Vil du jobbe med viktig samfunnssikkerhet og store konstruksjoner?

Arbeidsgiver
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Stillingstittel
Vil du jobbe med viktig samfunnssikkerhet og store konstruksjoner?
Frist
19.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

I en tid med behov for mer energi, og et klima i endring, trenger NVE flere medarbeidere som kan bidra til å sikre samfunnet mot ulykker og uønskede hendelser på vassdragsanlegg. Vi trenger deg som kan representere NVE som myndighet i oppfølgingen av nybygging og ombygging av dammer, tunneler og trykkrør for vannkraftproduksjon. Inspeksjoner av etablerte anlegg og på byggeplasser er en viktig del av jobben, men også saksbehandling og regelverksutvikling. Som vår kollega vil du få være med å ta beslutninger av stor betydning for norsk samfunnssikkerhet.

Tilsyn, beredskap, sikkerhet, betongdammer, fyllingsdammer, hydraulikk, hydrologi og klima er noen av de mange temaene vi er innom i vårt arbeid. Som sivilingeniør innen bygg/konstruksjon vil du få utnyttet din fagkompetanse gjennom daglig saksbehandling så vel som i utvikling av faglige veiledere, FoU-samarbeid med bransjen, forelesninger på damsikkerhetskurs og seminarer. Du vil bli en del av et bredt fagmiljø i NVE, få anledning til å bruke din faglige kunnskap, og samtidig lære mye nytt av dine kolleger. Det er mulighet for internasjonalt arbeid gjennom bl.a. et europeisk nettverk for myndigheter med ansvar for damsikkerhet.

På seksjon for damsikkerhet i NVE vil du samarbeide tett med 20 dyktige kollegaer, de fleste med bakgrunn som sivilingeniører bygg. Noen av disse vil sitte i samme kontorfellesskap som deg, men vi er fordelt på alle NVEs øvrige regionkontorer og hovedkontoret i Oslo.

Den utlyste stillingen er ved vårt regionkontor i Narvik, midt i bykjernen med kort vei til fritidstilbud, kulturaktiviteter, fjord og fjell.

Arbeidsoppgaver

 • kontroll/godkjenning av flomberegninger, revurderinger og tekniske planer og annen saksbehandling knyttet til sikkerheten ved dammer og vannveier
 • tilsyn og inspeksjoner ved bygging og drift av vassdragsanlegg (dammer og vannveier)
 • faglig arbeid for utvikling av regelverket (FoU-prosjekter, veilederarbeid)
 • informasjonsarbeid om regelverket på seminarer og damsikkerhetskurs
 • ekstern kontakt mot eiere, rådgivere og andre aktører
 • kontakt mot utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og bransjeorganisasjoner
 • internasjonal kontakt gjennom NNCOLD/ICOLD, europeisk myndighetsnettverk mv.
 • bidra i kontinuerlig forbedringsarbeid og ta i bruk nye arbeidsformer og digitale løsninger
 • noe reising må påregnes

Kvalifikasjoner

 • sivilingeniør/MSc. bygg/maskin eller tilsvarende med vekt på konstruksjonsfag (betong- og stålkonstruksjoner, luker, trykkrør etc.) og/eller et eller flere av følgende fagfelt: geoteknikk (fyllingsdammer), anleggsteknikk og vassdrags-/vannkrafthydraulikk
 • du må kunne kommunisere svært godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • fysikk til å kunne ferdes i terrenget og på vassdragsanlegg (dammer og tunneler)
 • førerkort klasse B  
 • må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • kompetanse innen prosjektering, bygging og/eller drift av vassdragsanlegg (dammer, luker, rør/tunneler)
 • erfaring fra tilsyn og systemrevisjoner
 • erfaring fra forskning innen relevante fagområder (damsikkerhet)
 • erfaring fra praktisk damsikkerhetsarbeid (dameier, konsulent, entreprenør og offentlig forvaltning), men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • kompetanse (kunnskap/erfaring) innen risikoanalyser og beredskap
 • gode IKT-ferdigheter og kunnskap/erfaring med relevante digitale verktøy
 • interesse for/erfaring med å holde presentasjoner

Personlige egenskaper

 • strukturert, analytisk, åpen for utfordringer og leveringsdyktig
 • kunne jobbe selvstendig og samarbeide med andre
 • reflektert og god rolleforståelse som myndighetsrepresentant
 • du er komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger

Personlig egnethet for stillingen ilegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate. I tillegg vil du kunne ha mulighet til å delta i nasjonale og internasjonale fagmiljø, deriblant kontakt med relevante fagmiljøer og studiesteder.

Vi holder til i nyombygde flotte lokaler midt i bykjernen av Narvik. Fra vårt kontor er det korte avstander til det meste av friluftsaktiviteter, med blant annet skibakke midt i byen. Vi har tilbud om trening i arbeidstiden, en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskoder avdelings-/over-/senioringeniør (1085/1087/1181) med årslønn fra kr 520 000 – 880 000. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).      

Om arbeidsgiveren

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.


NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.


NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk.

Sektor
Offentlig
Sted
Kongensgate 52, 8514 Narvik
Bransje
Kraft og energi,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Saksbehandler

Nøkkelord

samfunnssikkerhet, tilsyn, ingeniør, beredskap, energi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lars Grøttå
Stillingstittel
seksjonssjef
Telefon
901 44 269
Kontaktperson
Vebjørn Pedersen
Stillingstittel
senioringeniør
Telefon
905 44 229
Kontaktperson
Grethe Holm Midttømme
Stillingstittel
sjefingeniør
Telefon
414 30 462
Kontaktperson
Christina Wachter
Stillingstittel
HR-kontakt
Telefon
920 65 215
Følg firma
1080 følger dette firmaet

Kongensgate 52, 8514 Narvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 289018900
Sist endret 27. jan. 2023 08:48

Rapporter annonse