Vil du være med å utvikle veisektoren i Norge? Vi søker

Arbeidsgiver
Samferdselsdepartementet
Stillingstittel
Seniorrådgiver/utredningsleder til Veiseksjonen
Frist
10.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Samferdselsdepartementet
Om Veiseksjonen 

Veiseksjonen har ansvaret for finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveiene og riksveiferjene våre. Videre har seksjonen etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet samt oppfølging av utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Seksjonen har et overordnet ansvar for forvaltning av veglovgivningen og deler av yrkestransportlova. Vi jobber tett opp mot politisk ledelse i departementet og det vi gjør har stor oppmerksomhet fra både myndigheter, media, interesseorganisasjoner og publikum. 

Veiseksjonen (VS) består for tiden av 15 medarbeidere i tillegg til seksjonsleder og er en av tre seksjoner i Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen.


Arbeidsoppgaver

Vår nye medarbeider vil i hovedsak jobbe med

 • saker knyttet til statsbudsjettet og styring av veisektoren
 • fergepolitikk og regjeringens satsinger innen fergefeltet
 • ras- og skredssikring innen veisektoren gjennom arbeidet med statsbudsjettet, Nasjonal transportplan og enkeltsaker
 • utredning av store prosjekter etter statens prosjektmodell
 • samarbeid med andre departementer og fylkeskommunene på veiområdet
 • alle typer saker innen seksjonens ansvarsområde i ett fylke (fylkesansvar)

Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde kan også bli aktuelt avhengig av kompetansen til den som tilsettes. 


Kvalifikasjoner

For å søke denne stillingen må du ha mastergrad innen økonomi/samfunnsvitenskap/statsvitenskap eller tilsvarende. Du må videre ha relevant erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis fra departement og/eller direktorat. Det er en fordel med kjennskap til og/eller erfaring med et eller flere av følgende fagområder: Vei, infrastrukturutbygging, utredning av store prosjekter etter statens prosjektmodell, statlig styring eller statlig budsjettarbeid.

Vi vil legge vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Godt faglig skjønn og evne til å se sammenheng mellom kompliserte enkeltsaker/prosjekter og helhetlig utvikling av sektoren
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Kunne jobbe selvstendig og samarbeide godt med ulike folk og fagmiljøer
 • Kunne håndtere mange saker, tidspress og ta ansvar for framdrift på sine ansvarsområder
 • Være analytisk og ha god vurderingsevne
 • Ha god forståelse av egen og Samferdselsdepartementets rolle

Den som tilsettes bør kunne sikkerhetsklareres.


Vi tilbyr
 • Arbeid med dagsaktuelle saker
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/utredningsleder i lønnsspennet fra kr. 620.000 - 850.000. 


Generell informasjon

Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus på tlf. 905 42 172.

Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.


Om arbeidsgiveren

Samferdselsdepartementet er regjeringens utøvende organ for politikkutforming, forvaltning, etatsstyring og eierstyring i transportsektoren.

Samferdselsdepartementet skal bidra til effektive, tilgjengelige, sikre og miljøvennlige løsninger som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.  

Sektor
Offentlig
Sted
Akersgata 59 (R5), Oslo, 0030 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler,
Samfunnsviter
Følg firma
357 følger dette firmaet

Akersgata 59 (R5), Oslo, 0030 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 289002821
Sist endret 25. jan. 2023 14:09

Rapporter annonse