Er du en engasjert samfunnsøkonom?

Arbeidsgiver
Statens jernbanetilsyn
Stillingstittel
Samfunnsøkonom
Frist
19.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Statens jernbanetilsyn

 Vil du være med å sikre et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår?

Avdeling for markedsovervåking (MOV) i Statens jernbanetilsyn ser etter en flink og engasjert samfunnsøkonom. Hos oss vil du få mulighet til å bruke og videreutvikle din kompetanse innen markedsanalyse, konkurranse og økonomisk regulering.

Avdelingen har ansvar for å påse at det er sunne konkurranseforhold i jernbanemarkedet. Vi fører tilsyn med at aktørene etterlever de sektorspesifikke reglene om tilgang til markedet. Avdelingen behandler også klager fra aktører som mener seg diskriminert i markedet. Som et grunnlag for arbeidet vårt overvåker vi markedene gjennom å samle inn og analysere markedsdata.

Rammevilkårene i jernbanesektoren er i stadig endring som følge av utviklingen i EU mot et felles europeisk jernbanemarked. Det er en sentral oppgave for avdelingen å følge opp EU-regelverket som er tatt inn i norsk rett på markedsområdet. Vi følger opp markedsåpningen, blant annet offentlig kjøp av persontransporttjenester og etablering av nye kommersielle togruter. Avdelingen samarbeider tett med tilsvarende markedsovervåkingsorgan i EU og deltar aktivt i EU-fora i regi av EU-kommisjonen. Jernbanens bidrag inn i det grønne skiftet står for tiden høyt på agendaen i EU.

Vår nye medarbeider vil jobbe tett med resten av avdelingen på syv personer. Den består av økonomer og jurister. Dine oppgaver vil blant annet være å utarbeide økonomiske analyser om markeds- og konkurranseforhold i jernbanesektoren og samle inn, bearbeide og analysere markedsdata. For å løse oppgavene våre på en bedre måte jobber vi for tiden med å utvikle oss når det gjelder bruk av digitale verktøy. Denne utviklingen vil du få være med på.

Det er fint om du har noen års erfaring fra lignende arbeid, men nyutdannede og vårens kandidater kan også søke. 

 

Arbeidsoppgaver

 • gjøre økonomiske analyser og utredninger i forbindelse med tilsynets overvåking av markeds- og konkurranseforholdene i jernbanesektoren
 • samle inn, bearbeide, og analysere markedsdata og statistikk, og rapportere videre til EU-kommisjonen (RMMS) og IRG-Rail
 • behandle klager om markedsadgang og saker som markedsovervåker tar opp på eget initiativ
 • delta i internasjonale arbeidsgrupper som har ansvar for å lage markedsrapporter
 • bidra i arbeidet med å påse at avgifter for bruk av spor og priser på jernbanerelaterte tjenester er i samsvar med prisreguleringene i regelverket 
 • bidra i å utvikle analysemetode for å vurdere om direktetildeling av kontrakter om offentlig kjøp av persontransporttjenester tilfredsstiller vilkårene om blant annet kostnadseffektivitet 
 • bistå i arbeidet med å vurdere økonomiske virkninger av nye kommersielle persontransporttjenester med jernbane
 • veilede og være i dialog med aktører og andre myndigheter
 • delta i interne tverrfaglige prosjekter
Du må regne med noe reiseaktivitet i forbindelse med deltagelse i internasjonalt arbeid og internasjonale grupper. 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • master i samfunnsøkonomi eller annen tilsvarende høyere økonomisk utdanning med gode resultater, gjerne med økonometri, konkurranseanalyse eller økonomisk regulering i fagkretsen
 • meget gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

I tillegg er det ønskelig med noe erfaring fra ett eller flere av disse områdene:

 • samfunnsøkonomiske analyser knyttet til markeds- og konkurranseforhold
 • økonomisk regulering av markeder eller transportøkonomiske analyser
 • offentlig forvaltning og tilsynsvirksomhet, gjerne fra klagesaksbehandling
 • utviklings- og digitaliseringsarbeid
 • EU/EØS-arbeid
 • bruk av verktøy for produksjon og fremstilling av statistikk, markedsdata og analyser

Personlige egenskaper

 • analytisk tilnærming til oppgaveløsning  
 • initiativrik med god gjennomføringsevne
 • selvstendig, målrettet og strukturert
 • utviklings- og løsningsorientert 
 • gode evner til å samarbeide i et tverrfaglig miljø

Vi tilbyr

 • fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver med årslønn i spenn fra kr 478 300 - 850 000, avhengig av kandidatens kvali?kasjoner
 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • moderne kontorlokaler i Oslo
 • fleksitid og sommertid
 • mulighet for hjemmekontorordning
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene her: https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0. Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal følge søknaden.  

Om arbeidsgiveren

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 71 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.


Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

Sektor
Offentlig
Sted
C. J. Hambros plass 2D, 0164 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Markedsanalyse
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi,
Analyse

Nøkkelord

samfunnsøkonom, markedsanalyse, konkurranse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Mona Ljunggren
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
22 99 59 36
Følg firma
212 følger dette firmaet

C. J. Hambros plass 2D, 0164 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 289004142
Sist endret 30. jan. 2023 08:32

Rapporter annonse