Lege i spesialisering (LIS) 100 % fast

Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Stillingstittel
Lege i spesialisering (LIS) 100 % fast ved BUP Hamar poliklinikk
Frist
09.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Sykehuset Innlandet Hf

BUP Innlandet består av fem polikliniske enheter lokalisert i ulike byer i Innlandet. Det er også 4 døgnenheter, hvor 2 av døgnenhetene er lokalisert på Sanderud i Ottestad (BUP Akuttenhet og BUP Utredning og behandling). Det er ledig en 100 % fast stilling som Lege i spesialisering (LIS) i barne- og ungdomspsykiatri tilknyttet poliklinikken på Hamar. I løpet av praksistiden og rotasjonsordningen for LIS-leger, vil man underveis også ha arbeidspraksis ved BUP døgnenhet, voksenpsykiatri og pediatri for å dekke læringsmålene for å bli barne- og ungdomspsykiater.  

BUP poliklinikk på Hamar betjener per i dag kommunene Hamar, Ringsaker og Stange med til sammen ca 83 000 innbyggere. Vi holder til i flotte lokaler sentralt i Hamar. Klinikken består i dag av rundt 40 stillinger totalt. Poliklinikken er inndelt i 5 funksjonsdelte team, hvor det ligger godt til rette for faglig og metodemessig læring innen ulike lidelseskategorier på de ulike teamene. Vi har et godt etablert legemiljø hvor vi i skrivende stund har fire overleger tilknyttet BUP Hamar og LIS-leger som er i ulike stadier av spesialiseringsløpet. I tillegg samarbeider man tverrfaglig i team med erfarne og dyktige kollegaer som bl.a. psykologer/psykologspesialister, pedagoger, sosionomer, barnevernspedagoger, sykepleiere og helsesekretærer. Det er et godt samarbeid  med den kommunale førstelinjen og fastlegene for å finne den beste formen for samarbeid mellom kommunale instanser og spesialisthelsetjeneste/BUP. 

Som LIS-lege i BUP Innlandet vil vi kunne bistå leger i spesialisering med intern rotasjon til de andre praksisstedene man trenger i løpet av spesialiseringen til å bli barne- og ungdomspsykiater, slik at man får de øvrige praksiskrav og læringsmål dekket gjennom ulike enheter i Sykehuset Innlandet.

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge tilfredsstillende politiattest iht Helsepersonellovens §20a.

Arbeidsoppgaver

 • Variert, meningsfylt og lærerikt arbeid som lege i poliklinikk, hvor man bistår sårbare barn og ungdom på veien mot et bedre liv
 • Utredning, behandling og rådgivning til barn, ungdom og familier som strever med psykiske lidelser
 • Legeundersøkelser og medikamentvurderinger som ledd i barne-/ungdomspsykiatrisk utredning/behandling, under veiledning av erfaren overlege 
 • Tilgjengelighet, fleksibilitet og dialog med henvisende instanser og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeid og veiledning til barnets/ungdommens foreldre/foresatte/nettverk

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk (evt et skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med erfaring fra psykiatri og/eller arbeid med barn og familier

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet i forhold til en variert og travel hverdag
 • Interesse for arbeid med barn, ungdom og psykisk helse
 • God samarbeidskompetanse, både med pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Ansvarlig og selvstendig, evne til å strukturere egen arbeidsdag, sikre fortløpende journaldokumentasjon
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver som spenner seg over et vidt spekter
 • Utdanningsstillinger for leger i spesialisering (LIS) i et mangfoldig og lærerikt arbeidsmiljø
 • Det er etablert et rotasjonssystem internt i Sykehuset Innlandet for å sikre LIS fortløpende å kunne innfri de nødvendige krav til praksis, læringsmål, veiledning og kursing med tanke på spesialiteten.
 • Den som blir tilsatt som LIS, vil få veiledning av erfaren overlege og delta i avdelingen sitt regulære utdanningsprogram. Forholdene blir lagt til rette for deltaking på undervisning og nødvendige kurs.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.


Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 


Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Sektor
Offentlig
Sted
Vangsvegen 43, 2317 Hamar
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege / LIS

Nøkkelord

Lege, i, spesialisering, BUP, Hamar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ole Christer Finset Lund
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
971 81 325
Kontaktperson
Bjørg Antonsen
Stillingstittel
Avdelingsoverlege
Telefon
977 79 074
Kontaktperson
Gjertrud Myhrhaug
Stillingstittel
Konst. ass. enhetsleder
Telefon
62 58 85 00
Følg firma
767 følger dette firmaet

Vangsvegen 43, 2317 Hamar

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 289012916
Sist endret 25. jan. 2023 15:26

Rapporter annonse