Fastlegevikariat selvstendig næringsdrift med 8-2 avtale

Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Stillingstittel
Fastlegevikariat selvstendig næringsdrift med 8-2 avtale
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Vikariat

 

Maura legesenter har ledig seks måneders vikariat i selvstendig næringsdrevet fastlegehjemmel. Hjemmelen er veletablert med et listetak på 1050 pasienter. Maura legesenter er et veldrevet 4- legesenter som er organisert som et AS. Det er i tillegg en introduksjonslege tilknyttet legesenteret. Senteret holder til i lyse lokaler sentralt i Maura, 45minutter fra Oslo og 15 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er et populært legesenter med stabilt hjelpepersonell. Det er på nåværende tidspunkt ingen kommunale bistillinger tilknyttet hjemmelen.  Vikariatet lyses ut som 8-2 avtale, det vil si at hjemmelsinnehaver dekker driftsutgiftene tilknyttet hjemmelen, og legen som får vikariatet får egenandelene og refusjonene i sin helhet som selvstendig næringsdrivende. Maura legesenter benytter Infodoc som journalsystem.

Det kan bli aktuelt med utlysning av hjemmelen mot slutten av vikariatet, så dette er en god mulighet til å bli kjent med kollegene og legesenteret om du kunne tenke deg å få en egen hjemmel på sikt.

Om du ikke er spesialist i allmennmedisin vil du få ALIS-avtale under vikariatet, det vil si individuell veileder og de samme mulighetene for økonomisk kompensasjon for kursdeltakelse etc som de øvrige legene som er i spesialisering i allmennmedisin i kommunen får.

Ønsket tiltredelse er 01.03.2023 (eller tidligere), med varighet til og med 31.08.2023, med mulighet for forlengelse. Kvalifiserte kandidater tas inn til intervju fortløpende.

 

Les mer om kommunen vår her: www.nannestad.kommune.no

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Arbeidsoppgaver

Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 08:00–16:00.

Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt. På kveld, natt, helg og helligdager deltar Nannestad kommune i interkommunal legevakt på Jessheim. På nåværende tidspunkt har det vært innvilget fritak fra deltakelse i den interkommunale legevaktordningen for alle fastleger i Nannestad kommune som har ønsket fritak, og dette videreføres så lenge det lar seg gjøre. De som ønsker å ta legevakter har mulighet til det. Leger i spesialisering i allmennmedisin oppfordres til å delta for å fylle kravene i spesialiseringsløpet. 

Kvalifikasjoner

Søkere må ha full autorisasjon og rett til trygderefusjon og fortrinnsvis fullført norsk LIS1 tjeneste eller tilsvarende.

Søkere uten fullført norsk LIS1 tjeneste kan også søke, men må ha full autorisasjon. 

Erfaring fra allmennmedisin utover LIS1/turnustjeneste er en fordel, men leger som kommer rett fra LIS1- tjeneste er også velkomne til å søke

Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven


Personlige egenskaper

Interesse for allmennmedisin 

Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter 

Personlig egnethet

Kjennskap til kommunen/regionen 

Vi tilbyr

Det inngås vikaravtale med hjemmelsinnehaver. Hjemmelsinnehaver får utbetalt driftstilskudd tilhørende hjemmelen fra kommunen, og dekker alle driftsutgifter tilknyttet hjemmelen. Vikarlege oppretter refusjonsavtale i Altinn med HELFO, og beholder egenandeler og refusjoner i sin helhet som selvstendig næringsdrivende. Dette er en hjemmel med godt inntjeningsgrunnlag og betingelsene tilsvarer en svært gunstig 8-2 avtale.

Kommunen har etablert gode rutiner for ALIS, og vikarlege som ikke er spesialist i allmennmedisin vil få ALIS-avtale på lik linje med øvrige leger i spesialisering i allmennmedisin i kommunen. Dette innebærer blant annet praksiskompensasjon og dekning av utgifter tilknyttet kurs som inngår i spesialiseringen som ikke dekkes av Legeforeningens fond, samt tildeling av individuell veileder og oppfølging med individuell utdanningsplan og muligheter for å få tatt legevakter.


Annet:

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden

Vitnemål/attester vedlegges søknaden. Søkere blir vurdert på dokumentert kompetanse og erfaring.

Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.

 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

Om arbeidsgiverenNannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                       

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 15 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her


Sektor
Offentlig
Sted
Mauravegen 4, 2032 Maura
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege / Allmennmedisin

Nøkkelord

fastlege

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Matilde Risopatron Berg
Stillingstittel
Kommuneoverlege
Telefon
909 82 368
Følg firma
123 følger dette firmaet

Mauravegen 4, 2032 Maura

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 289003451
Sist endret 25. jan. 2023 14:14

Rapporter annonse