Utløpt

Spennende jobbmulighet innen barnehageforskning

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Forskningsassistent
Frist
31.03.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Universitetet i Stavanger
Om stillingen

Har du lyst på noen alternative arbeidsdager og på erfaring med å jobbe sammen med barn og forskning? Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning er på jakt etter forskningsassistenter for prosjektet SELMA til høsten 2023. Dette er en midlertidig stilling og passer perfekt for både studenter og andre som ønsker å få noe ekstra erfaring. 

Hva er SELMA?

Forskningsprosjektet SELMA skal utvikle og prøve ut en pedagogisk praksis, kalt SELMA, som skal støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, og anvender ny forskning og praksiserfaringer til å konkretisere arbeidsmåter innen dette viktige området i Rammeplanen. Mer informasjon om prosjektet finner dere her: www.selmabarnehage.no. 


Hva består arbeidsoppgavene av?

Høsten 2023 skal forskere i SELMA samle inn data fra 5-åringer fra ulike barnehager i Rogaland og Oslo/Asker. Et team med forskningsassistenter skal gjennomføre denne datainnsamlingen på Norsk teknisk museum i Oslo og på Vitenfabrikken i Sandnes. Din oppgave blir å gjennomføre kartlegging av barna ved hjelp av et nettbrett. Du hjelper barna med å lese opp spørsmål, navigere nettbrettet, og bidrar til at barna får en trygg og god opplevelse av kartleggingen. Det medregnes ca. 45 min per barn. 


Arbeidstid

Selve datainnsamlingen vil finne sted over ti dager høsten 2023. Arbeidstid blir ca. kl.08.30- 15.00 hver dag på teknisk museum i Oslo eller på Vitenfabrikken i Sandnes.

 • Uke 35 (28.08 - 01.09) 
 • Uke 36 (04.09 - 08.09) 

Forskningsassistenter er nødt til å være tilgjengelig hver av disse datoene.
Alle forskningsassistenter skal gjennomføre en opplæring før datainnsamlingen i løpet av mai/juni. Opplæring vil være digital så du velger selv når du ser opplæringsvideoen. Opplæringsperioden avsluttes med et obligatorisk digitalt fellesmøte tirsdag 13 juni fra 15:00 til 17:00.

Ønsker du også å reise til Tønsberg, Bergen eller Haugesund?

I tillegg til datainnsamling i Oslo og Sandnes, skal det også samles inn data fra en barnehage i Tønsberg og barnehager i Bergen og Haugesund i løpet av uke 37 (ca.1-2 arbeidsdager). Forskningsassistenter som har mulighet til å hjelpe oss med denne datainnsamlingen vil få gratis reise og opphold. Det blir også utbetalt en reisebonus i tillegg til lønn.


Kvalifikasjonskrav

For å bli forskningsassistent må du være god i norsk (muntlig/skriftlig). Du må i tillegg levere politiattest dersom du blir engasjert. 

Videre vektlegges at du:

 • er hyggelig og imøtekommende med barn
 • er trygg på å jobbe med nettbrett
 • er nøyaktig og ansvarsfull
 • har erfaring med å jobbe med barn 
 • har erfaring med datainnsamling

Dersom du jobber med det eldste barnekullet i en påmeldt SELMA barnehage, kan du ikke søke på denne stillingen. 


Vi tilbyr

Lønn er 300 kr per time (brutto). Forskningsassistenter som deltar på datainnsamlingen, vil også få betalt for fullført opplæring. Lønn blir utbetalt oktober 2023. 

Hvorfor bli forskningsassistent?

 • Spennende erfaring innenfor forskningsfeltet
 • Du blir en viktig del av et hyggelig team
 • Du får signert arbeidsattest
 • Gratis lunsj hver dag

Barnehage/skole/SFO ansatte: 
Dersom du allerede er ansatte i barnehage/skole/SFO og ønsker å delta, må dette avklares med din arbeidsgiver. Forskningsprosjektet vil da dekke lønnsutgifter hos din arbeidsgiver eller eventuelt betale for vikarutgifter. 


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningskoordinator Mads Olsen, e-post: mads.olsen@uis.no. 


Hvordan søke?

Send en CV, og en kort søknad hvor du beskriver din bakgrunn og motivasjon til mads.olsen@uis.no. Vi ber deg om å opplyse om ønskede arbeidssted (Sandnes eller Oslo/Asker).

NB! Legg til informasjon om du har mulighet til å reise til Tønsberg, Bergen, Haugesund eller ikke. 


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.  Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum - Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.300 studenter og 460 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) er et landsdekkende senter, ett av elleve nasjonale sentre innen utdanning. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk. I tillegg jobber senteret med egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling for barnehager og skoler, samt undervisning og veiledning ved universitetet. Læringsmiljøsenterets visjon er å være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 74 ansatte tilknyttet senteret.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
28
Sted
Ullandhaug, 4036 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Skoleassistent,
Barnehage / Barnehageassistent
Følg firma
1036 følger dette firmaet

Ullandhaug, 4036 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 292984200
Sist endret 27. feb. 2023 13:26

Rapporter annonse