Utløpt

Har du fra erfaring krise- og hendelseshåndtering og vil være med å videreutvikle nasjonal beredskap i politiet?

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
Fast stilling i beredskapsseksjonen
Frist
08.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Politidirektoratets (POD) rolle og ansvar er å utøve styring og ledelse av politiet, samt være faglig rådgiver for justis- og beredskapsdepartementet. Beredskapsseksjonen er en av fem seksjoner i beredskapsavdelingen og har ansvar på operasjonelt nivå ved nasjonale hendelser og kriser, samt sikre nødvendig samordning og prioritering av innsats. Seksjonen har også ansvaret for Politiets situasjonssenter (PSS).

Vi har ledig en fast stilling i beredskapsseksjonen der en viktig del av jobben vil være utarbeidelse av operasjonsplaner og nasjonale operasjonsordrer, i tillegg til videreutvikling av politiets beredskapssystem (PBS) og planverk. Politiet skal styrke beredskapen mot alvorlige samfunnstrusler og videreutvikle samvirke, roller og ansvar i det nasjonale beredskapssystemet mot 2025.

Til denne stillingen ser vi etter deg som har erfaring fra krisehåndtering og stabsarbeid og tverrsektorielt samfunnssikkerhetsarbeid. Du bør trives i en hektisk arbeidshverdag, med varierte oppgaver og en kombinasjon av selvstendig arbeid og teamarbeid. Vi har et godt arbeidsmiljø, og det er viktig for oss at du vil bidra inn i seksjonen både faglig og sosialt. Hos oss vil du få jobbe med mange interessante oppgaver i en seksjon med et spennende og viktig ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av trusselvurderinger mv. i PODs vurderingsgruppe og utarbeide anbefaling om nasjonale tiltak
 • Utarbeidelse av operasjonsplaner og nasjonale operasjonsordrer
 • Delta i plan-cellen ved krise- og hendelseshåndtering på nasjonalt operasjonelt nivå
 • Inngå i beredskapsvakt for å støtte PSS
 • Videreutvikling av PBS og planverk
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere nasjonale og lokale øvelser innenfor seksjonens ansvarsområde
 • Samhandling og koordinering med samvirkeaktører, internt og eksternt
 • Representere beredskapsseksjonen og POD i møter og fora knyttet til beredskap og krisehåndtering
 • Øvrige oppgaver knyttet til seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • bestått grunnutdanning fra Politihøgskolen
 • lang og variert operativ erfaring fra politiet
 • erfaring fra krisehåndtering og stabsarbeid på lokalt operasjonelt nivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Det vil i tillegg være en fordel med:

 • relevant tilleggsutdanning innen beredskap og krisehåndtering
 • erfaring fra behandling og vurdering av trusselvurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kripos, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) mv.
 • erfaring fra samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, slik som Forsvaret mv.
 • kunnskap om styringsprosessene i offentlig forvaltning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og høy integritet
 • Resultatorientert og har en strukturert tilnærming til arbeidsoppgavene
 • Gode strategiske evner og er helhetsorientert 

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiinspektør (stillingskode 0290), fra kr 770 000 - 864 000 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre
trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er
underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået
i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre
regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle
politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og
fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan
består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Sektor
Offentlig
Sted
Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Politi,
Sikkerhet

Nøkkelord

Politi, beredskap, sikkerhet, krisehåndtering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ole-Tom Hovind
Stillingstittel
Politiinspektør i beredskapsseksjonen
Telefon
951 00 506
Kontaktperson
Jørn Olav Schjelderup
Stillingstittel
Seksjonssjef i beredskapsseksjonen
Telefon
995 99 525
Følg firma
1006 følger dette firmaet

Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288998001
Sist endret 25. jan. 2023 13:30

Rapporter annonse