Fysioterapeut Stovnerskoghjemmet - hver dag teller!

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Fysioterapeut
Frist
07.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Stovnerskoghjemmet er et moderne sykehjem som ligger landlig til på Høybråten med umiddelbar nærhet til togstasjon og kort avstand til buss.
I tillegg til ordinære somatiske plasser, har sykehjemmet også spesialenhet innen demens/forsterket demens, samt spesialenhet for rus korttids/langtid-totalt 148 plasser.

Våre beboere skal oppleve god livskvalitet og meningsfulle hverdager, der "hva er viktig for deg prinsippet" gjennomsyrer vårt daglige arbeid. Sykehjemmet skal oppleves som et trygt sted for våre beboere og deres pårørende.

Stovnerskoghjemmet har et sterkt fagmiljø med fagdekning på over 90%, der samarbeid på tvers av profesjoner er svært viktig. Sykehjemmet har en god legedekning hvor legene er tilknyttet hver sin avdeling. Hver avdeling har sin fagansvarlige sykepleier som jobber systematisk med fag og kvalitet. Sykehjemmet har totalt 2,15 årsverk for fysioterapi og ett årsverk for ergoterapeut-dette utgjør terapiavdelingen. Terapeutene ligger organisatorisk underlagt en avdelingssykepleier, men yter tjenester til alle beboere på sykehjemmet. Terapeutene arbeider tett med legene og fagpersonalet i avdelingene og er med på tverrfaglige møter.

Vi har ledig en 100% fast stilling for fysioterapeut og søker etter en person med god faglig kompetanse som trives i et hektisk og godt arbeidsmiljø, som er fleksibel, miljøskapende og løsningsorientert. Vi ser etter en fysioterapeut som kan se helhet, men som også kan møte den enkelte beboers behov.

Sykehjemmet har stort fokus på å skape et godt hjem for våre beboere og søker etter en fysioterapeut som har interesse for å jobbe med demens og rus i kombinasjon med geriatri.

Vi er en engasjert gjeng med mye godt humør som ønsker å gjøre det lille ekstra for våre beboere.

Er du interessert i geriatri og ønsker å kunne arbeide systematisk med fag og kvalitet? Motiveres du av å bidra til økt livskvalitet gjennom mestring og det at beboerne får utnyttet sine ressurser optimalt og i trygge rammer? Ønsker du å bruke din fysioterapikompetanse til å spille kollegaer gode gjennom veiledning og undervisning? Da kan dette være stillingen for deg. 

Vi har ledig fast 100% stilling som fysioterapeut.

Stillingen er organisatorisk underlagt avdelingssykepleier.
Lr. 18-09 - Ltr. 27-39. 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte fysioterapi til pasientene.
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og personale
 • Utføre fysioterapifaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Sørge for at fysio -ressursene forvaltes riktig og hensiktsmessig for hele huset.
 • I samarbeid med avd.ledere og fagleder, bidra til kvalitetsutvikling blant ansatte i form av blant annet internundervisning.
 • Delta i nettverksforum for fysioterapeuter og implementere og innføre den nyeste kunnskapen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert fysioterapeut (Erfaring/videreutdanning innen demens/geriatri/psykiatri/rus er ønskelig)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, tilsvarende nivå C1
 • Kompetanse, norskferdigheter og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Beherske de vanligste dataverktøy (word/excel/internett/e-post) samt god kunnskap om dokumentasjonsverktøy.
 • Gyldig politiattest må fremlegges (ikke eldre enn 3mnd.)
 • Det er arbeidstakeren selv som må innhente politiattesten jf.Politiregisterloven §44. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før søkeren tiltrer
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring med forflytningsteknikk og -veiledning

Personlige egenskaper

 • Jobbe selvstendig og i team
 • Faglig oppdatert
 • Målbevisst og strukturert
 • Reflektert og opptatt av etikk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold
 • Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no
 • Les mer om Oslo-forsikring.osl.kommune.no
 • Kun elektroniske søknader behandles.

Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med
viktige samfunnsoppgaver?
Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem
og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget.
Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge
omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre
helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie,
rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig
med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens
behov.
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og
våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er
kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn,
seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vaksinasjonsstatus mot  Covid-19 og sesonginfluensa vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i arbeidsgivers helhetsvurdering av kandidatenes personlige egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus vil bli ansett som uvaksinerte.


 Vi ser frem til å høre fra
deg.
Søkere
gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om
søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
 
Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Sektor
Offentlig
Sted
Stovnerskogen sykehjem Ruths vei 4, 0980 Oslo
Bransje
Helse og omsorg

Nøkkelord

Fysioterapeut, til, Stovnerskoghjemmet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Fikre Yesus Debesay
Telefon
23 43 32 75
Følg firma
320 følger dette firmaet

Stovnerskogen sykehjem Ruths vei 4, 0980 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288996764
Sist endret 25. jan. 2023 13:20

Rapporter annonse