Psykologspesialist/psykolog Ett års vikariat, 100% 

Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Stillingstittel
Psykologspesialist/psykolog
Frist
08.02.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Sykehuset Innlandet Hf

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.  

Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning, Enhet for utredning på Sanderud (ca. 5 km fra Hamar sentrum) og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll (ca. 15 km fra Gjøvik). Enhet for gravide og Enhet for familie er regionale enheter.

Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser. De har mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning og behandling av begge lidelser. Vår tilbud skal møte pasientens komplekse utfordringer; medisinske, psykologiske og sosiale utfordringer.

Er du en inspirerende og motivert psykolog/psykologspesialist med solid fagkompetanse? Ønsker du å bruke din faglige tyngde i en jobb som gir mening?

I vår avdeling vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Du, som engasjert og motivert fagperson, vil få erfaringer og muligheter til å jobbe med behandling i et helhetsperspektiv i et tverrfaglig miljø. Du får også utfordret deg med å jobbe med en pasientgruppe som vi ønsker å tilby god og helhetlig behandling. Det vil kreve mye av deg, både som fagperson og medmenneske. Vi stiller derfor høye krav til deg som søker. Ved å jobbe hos oss vil du få både krevende og spennende utfordringer. Jobben vil kunne være en stor mulighet for faglig og personlig utvikling.

Som psykolog i en sengepost vil du jobbe tett og tverrfaglig med annet helsepersonell. Dette muliggjør et bredt blikk på pasientens situasjon og funksjon gjennom hele døgnet. Det forventes at du er i stand til å gjøre selvstendige kliniske vurderinger, samtidig som du i det kliniske arbeidet vil ha annet helsepersonell å drøfte med.   

TSB er et satsningsområde, og avdelingen ønsker å styrke vår psykologfaglige kompetanse og faglige utvikling ytterligere. Vi arbeider stadig med å bedre behandlingen for pasientgruppen vår.

Enhet for utredning
Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert utredning til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer. Enheten har 6 døgnplasser og tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Pasientene legges inn frivillig. Alle henvisninger rettighetsvurderes av DPS. Det er også mulig å gjennomføre soning i samarbeid med kriminalomsorgen i frihet. Enheten tilbyr utredning der dette ikke lar seg gjennomføre poliklinisk. 

Mål for utredning

 • Å gjennomføre en systematisk utredning av psykisk helse, somatisk lidelse og rusmiddelbruk.
 • Belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemområder på en systematisk og strukturert måte.

Behandlingstilbudet

Utredningen består av samtaler, kartleggingsverktøy, diagnostisk intervju, tester, komparentinformasjon og miljøobservasjoner. Vi bruker en behandlingsplan som er tilpasset hver pasient. Den sikrer et systematisk og tverrfaglig samarbeid. Innleggelsen varer vanligvis 6-8 uker. Pasienten er involvert i egen utredning gjennom hele oppholdet. Utredningsarbeidet oppsummeres med anbefalinger om videre tiltak og behandling, i tett samarbeid med henvisende instans og pasientens hjemkommune. 

 

 

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil arbeidsoppgavene dine omfatte følgende hovedområder:

 • Du vil jobbe med pasientspesifikke og kliniske utredningsoppgaver.
 • Du vil lede utredningsforløpet og veilede personalet.
 • Du vil bistå enhetsledelsen i å ivareta drift jmf. styringsverktøy, kvalitetsmål, og skal delta aktivt i kvalitet- og endringsarbeid.  

Kvalifikasjoner

 • Du er psykolog eller psykologspesialist.
 • Du har erfaring fra TSB eller en genuin interesse og nysgjerrighet for fagfeltet.
 • Du skriver og snakker godt norsk.
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning.
 • Stillingen krever politiattest.

Personlige egenskaper

 • Du har humor og ro, tålmodighet og empati.
 • Du har evnen til å være glad i mennesker og er ydmyk i egen rolle.
 • Du har god refleksjonskapasitet og evner å sette grenser for deg selv og andre i en behandlingskontekst.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper og ser nødvendigheten av dette.
 • Du evner å systematisere store mengder informasjon og jobber strukturert.
 • Det er viktig at du leverer kvalitativt god dokumentasjon og er effektiv i ditt dokumentasjonsarbeid. 

Vi tilbyr

 • Utviklingsmuligheter i et spennende og ambisiøst tverrfaglig kollegium.
 • Engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Mulighet til å bidra til god behandling for en sårbar og stigmatisert pasientgruppe.
 • Vi legger til rette for spesialisering og hele spesialiseringsløpet kan gjennomføres i vår divisjon. 
 • Det er også mulighet for rimelig hybel på sykehusområdet.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.


Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 


Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Sektor
Offentlig
Sted
Peter Skredders veg 34, 2312 Ottestad
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog

Nøkkelord

Psykologspesialist, Psykolog, Rus

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anita Øvre Dobloug
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
62 58 17 06
Kontaktperson
Gine Maren Sollien
Stillingstittel
Psykologfaglig rådgiver
Telefon
468 09 848
Følg firma
768 følger dette firmaet

Peter Skredders veg 34, 2312 Ottestad

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288985500
Sist endret 25. jan. 2023 11:51

Rapporter annonse