Utløpt

Førstekonsulent

Arbeidsgiver
Oslo politidistrikt
Stillingstittel
Førstekonsulent
Frist
08.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Felles enhet for utlending og forvaltning er en funksjonell driftsenhet i Oslo politidistrikt. Enheten er organisert i fire seksjoner, Seksjon for utlendingsforvaltning, Seksjon for utlendingskontroll, Forvaltningsseksjonen, Påtaleseksjonen, og Administrativ stab. Vårt ansvarsområde er å ivareta oppgaver knyttet til førstelinje utlendingsforvaltning i politiet, grensekontroll, utlendings- og identitetskontroll, etterforskning og iretteføring av straffesaker. Enheten har også ansvar for politidistriktets forvaltningsgjøremål, blant annet våpenforvaltning, kontroll av vaktvirksomhet, førerkortsaker og norske pass. 

Ved Avsnitt for Pass og ID 1 og 2 er det ledighet i faste stillinger som førstekonsulenter i kontrollinjen.

Pass og id har to lokasjoner, Grønland politihus og Bærum politihus, og de som ansettes må være villige til å arbeide fra begge lokasjonene ved behov. Stillingene er ledig fra tiltreden.

Vi gjør oppmerksom på at tjenesten innebærer turnus med arbeid på dag, ettermiddag, kveld og i helger innenfor den til enhver gjeldende åpningstid. 

Som saksbehandler i kontroll-linjen vil du jobbe tett på publikum som søker om norske pass og nasjonale ID-kort, samt kontrollere identitet, og sikre korrekt opptak av biometriske data. Vi er opptatt av rask og effektiv service ut til publikum og søker etter medarbeidere som er gode til å samhandle med både publikum og kollegaer, og som evner å håndtere et svært høyt arbeidstempo. Vi ser etter deg som har en interesse for forvaltningsfeltet og som bidrar med positivitet på arbeidsplassen.

Arbeidsoppgaver

 • mottak og registrering av søknader om norske pass og nasjonale ID-kort
 • dokument- og ID-kontroll
 • vurdere, og videresende enkeltsaker til vedtakslinjen
 • registrere tapsmeldinger og kartlegge forhold knyttet til tapet
 • veilede publikum ved oppmøte, e-post og telefon
 • dagsoppgjør
 • mottak, registrering og arkivering av dokumenter fra produsent 
 • behandle søknader om nødpass
 • fokus på forebygging gjennom forvaltning

Kvalifikasjoner

Må ha:

 • generell studiekompetanse
 • erfaring fra kundeservice og/eller offentlig forvaltning
 • god evne til bruk av datateknologi som arbeidsverktøy, og til å ta i bruk nye digitale verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. Fordel med ytterligere språkkunnskaper

Ønskelig:

 • erfaring fra og kunnskap om forvaltningsrett

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Engasjert og fleksibel med positiv innstilling

Personlig egnethet og motivasjon vil bli tillagt stor vekt.

Du må ha plettfri vandel og være sikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved evt. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer. 

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.

 • Stillingen lønnes som førstekonsulent SKO 1408, fra kr 400.000 - 509.500 brutto per år. Innplassering i lønn ihht kompetanse. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3400 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.


Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.


Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.


                                                                                                                                                                                                                               

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
10
Sted
Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Kundeservice

Nøkkelord

Førstekonsulent, service, pass, kundeservice

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hedvig Cecilie Mogens
Stillingstittel
Avsnittsleder
Telefon
473 71 732
Følg firma
695 følger dette firmaet

Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 289013374
Sist endret 25. jan. 2023 15:30

Rapporter annonse