Utløpt

Forsker - modellering av skogens utvikling

Arbeidsgiver
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Stillingstittel
Forsker - modellering av skogens utvikling
Frist
05.03.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
Nøkkelinformasjon

Den som ansettes i stillingen vil delta i utviklingen av et simuleringsverktøy for norsk skog, og anvende verktøyet til å modellere skogens utvikling inkludert tilgang på ulike økosystemtjenester (f.eks. klimaeffekter, produksjon av tømmer, bioenergi, biodiversitet) ved ulike forutsetninger om skogbehandling, politikkutforming for skog og klimaendringer. Arbeidssted vil være Ås.


Stillingens hovedoppgaver

En sentral oppgave for stillingen vil være å bidra til utviklingen av grunnleggende modeller og funksjonalitet i skogsimulatoren SiTree, samt koble simulatoren til andre simuleringsverktøy slik som optimergsverktøyet SIMO. Videre vil den som tilsettes anvende simuleringer for skog til å framskaffe en bedre forståelse av hvordan ulik skogbehandling, politikkutforming for skog og klimaendringer vil påvirke tilgangen på ulike økosystemtjenester fra norsk skog.


Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgrad innen modellering, skogproduksjon, optimering eller relatert fagområde innen skogbruk
 • Erfaring med skriving og publisering av vitenskapelige artikler
 • Gode statistikkunnskaper og erfaring med bruk av statistikkprogrammet R
 • Erfaring med utvikling av skogmodeller og/eller anvendelse av slike modeller i scenarioanalyser
 • Erfaring med programmering
 • Gode kunnskaper i engelsk - muntlig og skriftlig
 • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har
 • Kjennskap til skogbruk i Nord-Europa eller Nord-Amerika
 • Kjennskap til planleggings- og simuleringsverktøy i skogbruket
 • Erfaring med optimering
 • Kunnskap innen et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske og problemløsende ferdigheter
 • Sterkt ønske om å være en del av et ambisiøst forskerteam
 • Evne til å samarbeide med interne og eksterne partnere med ulik faglig bakgrunn og ferdigheter

Vi tilbyr
 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som Forsker kode 1109, lønnstrinn 62 - 72 (kr 573.900 - 689.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.


Trenger du mer informasjon?

Kontakt Avdelingsleder Aksel Granhus på 977 14 873 eller se nettside nibio.no (https://www.nibio.no/?locationfilter=true)


Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.


Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju. Les mer om dette her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet.

Avdeling Landsskogtakseringen inngår i NIBIO's Divisjon for Skog og utmark. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av Landsskogtakseringen, og dessuten utarbeiding av nasjonal skogstatistikk og prognoser for skogressurser. Kartlegging og overvåking av skog ved hjelp av ulike typer fjernmålingsdata er et strategisk satsingsområde for avdelingen.

Sektor
Offentlig
Sted
Høgskoleveien 8, 1430 Ås
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Jordbruk og skogbruk,
IT - programvare
Stillingsfunksjon
Biolog

Nøkkelord

skog, statistikk, programmering, IT, simulering

Følg firma
748 følger dette firmaet

Høgskoleveien 8, 1430 Ås

Annonseinformasjon

FINN-kode 289728822
Sist endret 31. jan. 2023 12:40

Rapporter annonse