Bærekraftkoordinator i anleggsprosjekter
Kommunens klimastrategi ble vedtatt i 2021. Et delmål i klimastrategien er at all bygg- og anleggsvirksomhet i Bærum er utslippsfri i 2030. Kommunen skal utøve klimaledelse og klimastyring i egen virksomhet, slik at effektive tiltak iverksettes og resultater synliggjøres og evalueres. Kommunen har en viktig rolle som pådriver og tilrettelegger for testing og innfasing av innovative og klimavennlige løsninger. For Prosjektenheten betyr dette at fremtidige anleggsmaskiner og transport vil foregå med ny teknologi, samt at materialene vi velger i våre prosjekter skal bli vurdert ut ifra et CO2- og livsløpshensyn.

Som en klimaklok kommune har Bærum mange pågående tiltak. Blant annet er Fornebu etablert som et nullutslippsområde. Prosjektenheten står i startgropen for gjennomføring av utslippsfrie anleggsprosjekter. Vi er derfor på jakt etter en miljøkoordinator som kan bidra i prosjektene våre og samtidig sørge for læring på tvers.
Naturmangfoldstrategi for Bærum kommune er på høring og planlegges vedtatt våren 2023.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver og støtte for prosjektleder i oppstart av nye prosjekter. Bistå i å fastsette miljømål, kartlegging av miljøaspekter og miljørisikoanalyser i prosjektene
 • Bistå i anskaffelse av rådgivere og entreprenører. I alt fra markedskartlegging, markedsdialog, tildelingskriterier, kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, samt evalueringen av tilbud knyttet til ytre miljø, nullutslipp og livsløpshensyn
 • Bistå prosjektleder i å følge opp miljøoppfølgingsplanen i hvert enkelt prosjekt, og rapportere på resultater
 • Rapportere på resultater fra pilotprosjekter innen nullutslipp og sikre læring på tvers av prosjektene
 • Sørge for kontinuerlig oppdatering av Prosjektenhetens kvalitetsledelsessystem for miljø. Og sikre at systemet er i samsvar med relevante lover og forskrifter, iht ISO 14001
 • Bidra til miljøfaglig utvikling i egen enhet og i samarbeid med andre enheter. Delta i relevante nettverk innad i Bærum kommune og nasjonalt. Bidra til erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene. Skrive svar på relevante offentlige høringsnotat
 • Kartlegge relevante finansieringsordninger og skrive søknader om offentlige midler
 • Delta som faglig ressurs ved revisjon av Prosjektenhetens klima og miljøplaner

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå (master eller bachelor)
 • Ønskelig med 3 års relevant erfaring med anleggsprosjekter for eksempel fra byggherre, entreprenør eller rådgiver
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Kunnskap om miljøregelverk, offentlig regelverk og normer er ønskelig
 • Kunnskap om klimagassregnskap, energi- og materialvurderinger, og sertifiseringsordninger er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Har et stort engasjement for ytre miljø og bærekraft
 • Er initiativrik og løsningsorientert
 • Har evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Være en god støtte for prosjektledere ved gjennomføring av investeringsprosjekter
 • Kan tenke nye tanker og bidra til innovative løsninger på kommunens miljøutfordringer
 • Har godt humør og liker å jobbe i tverrfaglige team
 • Er engasjert og ønsker å bidra i interne og eksterne fora

Vi tilbyr

 • Varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et åpent og inspirerende tverrfaglig miljø med dyktige kolleger og stor grad av teamfølelse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Kompetanseutviklingsstipend

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.


 


 


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).


Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Sektor
Offentlig
Sted
Arnold Haukelands plass 2-14, 1338 Sandvika
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Annet

Nøkkelord

Miljø;, bærekraft;, anlegg

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Willy Mundal
Stillingstittel
Tjenesteleder
Telefon
67 50 44 09
Følg firma
2334 følger dette firmaet

Arnold Haukelands plass 2-14, 1338 Sandvika

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 296070904
Sist endret 24. mar. 2023 10:30

Rapporter annonse