Vernepleierkonsulent

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Vernepleierkonsulent
Frist
10.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Enhet for tilrettelagte tjenester organiserer boliger og dagtilbud for utviklingshemmede, og andre personer som har behov for individuelt tilrettelagte tjenester i Bydel Sagene.

Enheten planlegger å etablere et ambulerende team på 3 stillinger, som skal jobbe rettet mot personer som bor i egen bolig i bydelen, som vil dra nytte av tjenester basert på miljøterapeutisk tilnærming. 
2 av 3 vernepleierkonsulenter er nå ansatt, og vi søker nå den siste brikken til teamet. Til dette søker vi en engasjert og motivert vernepleier til stilling som Vernepleierkonsulent.

Vernepleierkonsulent vil ha ansvaret for å kartlegge, vurdere og koordinere oppfølging av de brukerne/pasientene som teamet skal følge opp. Personen vi søker til stilling må være særlig engasjert i denne måten å jobbe på, og besitte de nødvendige ferdighetene, erfaringene og kapasiteten til å følge opp det faglige opplegget som vurderes som nødvendig, innen for de rammene som teamet har til rådighet.

Foreløpig kartlegging tyder på at det vil være mulig å etablere et team som vil ha arbeidstid på dagtid/hverdag, men det vil være brukeres/pasienters behov som bestemmer hvordan arbeidstidsordning det vil være behov for i fremtiden. Om behovet endrer seg, vil det kunne bli behov for at teamet også vil måtte arbeide kveld/helg.
Med forbehold om sentral godkjenning, tar vi sikte/håper på at teamet skal være virksomt fra mai 2023

Arbeidsoppgaver

-Sikre et forsvarlig tjenestetilbud og yte direkte tjenester til brukere/pasienter i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planer. Du må ha kjennskap til lover og regler som omhandler brukergruppen, og kunne formidle disse til medarbeidere i teamet. Du vil ha ansvar for å kartlegge, vurdere, igangsette og evaluere tiltak rundt brukere - og koordinere arbeidet i teamet.
-Kvalitetssikre nødvendig kompetanseutvikling for teamet i samarbeid med nærmeste leder.
-Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner
-Inneha rolle som koordinator/primærkontakt for pasient
-Ansvar for å kvalitetssikre at legemiddelhåntering blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
-Følge opp at ernæring blir ivaretatt  etter nasjonale faglige retningslinjer
-Bidra til tverrfaglig samarbeid og kompetanseutveksling med resten av enheten.
-Bidra til faglig veiledning av medarbeidere
-Utføre oppgaver delegert fra leder
-Aktivt bidra til å etablere og utvikle et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Autorisert vernepleier
Ønskelig med videreutdanning
Fordel å ha innehatt tilsvarende rolle/funksjon tidligere
Bred erfaring fra målrettet arbeid med brukergruppen, og erfaring som tjenesteansvarlig i lignende tjeneste
God kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9 og pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A
Kjennskap og god erfaring med medisinhåndtering
Kjennskap til Gerica som pasientjournalsystem
Må ha meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne - tilsvarende nivå C1
Ha god kunnskap og ferdigheter innen IKT

Personlige egenskaper

-Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
-Evne til samarbeid og fleksibilitet
-Evne til å bidra til fag- og kompetanseutvikling
-Evne til å arbeide mål- og resultatorientert
-Evne til å koordinere, strukturere, planlegge og evaluere
-Ha god fysisk og psykisk helse. Være robust i møte med krevende situasjoner.
-Ha stor arbeidskapasitet
-Ha god omstillingsevne
-Ha god gjennomføringsevne
-Være redelig og pålitelig
-Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr:
-Lønnstrinn 43 i Oslo kommunes regulativ
-Utviklende og spennende oppgaver og ansvar
-Mulighet til å være med på å etablere og utvikle egen arbeidsplass
-En enhet som har stort fokus på fag og fagutvikling
-Omfattende kurs- og opplæringstilbud
-Eget fagforum for 3-årig fagpersoner
-Fokus på digitale løsninger og velferdsteknologi
-En arbeidsplass med mye og variert kompetanse.
-Et godt arbeidsmiljø
-Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger

Om arbeidsgiveren

I Bydel Sagene satser vi på helhetlige og gode tjenester, og er opptatt av brukermedvirkning og samhandling med innbyggerne. I bydelen ligger Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov, og det bor rundt 44 000 innbyggere her. Vi ønsker å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle.

Bydel Sagene kjennetegnes av gammel historie, et rikt kulturliv, en rekke parker og mange fine bomiljøer.


Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.


 


Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen  har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du så tilfelle få varsel om.

Sektor
Offentlig
Sted
Vøyensvingen 6, 0458 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Turid Bangsund Wolf
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
904 03 381
Følg firma
206 følger dette firmaet

Vøyensvingen 6, 0458 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288968544
Sist endret 25. jan. 2023 09:08

Rapporter annonse