Fastlege i nyopprettet hjemmel ved Holter legekontor

Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Stillingstittel
Fastlege i nyopprettet hjemmel ved Holter legekontor
Frist
08.02.2023
Ansettelsesform
Fast

 

Nannestad kommune har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel for selvstendig næringsdrift ved Holter legekontor. Hjemmelen vil på oppstartstidspunkt ha 700 pasienter. Holter legekontor har fra før fire fastlegehjemler, og utvider med denne hjemmelen til å være fem leger i fulle stillinger. Legekontoret har i tillegg LIS1-lege tre dager per uke, er tilknyttet Universitetet i Oslo og tar imot medisinstudenter i praksis seks uker to ganger i året.  Legesenteret er organisert som et AS og holder til sør i kommunen, nær grensen til Gjerdrum. Infodoc benyttes som journalsystem. Det følger rekrutteringstilskudd  300 000 kroner fra kommunen til den som tildeles hjemmelen. Rekrutteringstilskudd gis ikke til leger som allerede har driftsavtale som selvstendig næringsdrivende fastlege i Nannestad kommune. Nannestad kommune har også innført 40% økt driftstilskudd for opptil 1000 pasienter, foreløpig for de neste fire årene.  Det kan være aktuelt med kommunal bistilling på 10-20 % som lege ved helsestasjon for barn 0-5 år med arbeidstid 0,5-1 dag per uke. 

Nannestad kommune har stor befolkningsvekst. Kommunen har p.t. 12 fastleger fordelt på tre legesentre; en LIS1-lege, en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 120 % legeressurs. Ønsket tiltredelse er 01.03.2023, men det er mulighet for fleksibilitet i oppstartstidspunktet fram til 01.09.2023. Økonomiske betingelser for hjemmelen avtales med de øvrige legene ved Holter legekontor. Ny fastlege inngår samarbeids- og driftsavtale med de andre fastlegene ved senteret. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.

 

Les mer om kommunen vår her: www.nannestad.kommune.no

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Arbeidsoppgaver

Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 08:00–16:00.

Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt. På kveld, natt, helg og helligdager deltar Nannestad kommune i interkommunal legevakt lokalisert på Jessheim. På nåværende tidspunkt har det vært innvilget fritak fra deltakelse i den interkommunale legevaktordningen for alle fastleger i Nannestad kommune som har ønsket fritak, og dette videreføres så lenge det lar seg gjøre. Leger i spesialisering i allmennmedisin oppfordres til å delta for å fylle kravene i spesialiseringsløpet. 

Kvalifikasjoner

Norsk legeautorisasjon og rett til trygderefusjon

Gjennomført LIS1, eller turnustjeneste etter gammel ordning

Erfaring fra allmennmedisin utover LIS1/turnustjeneste er en fordel, men leger som kommer rett fra LIS1- tjeneste er også velkomne til å søke

Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven


Personlige egenskaper

Interesse for allmennmedisin og drift av fastlegepraksis

Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Kjennskap til kommunen/regionen

Vi tilbyr

Rekrutteringstilskudd på 300 000 kroner for leger som ikke allerede har driftsavtale med Nannestad kommune.

Økt basistilskudd i kommunal regi på 40% av satsene per 01.09.2022 for inntil 1000 listepasienter, foreløpig gjeldende til og med 31.12.2026.

Kommunen har etablert gode rutiner og avtaler rundt spesialisering i allmennmedisin (bl.a. praksiskompensasjon ved deltakelse på kurs i spesialiseringen, honorar for supervisører, flere fastleger med veilederkompetanse, kompensasjon for redusert kapasitet/effektivitet sammenliknet med spesialister i allmennmedisin i kommunen).

Godt samarbeid mellom fastlegekontorene og faste møtepunkter mellom kommunen og fastlegene.

 

Annet:

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden

Vitnemål/attester vedlegges søknaden. Søkere blir vurdert på dokumentert kompetanse og erfaring.

Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.

 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

Om arbeidsgiverenNannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                       

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 15 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her


Sektor
Offentlig
Sted
Tulipanvegen 4, 2034 Holter
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege / Allmennmedisin

Nøkkelord

fastlege

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Matilde Risopatron Berg
Stillingstittel
Kommuneoverlege
Telefon
909 82 368
Følg firma
122 følger dette firmaet

Tulipanvegen 4, 2034 Holter

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 289004069
Sist endret 25. jan. 2023 14:19

Rapporter annonse