Utløpt

Prosjektingeniør for utvikling av rominstrumentering

Arbeidsgiver
Universitetet i Bergen
Stillingstittel
Prosjektingeniør for utvikling av rominstrumentering
Frist
12.04.2023
Ansettelsesform
Prosjekt
Bli kjent med Universitetet i Bergen
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://youtu.be/vtJLmcUJ3-w (https://youtu.be/vtJLmcUJ3-w)


Prosjektingeniør for utvikling av rominstrumentering

Ved Institutt for fysikk og teknologi (https://www.uib.no/ift) er det ledig ei stilling som prosjektingeniør (overingeniør) i mechanical engineering for tre år.

Ved instituttet vert det gjort forsking på høgt internasjonalt nivå innan eksperimentell fysikk. For at instituttet skal kunne ta del i dette arbeidet, treng vi fagfolk med brei og oppdatert teknisk kompetanse. Vi bygger mellom anna vitskaplege instrument som skal integrerast i satellittar, rakettar eller fly. Vi har designa og bygd eit stort røntgen/gamma måleinstrument for "Atmosphere-Space Intercation Monitor" (ASIM) som blei skoten opp i 2018 og framleis flyr på den internasjonale romstasjonen. Vi bygger tilsvarande instrument for flykampanjar over Amerika og Sentral-Amerika sommaren 2023. Vi designar og bygger deler til eit røntgen-teleskop for SMILE - et kinesisk-europeisk satellitt prosjekt som er planlagt for oppskyting i 2024. Vi planlegg no ein oppfølger av ASIM på internasjonale romstasjon: TOTEM-BGO, som bygger på ASIM design. Ingeniøren vil ta del i dei pågåande rom-instrument-prosjekta som romfysikkgruppa ved instituttet er involvert i.


Arbeidsoppgåver:

Stillinga inneber:

 • Design, utvikling, produksjon og testing av mekaniske løysningar for satellittar.
 • Statiske styrke-berekningar, vibrasjon- og sjokk-analyse.
 • Utføre CAD og FEM.
 • Maskinering ved bruk av manuelle og CNC-styrte dreiebenkar og fresmaskinar.
 • Utvikling og produksjon av testutstyr og prototypar.
 • Dokumentasjon.
 • Drift av termisk-vakuumkammer.
 • Ein del reiser kan forventast.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Søkjarar må ha utdanning på mastergrads-nivå innanfor maskinteknikk eller liknande. Lang, relevant praksis kombinert med etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Erfaring med CAD, CAM og FEM er nødvendig.
 • Kunnskapar i ProE/Creo Parametric og Mechanica er ein fordel.
 • Erfaring i programmering av CNC-styrte maskiner og også erfaring som operatør er ein fordel.
 • Søkjaren bør ha omfattande erfaring som operatør av manuelle fresar og dreiebenkar.
 • Søkjaren må kunne jobbe under press, levere innanfor tette tidsfristar og forvente overtidsarbeid når det er nødvendig.
 • Søkjarar må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg.

Dei kandidatane som blir innkalla til intervju, vil få tildelt eit utval av teoretiske og praktiske oppgåver innan teknisk teikning, materialstyrkeberekning, manuell maskinering og CNC programmering. Ein må rekne med at dette tar ein full arbeidsdag. Kandidatane kan ta med faglitteratur etter eige ønske, og eit utval av fagbøker på norsk og engelsk vil også vere tilgjengeleg. Av tekniske hjelpemiddel vil berre vitskapleg kalkulator vere tilleten. Teikneverktøy vil og vere tilgjengeleg.


Vi tilbyr:
 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø.
 • løn som overingeniør (kode 1087) i samsvar med det statlege lønsregulativet. Dette utgjer ei brutto årsløn på kr. 550 000 - 600 000. For spesielt kvalifiserte søkarar kan vi vurdere høgare løn.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar (https://www.uib.no/foransatte/17399/velferd)

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til leiar for teknisk avdeling, Maja Rostad, tel. +47 555 83176, maja.rostad@uib.no, leiar for Birkeland Center for Space Science, Prof. Nikolai Østgaard, tel +47 55582794,  Nikolai.Ostgaard@uib.no, eller ingeniør Jens Søndergaard tel. +47 48158018,  jens.sondergaard@uib.no.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her (https://www.uib.no/hr/74251/ansettelsesprosessen).


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.  

Sektor
Offentlig
Sted
Christiesgt. 18, 5020 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Ingeniør / Mekanisk
Følg firma
1204 følger dette firmaet

Christiesgt. 18, 5020 Bergen

Annonseinformasjon

FINN-kode 295714197
Sist endret 21. mar. 2023 12:47

Rapporter annonse