Miljøterapeut 100 % fast stilling

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Miljøterapeut 100 % stilling
Frist
13.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Ved Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, avdeling Østlund i Skjeberg har vi ledig en fast 100 % stilling som miljøterapeut. 
Vi ser etter DEG som er en engasjert og trygg voksen som kan ivareta ungdommens behov for behandling og trygge grenser.
Grunnet behovet for kjønnsmessig balanse oppfordres menn til å søke.

Arbeidstid:
Stillingen har p.t. 2-delt turnus bestående av formiddags, kvelds og langvakter og med arbeid hver fjerde helg. Det er ukentlig behandlingsmøte hver onsdag.

 

Målgruppen ved Østlund er ungdom i alderen 13 - 18 med alvorlige atferdsvansker, med lav risiko for videre problemutvikling, plassert etter barnevernsloven §§ 6-1 og 6-2.

Høsten 2020 startet Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, Region Øst, et omfattende arbeid for å heve kvaliteten på tjenestene ved våre institusjoner. Nye faglige standarder definerte roller og spesialiserte oppgaver på en annen måte enn tidligere. Standardene setter store krav til oppfølging og dokumentasjon, og forutsetter jevnlig opplæring, trening og veiledning av alle ansatte. 
Arbeidet resulterte i nye kvalifikasjonsprinsipper for turnus som å sikre tid til møter, opplæring og veiledning, for på den måten å sikre kvaliteten i tjenesten vi gir til våre ungdommer.
Vi har mange ansatte, og er stolte over endringene og det arbeidet som utføres. For å bygge laget videre har vi nå behov for miljøterapeuter.

Arbeidsoppgaver

 • Du arbeider målrettet og systematisk gjennom et standardisert behandlingsforløp etter arbeidsmodeller fra kognitiv atferdsterapi og atferds-analytisk miljøbehandling. 
 • Du jobber med funksjonsanalyser, sekvensanalyser og mestringsplaner for å tilføre våre ungdommer ferdigheter og normalitet.
 • Du deltar i ukentlig møtevirksomhet med og rundt ungdommene og har delansvar for fremdrift.
 • Du dokumenterer arbeidet skriftlig i BIRK.
 • Du gjennomfører analyser, utarbeider og iverksetter tiltak.
 • Du arbeider målrettet med ukentlig handlingsplan, dokumentasjon og evaluering.
 • Du legger til rette for ungdommens dagtilbud (skole eller arbeid).
 • Du samarbeider med ulike instanser, ungdommens familie og offentlig nettverk.
 • Du trener regelmessig på Trygghet og sikkerhet.
 • Du deltar i fagutvikling.
 • Du utfører praktiske oppgaver knyttet til daglig drift.
 • Du har vaktansvar.

Kvalifikasjoner

 • Du har minimum treårig bachelor som barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. Andre bachelorutdanninger kan være aktuelle. Alle søkere må kunne dokumentere minst 180 studiepoeng. For å bli godkjent som spesialutdannet miljøterapeut må du ha 60 studiepoeng i relevant videreutdanning.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode ferdigheter i bruk av IKT verktøy.
 • Du har kjennskap til kunnskapsgrunnlaget for institusjoner rettet mot ungdom med alvorlige atferdsvansker, det vil si system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Du har klinisk erfaring fra miljøbehandling.
 • Du har samarbeidserfaring med familier, privat og offentlig nettverk.
 • Du har sertifikat for personbil.

Det er ønskelig at du:

 • har god innsikt og forståelse av barnas rettigheter etter barnevernsloven.
 • har kjennskap til Handlekraft.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og knytter raskt gode behandlingsallianser.
 • Du evner å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk og har god gjennomføringsevne.
 • Du mestrer å ha delegert lederansvar og å forholde deg proaktivt til ulike dilemmaer i rollen som vaktansvarlig.
 • Du er lojal mot beslutninger og fagmodell.
 • Du liker å jobbe fleksibelt med tanke på form, arena og tider.
 • Du har gode samarbeidsevner innad og utad.
 • Du er lærevillig og anerkjenner at endringer skapes gjennom multisystemisk innsats.

For oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr 435 600 - 553 500 pr. år (ltr. 45-60). Ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng vurderes stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, p.t. kr 493 700 - 604 400 pr. år (ltr. 53-65).
 • Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby

 • opplæring i Standardisert forløp for atferdsinstitusjoner
 • opplæring i MultifunC som metode
 • Motiverende intervju
 • AART (sertifisering som AART trener)
 • opplæring bruk av analyseverktøy og mestringsplaner
 • Handlekraft
 • Familieråd
 • opplæring og jevnlig trening i Trygghet og sikkerhet
 • muligheten til å være med og videreutvikle noe nytt, der den faglige utviklingen skal stå i sentrum

 

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til avdeling Østlund ved Sarpsborg ungdoms og familiesenter. 
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden. 

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.


Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Sektor
Offentlig
Sted
Stasjonsveien 16B, 1746 Skjeberg
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Sosionom,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Nøkkelord

Miljøterapeut, Barnevernspedagog, Vernepleier, Sosionom

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Henrik Furuseth Andersen
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
466 15 948
Følg firma
3333 følger dette firmaet

Stasjonsveien 16B, 1746 Skjeberg

Annonseinformasjon

FINN-kode 288962470
Sist endret 25. jan. 2023 07:09

Rapporter annonse