Dørene åpnes for faggruppeledere

Arbeidsgiver
Bane NOR SF
Stillingstittel
Faggruppeleder
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Bane NOR
Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og Teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Drift og Teknologis oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Divisjonen har ansvar for alt som påvirker fremføringen av tog, fra overvåking og trafikkstyring til vedlikehold, fornyelse og innovasjon. Divisjon Drift og Teknologi ledes av Sverre Kjenne.

Trafikkenheten har det overordnede ansvaret for å sikre at togframføringen styres på en sikker og kostnadseffektiv måte, og at den muliggjør for kontinuerlig trafikk av tog gjennom Bane NORs trafikkområder. Enheten har ansvaret for trafikkstyring, kommunikasjon med de reisende og gjennomføring av sikker togfremføring. Trafikk har døgnkontinuerlig drift og har ansatte fordelt langs banestrekk over hele Norge.


Faggruppeleder er en nyopprettet stilling innenfor divisjon Trafikk. Dette er en spennende stilling med et mangfold av arbeidsoppgaver innenfor blant annet ressursplanlegging, HMS og kompetanseoppfølging. Som faggruppeleder skal du sikre godt samarbeid mellom egen enhet og andre relevante enheter og fagmiljøer. Videre skal du sikre etterlevelse av strategi, handlingsplaner, interne prosesser, prosedyrer, instrukser, og rutiner knyttet til medarbeiderivaretakelse og fagutvikling. Stillingen rapporterer til togdriftsleder. Noen sentrale ansvarsområder vil være: personalansvar (herunder personalutvikling), oppnåelse av satte målkrav, dimensjonering av ressurser i faggruppen, sikre at medarbeidernes helse, sikkerhet og velferd blir ivaretatt, oppfølging av medarbeidernes kompetanse og iverksetting av nødvendige opplæringstiltak, koordinering mot andre relevante enheter og fagmiljøer i og utenfor divisjon Trafikk og oppfølging av enkelte driftsmessige oppgaver i dialog med togdriftsleder.

Det er over tid arbeidet med sammenslåing av sentralene i Øst. Dette vil foregå i 2 faser. Fase en omhandler å samle TSSO og TSSD til en organisatorisk enhet under felles ledelse. Fase 2 vil være den faktiske sammenslåingen av trafikkstyringssentralene i Drammen og Oslo, med lokalisering i Oslo.Arbeidsoppgaver
 • Motivere medarbeiderne til å nå satte mål
 • Gjennomføre utviklingssamtaler, og oppfølging av medarbeidere
 • Forebygge og følge opp sykefravær og overtid
 • Gjennomføre medarbeiderundersøkelser, og utforme og følge opp tiltak i samarbeid med togdriftsleder
 • Bidra til å videreutvikle HMS-arbeid, organisasjonskultur og arbeidsmiljø i egen enhet
 • Gjennomføre rekrutteringsprosesser
 • Sørge for riktig kompetansesammensetning i samråd med fagledere og andre fagspesialister
 • Helhetlig arbeid med opplæring: gjennomføring, oppdatering av opplæringsplan- og materiell
 • Sikre utarbeidelse av arbeidsplaner i henhold til lov- og avtaleverk i nært samarbeid med Tjenestekontor
 • Initiere forbedringsarbeid knyttet til enhetens ansvarsområde
 • Økonomioppfølging og rapportering
 • Følge opp øvrige rapporteringer, utredninger og internkontroll i samarbeid med togdriftsleder
 • Delta i prosjektvirksomhet og analysearbeid i samarbeid med togdriftsleder
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Kandidater som besitter unik fagkompetanse vil ved behov få noe operativt ansvar. Dette vil komme i tillegg til personalansvaret som ligger i bunnen for alle på dette ledernivået.Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på bachelornivå
 • Lang operativ erfaring eller ledererfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Minst 5 års erfaring fra operativt arbeid
 • Ønskelig med lederfaring, herunder erfaring med personalledelse
 • Utøve god ledelse, herunder sikring av rett bemanning og kompetanse

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.Personlige egenskaper
 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig
 • Du trives med å arbeide i team
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Du trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet
 • Du er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner
 • Du er en man liker å jobbe med fordi du deler kunnskap, erfaringer og informasjon

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

For å trives, samt å gjøre det godt i rollen som faggruppeleder, tror vi at du er en person som

 • Ønsker å utvikle seg innenfor fagfeltet personalledelse
 • Trives med et mangfold av arbeidsoppgaver
 • Er en god planlegger og koordinator
 • Er faglig sterk innenfor sitt område
 • Er opptatt av egen og andres utvikling og trivselVi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå, og der vi utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling internt
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, samt sommer og vintertid
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og Vy sine togKontaktinformasjon

Rekrutteringsrådgiver: Kristian Aarsnes Abrahamsen, Leder teknologirekruttering, Jefferson Wells
? 913 67 999 | ? kristian.aarsnes.abrahamsen@jeffersonwells.no


Om arbeidsgiveren

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Schweigaardsgate 33, 0191 Oslo
Flere arbeidssteder
3044 Drammen
Bransje
Bygg og anlegg,
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Dokumentasjon,
Ledelse,
Saksbehandler

Nøkkelord

samferdsel jernbane gruppeleder oppfølging fag

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kjell Bernstrøm
Telefon
916 69 019
Stillingstittel
Togdriftsleder TSSO
Følg firma
3446 følger dette firmaet

Schweigaardsgate 33, 0191 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 289068274
Sist endret 25. jan. 2023 23:35

Rapporter annonse