Miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut
Frist
08.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Humla akuttsenter
Humla akuttsenter er et krise-/akutt-tilbud til barn og ungdom fra 0 til 18 år som ligger i Ålesund kommune. Senteret består av to avdelinger, en barneverninstitusjon med fire plasser og en avdeling med 14 beredskapshjem. Institusjonen skal ivareta barn og unge som er i en akutt krisesituasjon og som trenger et midlertidig opphold. Oppholdet er tidsavgrenset. Institusjonen sin hovedoppgave er å gi god omsorg, bidra til krise- og stressreduksjon, samt hjelpe til å avklare situasjonen.

Ved Humla akuttsenter, avd. institusjon er det nå ledig 2 stk 100% stillinger som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut.

Stillingene inngår p.t. i langvaktsturnus inntil 16 timer pr. vakt, med arbeid hver tredje helg.

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Ivareta og gi god omsorg til ungdom som er akuttplassert.
 • Hovedkontaktansvar, og i dette bidra til et målrettet og faglig godt tilbud.
 • Arbeide ut fra en miljøterapeutisk forståelse.
 • Bidra til en trygg og stabil hverdag for ungdommene.
 • Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter sammen med ungdommene.
 • Skriftlig dokumentasjon og rapportering.
 • Delta og motta veiledning i regi av institusjonen.
 • Utføre praktiske gjøremål ved institusjonen.

Hvilken bakgrunn har du?

Må ha:

 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng (gjerne utdannelse som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier).
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i møte med ungdommer og voksne man skal samarbeide med.
 • God skriftlig fremstillingsevne og kunnskaper om bruk av IKT som verktøy.
 • Sertifikat klasse B er en forutsetning for å kunne arbeide hos oss.

Ønskelig:

 • Ønskelig med relevant erfaring etter endt utdanning.
 • Ønskelig med relevant videreutdanning tilvarende 60 studiepoeng.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til Rettighetsforskriften.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til traumebevisst omsorg.

Hvem ser vi etter?

 • Du evner å være både tydelig og klar, men også lyttende overfor våre beboere.
 • Du utviser høy faglig og personlig integritet.
 • Du evner å arbeide strukturert, både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Du må kunne jobbe i tette relasjoner, ha god evne til relasjonsbygging og avgrensning.
 • Du må kunne motivere og evne å se små endringer, rose og formidle løsninger på en kreativ og positiv måte.
 • Du er fleksibel og kan håndtere uforutsette utfordringer.

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Hva får du hos oss?

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog og 1508 vernepleier, p.t. kr 435 600 - 553 500 pr. år (ltr. 45-60) eller i stillingskode 1185 spesialutdanna sosionom, 1510 spesialutdanna barnevernspedagog, 1509 spesialutdanna vernepleier, 1534 spesialutdanna miljøterapeut, p.t. kr 493 700 - 615 000 pr. år (ltr. 53-66). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • I tillegg kan vi tilby:
  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte medarbeidere.
  • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen.
  • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Humla akuttsenter i Ålesund
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.


Bufetat, region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Humlevegen 92, 6020 Ålesund
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Omsorg og sosialt arbeid

Nøkkelord

Miljøterapeut, barnevern, akuttsenter, sosionom

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørn Arntzen
Stillingstittel
Leder
Telefon
466 17 662
Følg firma
3337 følger dette firmaet

Humlevegen 92, 6020 Ålesund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288999346
Sist endret 25. jan. 2023 13:41

Rapporter annonse