Utløpt

Har du god kompetanse innen IKT og savner Forsvaret? Du er velkommen tilbake til oss!

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
IT Konsulent
Frist
11.04.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Kystvakten har sitt hovedkvarter på Sortland i Vesterålen og består av Kystvaktstaben, fartøy i Indre Kystvakt, Ytre Kystvakt og Helikopterbærende fartøy. Fartøyene opererer langs hele kysten og i havområdene ved og utenfor Norge. Kystvaktens primæroppgave i fredstid er å hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter i havområdet under norsk jurisdiksjon og i indre kystfarvann, samt statlig slepebåtberedskap.

Som vår nye IT-Konsulent blir du en del av Kystvaktstaben, med fast arbeidssted ved hovedkvarteret på Sortland. Din kontorplass vil være i IKT-seksjonen, som er en del av teknisk avdeling. Du vet svært godt hvordan radio og IKT systemer fungerer, hvordan koble disse sammen og benyttes for å gi Kystvakten et best mulig operativt verktøy. Kystvaktstaben har som oppgave å understøtte driften av Kystvaktens fartøy, samt gi råd til Sjef Kystvakt.
Med utdanning og interesse for radio og kommunikasjonsteknologi, og ved at du har meget god teknisk innsikt, vil du være en viktig kollega for oss i jobbhverdagen. Kystvaktstaben har et godt arbeidsmiljø med mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. 
Trives du i en hektisk arbeidshverdag og kan være klar til å seile når nødvendig, ønsker vi deg med på laget.

Hos oss får du muligheten til å:

 • Ha oppfølging av IT/IS-systemer på fartøyene. Noen av systemene vi benytter er Windows Server, WM Ware, Hyper-V og Microsoft Azure.
 • Utføre stabstjeneste. Dette innebærer beslutningsstøtte, planlegging og veiledning opp mot brukerne av IT/IS-systemene.
 • Bruke dine IKT kunnskaper til å etablere og opprettholde militære avdelingers evne til å benytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi under alle forhold.
 • Anvende din militære bakgrunn til å gjøre gode taktiske vurderinger av situasjoner og operasjoner som resulterer i effektiv utnyttelse av teknologi for å oppnå operative mål.
 • Rekvirere IT-utstyr etter behov, utføre større vedlikehold av utstyr og materiellanskaffelser.
 • Koordinere og gjennomføre arbeidsoppdrag.

Kvalifikasjoner


 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. Forsvarsloven og forsvarstilsatte-forskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk skikkethet (INTOPS B1) og fysisk skikkethet (Karakter 4/4). Aktuelle kandidater må påberegne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysiske tester på intervjudagen. Resultater fra testene vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkravvedrørende medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen prøvetidens utløp (6 måneder fra tilsetting).
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå STRENGT HEMMELIG og COSMIC TOP SECRET. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Militært utdanningsnivå: Grunnleggende befalsutdanning.
 • Høyskoleutdanning innen datadrift og datakommunikasjon. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanning
 • Minimum 2 års erfaring fra IT-drift/kommunikasjon.

Vi oppfordrer deg til å skildre hva du har gjort og oppnådd i fritekstfeltet når du fyller inn CV-en din. Dette gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Fint om du merker vedlegg med relevant tekst og fyller inn referanser. Søknader uten attester vil ikke bli behandlet.

Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli ilagt stor vekt.

Vi ser etter deg som er

 • Løsningsorientert: Du ser løsninger på teknisk utfordrende problemer og ikke gir deg når du møter komplekse problemer.
 • Strukturert: Du jobber målrettet med arbeidsoppgavene dine og har en plan for hvordan du skal gjennomføre arbeidshverdagen.
 • Lagspiller: Du må ha evne til og ønske om å dele løsningene dine med kollegaer. Kompetanseoverføring er vår viktigste nøkkel til å lykkes sammen.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb, hvor du kan være med å utgjøre en forskjell.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid, med blant annet mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning. Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingens originale tittel er: IT Stabsbefal. Lønn etter statens regulativ som 1567 Stabssersjant/Flotiljemester ltr 52-68. kroner 485.800-636.700 per år. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2023). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.


Kystvakten er kontinuerlig til stede i våre enorme havområder og hevder norsk suverenitet og myndighet med blant annet fiskerikontroller.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Havnegata 31, 8400 Sortland
Bransje
Telekommunikasjon,
Maritim og offshore,
IT
Stillingsfunksjon
IT drift og vedlikehold / Drift/Operations

Nøkkelord

Militær, IKT, Samband

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Østebømyr, Kewin Cesar
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
76 11 24 10
Kontaktperson
Lygresten, Ingelin
Stillingstittel
HR-Rådgiver
Telefon
55 50 40 97
Følg firma
11239 følger dette firmaet

Havnegata 31, 8400 Sortland

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 294812706
Sist endret 14. mar. 2023 09:29

Rapporter annonse